κείμενο

Τρόποι για την προληπτική πρόληψη των ζητημάτων αγωγών

Angela
Φεβρουάριος 15, 2021

Επικοινωνήστε με την Dreiym Engineering για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διάβρωση, τα ηλεκτρικά ή τα εγκληματολογικά θέματα.

Οι αγωγοί είναι απαραίτητοι στην καθημερινή ζωή των περισσότερων ανθρώπων, ακόμη και αν δεν το συνειδητοποιούν. Το φυσικό αέριο κινείται μέσω αγωγών για να καταστήσει τη διαδικασία διανομής ασφαλέστερη, ταχύτερη και ευκολότερη σε μεγάλες αποστάσεις. Οι αγωγοί απαιτούν συνεχή συντήρηση και προληπτική συντήρηση για να διατηρούνται ασφαλείς και λειτουργικοί. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων για τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι αγωγοί βοηθά στη διασφάλιση της ασφάλειας και της μακροζωίας τους. Ελέγξτε αυτούς τους τρόπους για να προλάβετε προληπτικά τα προβλήματα των αγωγών, ώστε ο δικός σας να είναι προστατευμένος και όσο το δυνατόν πιο λειτουργικός.

Θέμα: Διαρροές

Το πιο προφανές και δυνητικά καταστροφικό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αγωγοί είναι οι διαρροές. Οι διαρροές είναι διαφορετικής σοβαρότητας και οι συνέπειες και ο καθαρισμός διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το τι μεταφέρει η κατασκευή. Παρόλα αυτά, η αποφυγή διαρροών ανεξάρτητα από εξωτερικούς παράγοντες είναι η καλύτερη οδός δράσης.

Οι διαρροές μπορούν να προκληθούν από πολλά πράγματα, αν και οι πιο συνηθισμένες τείνουν να προέρχονται από τη διάβρωση που τρώει τη μεταλλική δομή με την πάροδο του χρόνου. Πέρα από τις περιπτώσεις, η καλύτερη πορεία δράσης για την επιδιόρθωση των διαρροών είναι ο εντοπισμός της διαρροής το συντομότερο δυνατό - ιδανικά πριν από τον σχηματισμό της. Εάν έχει ήδη σχηματιστεί, τότε αμέσως μετά τον σχηματισμό της είναι ιδανικό.

Όταν οι διαρροές δεν αντιμετωπίζονται, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι επιζήμια για το περιβάλλον και τις κοινότητες. Οι διαρροές μπορούν να καταστρέψουν τα αποθέματα νερού, να βλάψουν την τοπική χλωρίδα και πανίδα και να οδηγήσουν σε διακοπή λειτουργίας των αγωγών. Οι διακοπές λειτουργίας κοστίζουν ακριβά στην εταιρεία και οι διαρροές μπορεί να καταλήξουν να επιβαρύνουν αρκετά το λογαριασμό.

Λύση: Αγωγός: Τακτική έρευνα αγωγών

Όταν οι διαρροές αποτελούν ανησυχία ή ενεργό ζήτημα, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής τους είναι να επενδύσετε σε τακτικές έρευνες αγωγών. Μόλις σχηματιστεί μια διαρροή, πρέπει να ξεκινήσει η δαπανηρή διαδικασία καθαρισμού και επισκευής. Η σύλληψη μιας διαρροής πριν σχηματιστεί είναι ο ιδανικός τρόπος για την προληπτική προστασία του αγωγού σας.

Πιστοποιημένοι μηχανικοί δομικών κατασκευών θα πρέπει να εκτελούν κατάλληλες συμβουλές και έρευνες για την ακεραιότητα των αγωγών. Αυτές οι έρευνες βοηθούν στον εντοπισμό των περιοχών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε μια δομή. Βοηθά επίσης με την ανάπτυξη ενός σχεδίου για την αντιμετώπιση περιοχών υψηλού κινδύνου και υψηλών συνεπειών για την αποφυγή πλήρους αστοχίας του αγωγού - σε ορισμένες περιπτώσεις τα αποτελέσματα της οποίας μπορεί να είναι καταστροφικά. Οι έρευνες αγωγών μπορούν να εντοπίσουν:

  • Ποια τμήματα της δομής κινδυνεύουν περισσότερο από διάβρωση
  • Η ειδική αντίσταση του εδάφους
  • Η καλύτερη πορεία δράσης για το μέλλον
  • Περιοχές που είναι ήδη σε αποσύνθεση και χρειάζονται προσοχή

Θέμα: Αγωγοί

Ενώ οι αγωγοί καλύπτουν εκατομμύρια μίλια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολύ περισσότερα σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν κατασκευάζονται τόσες πολλές νέες κατασκευές. Οι περισσότεροι αγωγοί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δεκαετιών. Με την ηλικία έρχονται διαφορετικά προβλήματα και οι απαραίτητες ενημερώσεις και η προληπτική συντήρηση είναι απαραίτητες για την ευημερία και την ασφάλεια των δομών και των περιβαλλουσών κοινοτήτων.

Ο προσδιορισμός της ηλικίας ενός αγωγού μπορεί να βοηθήσει στην προληπτική φροντίδα. Όταν οι δομές γερνούν, τείνουν να αποσυντίθενται ή να χάνουν μέρος της ακεραιότητας που είχαν κάποτε. Η αντικατάσταση και η επισκευή των αγωγών καθώς γερνούν και πριν φθαρούν ή χάσουν τη δομική τους ακεραιότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροζωία του αγωγού στο σύνολό του.

Λύση: Ανάλυση δομικής ακεραιότητας

Η προτεραιότητα στη δομική ακεραιότητα του αγωγού σας είναι μια κρίσιμη επένδυση για τη μακροπρόθεσμη ευημερία και λειτουργικότητά του. Η ανάλυση δομικής ακεραιότητας περιλαμβάνει πιστοποιημένους μηχανικούς που υπολογίζουν την εναπομένουσα αντοχή και τη διάρκεια ζωής σχεδιασμού των περιουσιακών σας στοιχείων. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε αυτά τα επίπεδα για να καθορίσετε την καλύτερη πορεία δράσης για τη μείωση της μέγιστης πίεσης λειτουργίας σε περιοχές υψηλότερου κινδύνου.

Οι ιδιοκτήτες αγωγών πρέπει να ολοκληρώνουν την ανάλυση δομικής ακεραιότητας σε τακτικό χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός σχεδίου για την αποτροπή της αστοχίας οποιουδήποτε τμήματος του αγωγού. Το αρχικό κόστος μπορεί να φαίνεται περιττό εάν πιστεύεται ότι είναι ασφαλής και δομικά υγιής. Αυτές οι έρευνες μπορούν ακόμα να εντοπίσουν και να προλάβουν να προλάβουν τα διαφαινόμενα προβλήματα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια, όπως η διάβρωση.

Θέμα: Διάβρωση

Η διάβρωση είναι το πιο διαδεδομένο πρόβλημα που τείνουν να αντιμετωπίζουν οι αγωγοί. Η διάβρωση επηρεάζει οποιεσδήποτε μεταλλικές κατασκευές, αλλά αποτελεί μοναδική απειλή για τους αγωγούς. Πολλές διαφορετικές μορφές διάβρωσης μπορούν να τους επηρεάσουν και να προκαλέσουν διαρροές, σπασίματα και να βλάψουν τη δομική τους ακεραιότητα.

Η διάβρωση αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τη δομική ακεραιότητα και τη λειτουργικότητα του αγωγού. Μπορεί να κρύβεται κάτω από την επιφάνεια ή να παραμένει αθέατη μέχρι να είναι πολύ αργά και ολόκληρη η δομή να χρειάζεται προσοχή. Όταν πρόκειται για διάβρωση, είναι καλύτερο να την εντοπίζετε νωρίς και να επενδύετε σε προληπτικές μεθόδους.

Λύση: Καθοδική προστασία

Η καθοδική προστασία είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος πρόληψης της διάβρωσης. Ενώ υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, όπως οι θυσιαστικές επιστρώσεις, η καθοδική προστασία παρέχει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

Λειτουργεί ελαχιστοποιώντας τη διαφορά δυναμικού μεταξύ ανόδων και καθόδων μέσω της εφαρμογής ηλεκτρικού ρεύματος στη δομή ή τον αγωγό. Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες πρέπει να ολοκληρώνουν αυτή τη διαδικασία για τα καλύτερα αποτελέσματα. Η καθοδική προστασία προστατεύει τα μέταλλα από όλους τους ακόλουθους τύπους διάβρωσης:

  • Διάβρωση τύπου Pitting
  • Διάβρωση της επίθεσης Messa
  • Ομοιόμορφη διάβρωση
  • Τοποθέτηση διάβρωσης
  • Σταδιακή διάβρωση με ρωγμές
  • Μικροβιολογικά επαγόμενη διάβρωση

Όλες αυτές οι μορφές θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεάσουν έναν αγωγό. Υπάρχουν επίσης και άλλοι παράγοντες που πρέπει να γνωρίζετε όταν θέλετε να προστατεύσετε τη δομή σας από τη διάβρωση, όπως η διαβρωτικότητα του εδάφους. Οι αγωγοί στο έδαφος είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν διάβρωση όταν η διαβρωτικότητα του εδάφους είναι υψηλή. Η δοκιμή του εδάφους και η επένδυση σε μετριασμό της διάβρωσης, η πρόληψη και η τακτική παρακολούθηση της ίδιας της κατασκευής και του εδάφους είναι ζωτικής σημασίας για την επένδυση.

Οι αγωγοί είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή διανομή των απαραίτητων υγρών και αερίων, όπως το πετρέλαιο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τις κοινότητες και οι αγωγοί μπορούν να είναι πολύ ασφαλείς όταν φροντίζονται σωστά. Εάν λειτουργείτε, κατέχετε ή διαχειρίζεστε έναν αγωγό, μια δεξαμενή ή άλλη σχετική δομή, η επένδυση στη φροντίδα και την προληπτική συντήρηση που χρειάζεται η δομή είναι απαραίτητη. Η επένδυση στην προστασία του αγωγού σας σας βοηθά να συμμορφώνεστε με τους κυβερνητικούς κανονισμούς και να διατηρείτε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε ακμή με ασφάλεια.

Επικοινωνήστε με την Dreiym Engineering σήμερα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, όπως ένα έρευνα καθοδικής προστασίας αγωγών ή άλλες ζωτικής σημασίας αξιολογήσεις, όπως υπηρεσίες δοκιμών διάβρωσης, σχεδιασμός συστημάτων καθοδικής προστασίας και δοκιμές ακεραιότητας αγωγών. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας είναι εκπαιδευμένοι για να παρέχουν τις καλύτερες συμβουλές και υπηρεσίες για εσάς και τον αγωγό σας. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τυχόν διαφαινόμενα προβλήματα με την υπάρχουσα δομή σας, να αναπτύξουμε ένα σχέδιο για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και να αποτρέψουμε την εμφάνιση προβλημάτων στο μέλλον. Γνωρίζουμε τους καλύτερους τρόπους για την προληπτική πρόληψη των προβλημάτων του αγωγού, ώστε η δομή σας να λειτουργεί με ασφάλεια.

Τρόποι για την προληπτική πρόληψη των ζητημάτων αγωγών

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Σχετικές ειδήσεις

Εγγραφείτε στο

NewsLetter