κείμενο

Γιατί η πρόσληψη ενός πιστοποιημένου μηχανικού NACE είναι σημαντική

Angela
Αύγουστος 11, 2022

Επικοινωνήστε με την Dreiym Engineering για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διάβρωση, τα ηλεκτρικά ή τα εγκληματολογικά θέματα.

Στον τομέα αυτό εργάζονται μηχανικοί διάβρωσης όλων των μορφών, μεγεθών και ειδικοτήτων. Καθένας από αυτούς διαθέτει ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων, ειδικοτήτων και διαπιστευτηρίων. Ωστόσο, δεν διαθέτουν όλοι πιστοποίηση της Εθνικής Ένωσης Μηχανικών Διάβρωσης (NACE). Η συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι μία από τις υψηλές τιμές μεταξύ των μηχανικών διάβρωσης.

Επιπλέον, όσοι το έχουν θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερα διαφοροποιημένη εμπειρογνωμοσύνη στη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις της διάβρωσης. Εξερευνήστε τι σημαίνει για έναν μηχανικό να είναι πιστοποιημένος από τη NACE και ανακαλύψτε γιατί η πρόσληψη ενός τέτοιου μηχανικού είναι απαραίτητη.

Τι σημαίνει να είσαι πιστοποιημένος από τη NACE;

Πριν εμβαθύνουμε στο γιατί η πρόσληψη NACE-πιστοποιημένων μηχανικών είναι ζωτικής σημασίας, είναι συνετό να διερευνήσετε τι σημαίνει για έναν μηχανικό να έχει αυτή την πιστοποίηση. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το ακρωνύμιο NACE σημαίνει Εθνική Ένωση Μηχανικών Διάβρωσης. Ο οργανισμός αυτός εξυπηρετεί χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ο ηγέτης στην ανάπτυξη προτύπων για λύσεις ελέγχου της διάβρωσης.

Αποστολή της NACE είναι να παρέχει εκπαιδευτικούς πόρους και πιστοποιήσεις για την υποστήριξη των μηχανικών διάβρωσης, όπως ειδικοί στην καθοδική προστασία. Η απόκτηση πιστοποίησης NACE διασφαλίζει ότι αυτοί οι ειδικοί χρησιμοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια και την πρόληψη της διάβρωσης σε σενάρια που αφορούν τη διάβρωση. Έτσι, όταν ένας μηχανικός είναι πιστοποιημένος με NACE, αυτό σημαίνει ότι έχει τις καλύτερες δυνατές γνώσεις σχετικά με:

  • Πρότυπα πρόληψης της διάβρωσης
  • Πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος
  • Πρότυπα δημόσιας ασφάλειας και υγείας

Επιπλέον, οι μηχανικοί με αυτή την πιστοποίηση μπορούν να προσεγγίσουν οποιοδήποτε σενάριο που αφορά τη διάβρωση με μεγαλύτερη εξουσία και βαθύτερη κατανόηση των πιθανών λύσεων από ό,τι ένας μη πιστοποιημένος μηχανικός.

Τι κάνουν οι πιστοποιημένοι μηχανικοί NACE;

Τώρα γνωρίζουμε λίγο περισσότερα για το τι σημαίνει για έναν μηχανικό να είναι πιστοποιημένος από τη NACE. Αλλά τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι μηχανικοί; Περαιτέρω, πώς αυτό το πιστοποιητικό βοηθάει τους μηχανικούς διάβρωσης στον τομέα; Αυτές είναι εξαιρετικές ερωτήσεις - ας διερευνήσουμε τις απαντήσεις.

Στην ουσία, οι πιστοποιημένοι μηχανικοί της NACE είναι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν την επιστήμη, τη μηχανική, τη φυσική και τις τεχνικές γνώσεις για να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν λύσεις που αποτρέπουν τη διάβρωση. Αυτές οι λύσεις μπορούν να εμπίπτουν σε πολλές κατηγορίες, όπως:

  • Στρατηγικές και διαδικασίες
  • Δομές και συστήματα
  • Συσκευές και υλικά

Σε πολλές περιπτώσεις, ένας μηχανικός διάβρωσης με πιστοποίηση NACE θα έχει μεγαλύτερη εμπειρία στην αποτελεσματική εκτέλεση αυτών των λύσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι ζωτικής σημασίας να προσλαμβάνετε έναν μηχανικό με πιστοποίηση NACE.

Γιατί είναι σημαντικό να προσλαμβάνετε μηχανικούς με αυτό το διαπιστευτήριο;

Μέχρι τώρα, θα πρέπει να καταλάβουμε γιατί η πρόσληψη ενός πιστοποιημένου μηχανικού από τη NACE είναι η καλύτερη πρακτική για έργα ή σενάρια που αφορούν τη διάβρωση και την πρόληψη της διάβρωσης. Οι μηχανικοί με αυτή την πιστοποίηση θεωρούνται αυθεντίες στον τομέα τους. Επιπλέον, διαθέτουν την τεχνογνωσία για την εκτέλεση λύσεων με τρόπο που να είναι ασφαλής για το περιβάλλον και το κοινό.

Η πρόσληψη ενός μηχανικού διάβρωσης με αυτό το πιστοποιητικό εξασφαλίζει ότι θα έχετε τους πιο αποτελεσματικούς, πρωτοποριακούς πόρους, πληροφορίες και λύσεις ελέγχου διάβρωσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αναζήτηση μηχανικών με πιστοποίηση NACE είναι τόσο σημαντική.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Σχετικές ειδήσεις

Εγγραφείτε στο

NewsLetter