κείμενο

Βιομηχανικά ατυχήματα: Ιατροδικαστική Μηχανική: Ο ισχυρός αντίκτυπος της Ιατροδικαστικής Μηχανικής

Φεβρουάριος 28, 2024

Ο κύριος ρόλος μας στην Dreiym Engineering είναι να βοηθάμε εταιρείες όλων των μεγεθών με εξειδικευμένες υπηρεσίες μηχανολογικού σχεδιασμού γύρω από ηλεκτρικά και καθοδικά συστήματα. Ωστόσο, με την πλούσια εμπειρία μας και την 30ετή συνδυασμένη εμπειρία μας στον κλάδο, καλούμαστε κατά καιρούς να διεξάγουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ιατροδικαστικής μηχανικής για δικηγορικά γραφεία ή ασφαλιστικές εταιρείες. Ένα από τα πιο συνηθισμένα καθήκοντα είναι η εξέταση από πιο κοντά των βιομηχανικών ατυχημάτων.

Με έδρα το Χιούστον του Τέξας, αντιμετωπίζουμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ηλεκτρικά συστήματα σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων μέχρι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εταιρεία μας ιατροδικαστικής μηχανικής εφαρμόζει την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε με κόπο για να διερευνήσει γιατί συνέβη ένα βιομηχανικό ατύχημα, ποιες υποκείμενες αιτίες πρέπει να αντιμετωπιστούν και προτάσεις για τη συνέχεια.

Στόχος είναι η αξιοποίηση των γνώσεων των μηχανικών για τη βελτίωση και την προληπτική προετοιμασία των εταιρειών για την πρόληψη τυχόν μελλοντικών ατυχημάτων.

Κρίσιμες μέθοδοι της ιατροδικαστικής μηχανικής

Κάθε είδος εργατικού ατυχήματος έχει το δικό του σύνολο μοναδικών χαρακτηριστικών και λεπτομερειών. Δεν υπάρχει λύση "ένα μέγεθος για όλους", καθώς η ίδια η φύση της εργασίας διαφέρει από τόπο σε τόπο. Αντ' αυτού, εφαρμόζουμε ένα πλαίσιο διαδικασιών βασισμένων σε αποδείξεις στην κατάσταση. Αυτό επιτρέπει στους ανθρώπους του κλάδου μας, καθώς και σε εκείνους του νομικού ή του ασφαλιστικού τομέα, να κατανοήσουν καλύτερα τι συμβαίνει. Ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Εξέταση και τεκμηρίωση του χώρου: Θα επισκεφθούμε τον τόπο του συμβάντος και θα αρχίσουμε να φωτογραφίζουμε και να καταγράφουμε όλες τις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν. Αυτή είναι η βάση των αποδεικτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους των μεταγενέστερων τμημάτων της έρευνας, ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τυχόν υποκείμενες αιτίες που συνέβαλαν στο ατύχημα (αδυναμίες υποδομών, ελαττώματα στον ηλεκτρικό σχεδιασμό, κακές πρακτικές συντήρησης κ.λπ.)
 • Ανάλυση δεδομένων & ιατροδικαστική ανακατασκευή ατυχημάτων: Αφού συλλέξουμε δεδομένα, είναι καιρός να επανεξετάσουμε λεπτομέρειες όπως η απόδοση του εξοπλισμού ή τα εγχειρίδια διαδικασιών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα μας να ανασυνθέσει τη λογική ακολουθία των γεγονότων και να εντοπίσει τυχόν αποκλίσεις ή ελλείψεις που μπορεί να έχουν συμβεί.
 • Εξέταση υλικών και συστατικών: Τα ελαττώματα ή η φθορά συμβάλλουν στις δυσλειτουργίες. Η προσεκτική εξέταση των υλικών που εμπλέκονται στο ατύχημα συμβάλλει στον προσδιορισμό του κατά πόσον τα υποβαθμισμένα εξαρτήματα καθορίζουν τις ευθύνες.
 • Προσομοίωση και μοντελοποίηση: Όταν είναι απαραίτητο, η ιατροδικαστική αναπαράσταση ατυχήματος μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές ψηφιακές προσομοιώσεις. Αυτό μας επιτρέπει να αποδείξουμε αυτό που πιστεύουμε ότι συνέβη και να ελέγξουμε οποιαδήποτε υπόθεση που μπορεί να χρειαστεί να διερευνήσουμε περαιτέρω.
 • Μαρτυρία & Αναφορά: Ανάλογα με τον πελάτη, η ομάδα μας παρουσιάζει όλα τα ευρήματά μας σε ένα εύληπτο πακέτο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προφορική μαρτυρία όπου η εταιρεία μας ιατροδικαστικής μηχανικής προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με το τι συνέβη, πώς μπορεί να αποτραπεί στο μέλλον και ποιες λεπτομέρειες πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά την ευθύνη.
Βιομηχανικό μέρος που μετακινείται

Πολλές από αυτές τις ίδιες μεθοδολογίες χρησιμοποιούνται όταν ολοκληρώνουμε ένα έργο που σχετίζεται με τη συμβουλευτική ιατροδικαστικής μηχανικής. Μπορεί να επιθυμείτε να προσλάβετε μια επαγγελματική ομάδα όπως η δική μας πριν από οποιοδήποτε βιομηχανικό ατύχημα ως προληπτικό μέτρο. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε ζητήματα που μπορεί να μην είχατε παρατηρήσει προηγουμένως, έχοντας ένα σύνολο αμερόληπτων και έμπειρων ματιών, που θα εξετάσουν τα πάντα μια καλή φορά - για παν ενδεχόμενο.

Ο ρόλος των εταιρειών ιατροδικαστικής μηχανικής σε βιομηχανικά ατυχήματα

Κάθε φορά που ένα νέο έργο που αφορά ιατροδικαστική μηχανική εμφανίζεται, προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με το ρόλο μας. Υπάρχουν τόσες πολλές μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη με βάση το μοναδικό εργοτάξιο ή την τοποθεσία του έργου, που βοηθά να καθορίσουμε τι θα κάνουμε και τα αποτελέσματα που περιμένουν οι πελάτες μας να λάβουν.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εξειδικευμένη και έμπειρη εταιρεία μας ιατροδικαστικής μηχανικής θα:

 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με πιθανά ή προηγούμενα βιομηχανικά ατυχήματα μέσω διεξοδικής διερεύνησης ατυχημάτων με βάση στοιχεία, μάρτυρες και ιατροδικαστική ανακατασκευή ατυχημάτων.
 • Προσφέρετε γραπτές ή προφορικές καταθέσεις σε δικηγορικά γραφεία, ασφαλιστικές εταιρείες, κυβερνητικούς φορείς και ιδιωτικές εταιρείες που επιθυμούν να κατανοήσουν πώς να αποφύγουν τα πράγματα στο μέλλον.
 • Παρουσίαση προληπτικών μέτρων που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο βιομηχανικών ατυχημάτων σχετικά με τη διάβρωση, τον ηλεκτρισμό, τον φωτισμό, την πυρκαγιά και την έκρηξη, τα μηχανικά ή τα αστικά ζητήματα.

Χρησιμοποιούμε επίσης μια ποικιλία εργαλείων και διαδικασιών, από υπηρεσίες με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έως ανάλυση σε βάθος. Για παράδειγμα, η ανάλυση βλαβών λόγω διάβρωσης χρησιμοποιεί προτάσεις υπηρεσιών καθοδικής προστασίας ευθυγραμμισμένες με τις οδηγίες DOT, PHMSA, OSHA, EPA και άλλες κανονιστικές οδηγίες.

Πυροσβέστης που επιτίθεται σε πυρκαγιά

Κοινές προκλήσεις της ιατροδικαστικής μηχανικής σε βιομηχανικά ατυχήματα

Υπάρχουν ορισμένα εμπόδια για την ολοκλήρωση μιας δίκαιης και εμπεριστατωμένης διαβούλευσης ιατροδικαστικής μηχανικής. Δεν διαθέτει κάθε τοποθεσία όλα τα δεδομένα και τις εύκολα προσβάσιμες εγκαταστάσεις που απαιτούνται για μια πλήρη έρευνα. Αυτός είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο καλούμαστε για βοήθεια. Έχοντας περάσει χρόνια εργασίας σε διάφορους κλάδους και παράλληλα με ασφαλιστικά και νομικά συμφέροντα, έχουμε την ικανότητα να συμπεραίνουμε με βάση τα δεδομένα.

Τούτου λεχθέντος, πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένες επιπλοκές, όπως:

 • Σύνθετες τοποθεσίες: Η ίδια η φύση των βιομηχανικών ατυχημάτων αφήνει στο χώρο συνθήκες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Διαθέτουμε την εξειδικευμένη γνώση του κλάδου για να γνωρίζουμε ποια πρωτόκολλα ασφαλείας πρέπει να αναληφθούν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση ενός drone ή τον εξοπλισμό της ομάδας μας με προληπτικό εξοπλισμό.
 • Έλλειψη δεδομένων: Ένα σημαντικό εμπόδιο που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η έλλειψη πληροφοριών. Ένα ατύχημα τείνει να είναι ελαφρώς χαοτικό, όπου τα κρίσιμα δεδομένα είναι αναξιόπιστα ή παραβιασμένα. Σε αυτές τις καταστάσεις, καταφεύγουμε στα έμπειρα πρωτόκολλα και τις προηγμένες τεχνολογίες μας. Εάν χρειαστεί, θα συνεργαστούμε με ειδικούς για να ελέγξουμε εκ νέου τα ευρήματά μας, ώστε οι πελάτες να έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες ευθύνης ή πρόληψης.
 • Χρονικοί περιορισμοί: Τα εργατικά ατυχήματα βρίσκονται πάντα υπό χρονομέτρηση. Οι εταιρείες ιατροδικαστικής μηχανικής πρέπει να ενεργούν γρήγορα, καθώς οι πελάτες θέλουν να επιστρέψουν στο χρονοδιάγραμμα για να διατηρήσουν τη λειτουργία τους. Παρόλο που διαθέτουμε μια επιλεγμένη ομάδα μηχανικών και συμβούλων, μοιραζόμαστε το φόρτο εργασίας και χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες για να εξορθολογίσουμε κάθε συμβουλή ιατροδικαστικής μηχανικής.
 • Νομικές εκτιμήσεις: Όλη η ιατροδικαστική αναπαράσταση ατυχημάτων και οι έρευνές μας πρέπει να ανταποκρίνονται στα πλαίσια του νομικού ελέγχου. Αυτό αποτελεί γιγαντιαίο όφελος για όλους τους πελάτες μας, καθώς τους προετοιμάζει καλύτερα για το τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον. Αυτοί οι επαγγελματικοί κώδικες δεοντολογίας και προετοιμασίας πληροφοριών σας δίνουν τις απαραίτητες γνώσεις για να προχωρήσετε μπροστά.

Γνωρίζοντας τα διάφορα εμπόδια για την ασφαλή, ακριβή, λεπτομερή και αποτελεσματική διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων, η ομάδα μας είναι σε θέση να διαχειριστεί την επόμενη περίπτωσή σας. Από την αναδρομική επίσκεψη σε έναν χώρο και την παροχή κατανόησης των βαθύτερων αιτιών έως τις προληπτικές έρευνες που εξοπλίζουν μια εταιρεία με πιο ασφαλή μέτρα ασφαλείας, η εταιρεία μας ιατροδικαστικής μηχανικής στην Dreiym Engineering είναι εδώ για να βοηθήσει.

Ανακεφαλαιώνοντας

Κανείς δεν θέλει να βιώσει ένα εργατικό ατύχημα. Η εταιρεία χάνει χρόνο, εξοπλισμό, χρήματα και υλικά. Η κοινότητα ανησυχεί για τις περιβαλλοντικές και εμπορικές επιπτώσεις. Η ηγεσία της περιοχής πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα αντί να εστιάζει σε πιο σημαντικά θέματα του κράτους.

Συνολικά, τα εργατικά ατυχήματα είναι ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Η ομάδα μας στην Dreiym Engineering εργάζεται σκληρά για να παρέχει ακριβή προσδιορισμό της ευθύνης. Προσφέρουμε τις εις βάθος γνώσεις που είναι απαραίτητες για την πρόληψη μελλοντικών περιστατικών και την οικοδόμηση ενισχυμένων πρωτοκόλλων ασφαλείας. Η τεχνική μας εμπειρογνωμοσύνη στην ιατροδικαστική μηχανική είναι αυτό που χρειάζεστε για να γεφυρώσετε το χάσμα μεταξύ της νομικής ευθύνης και της μελλοντικής θωράκισης της επιχείρησής σας και των εργοταξίων σας.

Κλείστε μια διαβούλευση με την ομάδα μας σήμερα, και ας συζητήσουμε τις μοναδικές σας ανάγκες. Θέλουμε να βοηθήσουμε όλους τους οργανισμούς μέσα και γύρω από το Τέξας να έχουν μια ασφαλέστερη, πιο αξιόπιστη λύση για τη λειτουργία σε βιομηχανικό επίπεδο. Ως ηγέτης του κλάδου, η Dreiym Engineering είναι εδώ για να σας βοηθήσει!

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Σχετικές ειδήσεις

Εγγραφείτε στο

NewsLetter