κείμενο

Λόγοι για τους οποίους πρέπει να προσλάβετε έναν ιατροδικαστή μηχανικό

Angela
Ιούλιος 28, 2020

Επικοινωνήστε με την Dreiym Engineering για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διάβρωση, τα ηλεκτρικά ή τα εγκληματολογικά θέματα.

Ένας ιατροδικαστής μηχανικός είναι καλά εκπαιδευμένος σε πολλά διαφορετικά θέματα, γεγονός που τον καθιστά ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τις περισσότερες εταιρείες για τις έρευνες ιατροδικαστικής μηχανικής. Συνήθως χρειάζεται να προσλάβετε έναν ιατροδικαστή μηχανικό όταν κάτι σε ένα έργο ή σε μια επιχείρηση έχει αποτύχει. Η δουλειά τους είναι να βρουν την αιτία της αποτυχίας. Αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει οτιδήποτε, από αυτοκινητιστικά ατυχήματα έως αστοχίες μηχανών, ακόμη και εκρήξεις ή πυρκαγιές. Ένας ιατροδικαστής μηχανικός έχει πολλούς σκοπούς σε μια εταιρεία. Μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του ποιος είναι νομικά υπεύθυνος για τα έξοδα, τις επισκευές και άλλες ζημίες που προκύπτουν σε ένα περιστατικό. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό της αιτίας της βλάβης, της βαθύτερης αιτίας, και ακόμη και για τη βοήθεια στην πρόληψη παρόμοιων μελλοντικών ζητημάτων εντός της εταιρείας ή του εργοταξίου σας. Πολλές βιομηχανίες μπορούν να επωφεληθούν από την πρόσληψη ενός ιατροδικαστή μηχανικού. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους πρέπει να προσλάβετε έναν ιατροδικαστή μηχανικό και τι μπορεί να κάνει για την επιχείρησή σας.

Μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της νομικής ευθύνης

Με ανώτερα πτυχία μηχανικού και επαγγελματικές άδειες μηχανικού, οι ιατροδικαστές μηχανικοί απασχολούνται για να βοηθήσουν πολλές εταιρείες να καθορίσουν ποιος είναι ο υπεύθυνος για το κόστος και τις ζημίες που προκλήθηκαν από ένα συμβάν. Σημαντικά περιστατικά όπως ένα έκρηξη που τραυμάτισαν ή ακόμη και σκότωσαν εργαζόμενους και προκάλεσαν ζημιές σε μια κατασκευή ή στους γύρω χώρους έχουν μεγάλη ευθύνη που πρέπει να προσδιοριστεί. Ένας ιατροδικαστής μηχανικός μπορεί να φέρει σαφήνεια σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την καταστροφή και ποιος πρέπει να πληρώσει το κόστος επισκευής και άλλες ζημίες. Αυτό επεκτείνεται και σε λιγότερο καταστροφικές αστοχίες, όπως ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που δεν προκάλεσε τραυματισμούς, αλλά προκάλεσε, ωστόσο, ακραίες ζημιές σε ένα ή περισσότερα αυτοκίνητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ιατροδικαστές μηχανικοί μπορούν να καθορίσουν ποιος είναι νομικά υπεύθυνος για τις ζημίες και το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης. Εργαζόμενοι γρήγορα μετά από ένα συμβάν, οι ιατροδικαστές μηχανικοί συλλέγουν σημειώσεις, φωτογραφίες και φυσικά αποδεικτικά στοιχεία. Το υλικό αυτό αποθηκεύεται στη συνέχεια με ασφάλεια και φυλάσσεται για να υποστηρίξει μελλοντικές εκθέσεις σχετικά με το συμβάν.

Ο προσδιορισμός της ευθύνης είναι σημαντικός, καθώς πολλά ατυχήματα και περιστατικά μπορεί να κοστίσουν πολύ ακριβά. Ένα παράδειγμα είναι σε μια κατοικία πυρκαγιά. Η οικογένεια θέλει απαντήσεις γρήγορα, καθώς πιθανότατα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και βρίσκονται σε προσωρινή κατοικία. Η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει η πυρκαγιά στη δομή του κτιρίου και η ανάπτυξη μούχλας από την πίεση του νερού που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς μπορεί να καταστήσει ακόμη και ένα σπίτι με μικρές ζημιές από πυρκαγιά μη κατοικήσιμο για μήνες, χρόνια ή ακόμη και μόνιμα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι συχνά υπεύθυνες για τις δαπάνες αυτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τη βοήθεια ενός ιατροδικαστή μηχανικού, καθώς μπορούν να προσδιορίσουν την υπαιτιότητα, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μειώσει ή να απαλλάξει την ασφαλιστική εταιρεία από την ευθύνη για το συμβάν. Αυτό ισχύει και για άλλα ζητήματα και περιστατικά.

Μπορούν να βοηθήσουν με την ευθύνη προϊόντων

Κατανόηση της ευθύνης προϊόντος

Η ευθύνη για το προϊόν αναφέρεται στη νομική ευθύνη που έχει ο κατασκευαστής, ο διανομέας ή ο πωλητής ενός προϊόντος για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από το προϊόν αυτό. Αποτελεί μια κρίσιμη πτυχή της προστασίας των καταναλωτών, διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες είναι υπόλογες για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων τους που προκαλούν τραυματισμό ή ζημία σε άτομα ή περιουσιακά στοιχεία.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ευθύνης προϊόντος, από ελαττώματα σχεδιασμού έως κατασκευαστικά ελαττώματα και παραλείψεις παροχής επαρκών προειδοποιήσεων ή οδηγιών. Για να κατανοήσουμε την ευθύνη προϊόντων και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, είναι σημαντικό να εξετάσουμε αυτούς τους διαφορετικούς τύπους και τις πιθανές συνέπειές τους.

Τύποι και παραδείγματα ευθύνης προϊόντος

Ελαττώματα σχεδιασμού

Τα ελαττώματα σχεδιασμού εμφανίζονται όταν ένα προϊόν είναι εγγενώς επικίνδυνο λόγω του σχεδιασμού του. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό, αλλά ο ίδιος ο σχεδιασμός είναι ελαττωματικός και ενέχει κίνδυνο βλάβης για τους χρήστες. Παραδείγματα ελαττωμάτων σχεδιασμού περιλαμβάνουν αυτοκίνητα που είναι επιρρεπή σε ανατροπή, παιχνίδια με μικρά μέρη που μπορούν να καταποθούν από μικρά παιδιά και φάρμακα που προκαλούν ακούσιες παρενέργειες.

Ελαττώματα κατασκευής

Τα κατασκευαστικά ελαττώματα εμφανίζονται κατά τη διαδικασία παραγωγής και δεν αποτελούν μέρος του προβλεπόμενου σχεδιασμού. Τα ελαττώματα αυτά μπορεί να οφείλονται σε ελαττωματικά υλικά, κακή κατασκευή ή άλλα ζητήματα κατά τη διαδικασία κατασκευής. Παραδείγματα κατασκευαστικών ελαττωμάτων περιλαμβάνουν μια παρτίδα φαρμάκων που μολύνθηκε κατά τη διάρκεια της παραγωγής, ένα αυτοκίνητο με ελαττωματικό σύστημα φρένων ή μια ελαττωματική ηλεκτρονική συσκευή που προκαλεί τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Παράλειψη προειδοποίησης ή ανεπαρκείς οδηγίες

Μερικές φορές, ένα προϊόν δεν είναι εγγενώς επικίνδυνο, αλλά γίνεται επικίνδυνο αν δεν χρησιμοποιηθεί με συγκεκριμένο τρόπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ευθύνη του κατασκευαστή να παρέχει επαρκείς προειδοποιήσεις και οδηγίες για την αποφυγή βλάβης. Η παράλειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αξιώσεις ευθύνης προϊόντος. Παραδείγματα αποτυχίας προειδοποίησης ή ανεπαρκών οδηγιών περιλαμβάνουν συνταγογραφούμενα φάρμακα που δεν παρέχουν επαρκείς προειδοποιήσεις σχετικά με τις πιθανές παρενέργειες, ηλεκτρικά εργαλεία που δεν καθοδηγούν τους χρήστες σχετικά με τις κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας ή προϊόντα καθαρισμού που μπορεί να είναι επιβλαβή αν χρησιμοποιηθούν με ακατάλληλο τρόπο.

Η ευθύνη προϊόντων είναι μια σημαντική πτυχή της προστασίας των καταναλωτών που καθιστά τις εταιρείες υπεύθυνες για κάθε ζημία που προκαλείται από τα προϊόντα τους. Η κατανόηση των διαφόρων τύπων ευθύνης προϊόντος είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, καθώς μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη τραυματισμών και ζημιών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. Αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα ευθύνης προϊόντων, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ασφαλέστερη και πιο υπεύθυνη αγορά για όλους.

Μπορούν να βρουν τι προκάλεσε την αποτυχία

Οι ιατροδικαστές μηχανικοί μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της αιτίας της βλάβης. Ο προσδιορισμός αυτός σας βοηθά να κατανοήσετε τη βασική αιτία του συμβάντος. Αυτό το επιτυγχάνουν μελετώντας την τοποθεσία και μαθαίνοντας για τη ζημιά. Με την εκτεταμένη εκπαίδευσή τους, μπορούν να καταλήξουν σε μια κατανόηση του από πού προήλθε το πρόβλημα. Η βασική αιτία του προβλήματος είναι το κλειδί για τον εντοπισμό του, καθώς εντοπίζει το πρόβλημα πίσω στην τοποθεσία και το στοιχείο που παρουσίασε βλάβη εξαρχής. Ο προσδιορισμός της αιτίας της βλάβης ή του συμβάντος είναι χρήσιμος για ασφαλιστικούς και δικαστικούς σκοπούς.

Η ανακάλυψη της αιτίας του προβλήματος είναι χρήσιμη για την ασφάλιση, διότι βοηθά στον προσδιορισμό της νομικής ευθύνης. Αυτό μπορεί να μεταφέρει την ευθύνη από την ασφαλιστική εταιρεία σε άλλο μέρος. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες προσλαμβάνουν τακτικά έναν έμπιστο ιατροδικαστή μηχανικό για να εργαστεί στις πιο περίπλοκες υποθέσεις τους. Αυτό βοηθά τις ασφαλιστικές εταιρείες να θεωρηθούν υπεύθυνες μόνο για τους ακριβείς όρους που συμφωνήθηκαν πριν από το συμβάν.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο πολλές εταιρείες προσλαμβάνουν επίσης ιατροδικαστές μηχανικούς είναι για να βοηθήσουν σε δικαστικές υποθέσεις. Οι ιατροδικαστές μηχανικοί είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για πολλές εταιρείες σε πολλούς κλάδους, όπως αγωγών, παραγωγής, κατασκευών, διανομής, μεταφορών κ.λπ. Μια ιατροδικαστική ανάλυση βοηθά στην τεκμηρίωση των αποδείξεων της αιτίας, και ένας ιατροδικαστής μηχανικός μπορεί ακόμη και να χρησιμεύσει ως πραγματογνώμονας σε πολύπλοκες δικαστικές υποθέσεις.

Η εταιρεία σας μπορεί να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες ενός ιατροδικαστή μηχανικού, εάν έχετε ποτέ βρεθεί ή βρίσκεστε σήμερα σε μια διαμάχη για την ευθύνη ή σε μια δικαστική υπόθεση λόγω ενός συμβάντος.

Σας βοηθούν να καταλάβετε γιατί συνέβη η αποτυχία

Οι ιατροδικαστές μηχανικοί σας βοηθούν να καταλάβετε γιατί συνέβη η αποτυχία. Αυτό είναι το βήμα που ακολουθεί μετά τον προσδιορισμό της αιτίας. Μόλις προσδιοριστεί με ακρίβεια η αιτία του συμβάντος, μπορείτε να προσδιορίσετε τι πήγε στραβά ώστε να συμβεί το συμβάν εξαρχής. Μια οπτικοποίηση αυτής της διαφοράς είναι ότι η αιτία μιας πυρκαγιάς σε μια αποθήκη μπορεί να ήταν ο διακόπτης, αλλά η κατανόηση του γιατί συνέβη θα ήταν μια εξέταση του ακριβούς τύπου δυσλειτουργίας που παρουσίασε ο διακόπτης για να προκαλέσει τη φωτιά, μια επιλογή είναι η ελαττωματική καλωδίωση. Έτσι, ενώ η βασική αιτία είναι μια δυσλειτουργία του διακόπτη κυκλώματος, αυτή προκλήθηκε αρχικά από ελαττωματική καλωδίωση. Επομένως, το σφάλμα πέφτει στην αρχική καλωδίωση της αποθήκης. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στον κατασκευαστή, στον ηλεκτρολόγο ή στον σημερινό ιδιοκτήτη της αποθήκης, ανάλογα με τις συμβάσεις.

Η κατανόηση των λόγων της αποτυχίας είναι σημαντική για το μέλλον της εταιρείας σας. Θέλετε να είστε σε θέση να κατανοήσετε την αιτία και να αισθάνεστε σίγουροι ότι δεν θα ξανασυμβεί για το καλό των εργαζομένων σας και της εταιρείας σας στο σύνολό της. Η κατανόηση του λόγου για τον οποίο συνέβη αρχικά η αποτυχία είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς μέλλοντος για την εταιρεία σας.

Μπορούν να σας βοηθήσουν να αποτρέψετε μελλοντικά περιστατικά

Ακριβώς όπως η κατανόηση των λόγων της αποτυχίας είναι απαραίτητη για τη μελλοντική υγεία και ασφάλεια της επιχείρησής σας, η ενεργός πρόληψη μελλοντικών περιστατικών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της ασφαλούς λειτουργίας μετά από μια καταστροφή. Οι εγκληματολόγοι μηχανικοί δεν σταματούν να εργάζονται μαζί σας μόλις διαπιστωθεί το σφάλμα και συνήθως υπερβαίνουν τα όρια, επειδή ο κύριος στόχος τους είναι η ασφάλεια της επιχείρησής σας. Μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την αιτία, τη βασική αιτία και τις πιθανές λύσεις για την αποτροπή του προβλήματος από το να ξανασυμβεί ποτέ. Μπορούν επίσης να συνεργαστούν μαζί σας και με την επιχείρησή σας για την εξεύρεση ενός συμβούλου που θα βοηθήσει στην πρόληψη παρόμοιων μελλοντικών προβλημάτων.

Στην Dreiym Engineering, απασχολούμε ιατροδικαστικοί σύμβουλοι, μηχανικούς διάβρωσης, πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους μηχανικούς NACE και άλλους ειδικούς που συνεργάζονται όλοι μαζί για να προστατεύσουν την επιχείρησή σας, τους υπαλλήλους σας, τους πελάτες σας και το μέλλον σας. Για όλες τις ανάγκες σας σε ιατροδικαστική μηχανική, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για μια προσφορά των υπηρεσιών μας και για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ειδικά την επιχείρησή σας. Οι ιατροδικαστές μηχανικοί μας μπορούν ακόμη και να κληθούν ως πραγματογνώμονες σε περίπλοκες δικαστικές υποθέσεις, αν χρειαστεί.

Τύποι ιατροδικαστών μηχανικών & ειδικών

Forensic Electrical Engineers - Ειδικεύεται σε ηλεκτρικές βλάβες, ηλεκτρικά οχήματα, ηλεκτροσόκ, Ηλεκτροπληξίεςαστοχίες διάβρωσης, και πυρκαγιές.

Forensic Structural Engineers - Ειδικεύεται σε μεγάλα δομικά έργα, κατασκευές γκαράζ στάθμευσης και έργα μεγάλης κλίμακας.

Forensic Mechanical Engineers - Ειδικεύεται σε πετρελαιοειδή/αέριο, σωληνώσεις διεργασιών και βενζινοκίνητα οχήματα.

Forensic Civil Engineers - Ειδικεύεται σε οικιστικά, εμπορικά, έργα ύδρευσης/αποχέτευσης και άλλα έργα μικρής κλίμακας.

Forensic Chemical Engineers - Ειδικεύεται σε χημικές διεργασίες, καθαρισμό διαρροών και μετρήσεις/εκτιμήσεις πλουμίου διαρροής.

Ερευνητές Πυρκαγιάς - Εκπαιδευμένοι σύμφωνα με το NFPA 1033 και το NFPA 921, αυτοί οι ειδικοί επικεντρώνονται στην ανάλυση των μοντέλων πυρκαγιάς, την αιτία και την προέλευση, τις πιθανές υποκατάσταση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Εμπειρία

Οι μηχανικοί της Dreiym διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους μηχανικής και έρευνας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε αντίγραφο τυχόν βιογραφικών σημειωμάτων και να συζητήσουμε την προηγούμενη εμπειρία σας σε παρόμοια θέματα.

Πρόσληψη ιατροδικαστή μηχανικού

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Σχετικές ειδήσεις

Εγγραφείτε στο

NewsLetter