κείμενο

7 πρακτικοί λόγοι για την πρόσληψη ηλεκτρικών εγκληματολογικών επιθεωρητών

Απρίλιος 2, 2024

Γύρω από το 33,470 εμπορικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πυρκαγιές συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο. Αυτές οι πυρκαγιές οδηγούν σε σημαντικές οικονομικές απώλειες και ακόμη και σε 45 θανάτους, με κόστος περίπου $1,36 δισεκατομμύρια σε άμεσες υλικές ζημιές. Εάν εξετάσετε τις οικιακές ηλεκτρικές πυρκαγιές, ο αριθμός αυτός γίνεται πολύ μεγαλύτερος, πολύ πιο γρήγορα.

Παρόλο που δεν υπάρχει τρόπος να προστατέψετε το σύστημά σας από μια ανεπιθύμητη καταστροφή, η διενέργεια ανάλυσης ηλεκτρικής βλάβης στις εγκαταστάσεις σας είναι ένα κρίσιμο βήμα για την προληπτική πρόληψη ηλεκτρικών πυρκαγιών. Όχι μόνο αποφεύγετε δαπανηρά ζητήματα ασφάλισης και δικαστικών διαφορών, αλλά μπορείτε να βελτιώσετε τη συνολική λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών σας.

Αυτές οι προκλήσεις είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να προσλάβετε επαγγελματίες δικανικούς ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Θα πρέπει να έχουν άδεια και εμπειρία σε θέματα ασφάλισης, ανακατάληψης και δικαστικών διαφορών και θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρουν τις πιθανές ή προκύπτουσες πηγές οποιασδήποτε ανησυχίας.

Εάν δεν γνωρίζετε τι κάνουν οι δικαστικοί ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή πώς βοηθούν. Εμείς στην Dreiym Engineering έχουμε συγκεντρώσει έναν σύντομο κατάλογο με τους πιο συνηθισμένους τομείς στους οποίους αξιοποιείται η εμπειρία δεκαετιών που διαθέτουμε στον κλάδο.

Τι είναι οι ηλεκτρικές εγκληματολογικές επιθεωρήσεις;

Ο στόχος της ανάλυσης ηλεκτρικών βλαβών από αδειούχους και έμπειρους εγκληματολόγους ηλεκτρολόγους μηχανικούς είναι να συνδυάσει την αναλυτική συλλογιστική ενός ζητήματος με τις στρατηγικές διερεύνησης που έχουν σχεδιαστεί για τη διάγνωση, την ανάλυση και την επίλυση τυχόν βλαβών ηλεκτρικών συστημάτων.

Οι μόνοι που θα έπρεπε να διεξάγουν τέτοιες έρευνες είναι οι τεχνικές εταιρείες με άμεση εμπειρία στον τομέα. Έτσι ξέρετε ότι διαθέτουν την τεχνολογία, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες υποβολής εκθέσεων:

  • Αποκάλυψη της βαθύτερης αιτίας μιας βλάβης (ελαττωματική καλωδίωση, υπερφορτωμένο κύκλωμα, προβλήματα τόξου κ.λπ.)
  • Ικανοποίηση των αναγκών συμμόρφωσης με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.
  • Παροχή αποδεικτικών στοιχείων σε νομικό ή ασφαλιστικό θέμα που σχετίζεται με ηλεκτρικές συσκευές.
  • Ανακάλυψη πιθανών κινδύνων ή αδυναμιών που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
  • Εκτίμηση της έκτασης της ζημίας και των παραγόντων που οδήγησαν στη ζημία αυτή.
  • Κοινοποίηση ευκαιριών για τη βελτίωση του συστήματος - ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με καταστροφές.

Στόχος των ειδικών μας είναι να διορθώσουν κάθε άμεσο πρόβλημα με τη χάραξη νέων στρατηγικών που θα αποτρέψουν μελλοντικά προβλήματα - και όλα αυτά με την τήρηση των τοπικών, κρατικών, εθνικών και διεθνών κανονισμών, καθώς και των προτύπων.

Κορυφαίοι λόγοι για την πρόσληψη ηλεκτρικών εγκληματολογικών επιθεωρητών

1 - Διερεύνηση ηλεκτρικών πυρκαγιών

Οι ηλεκτρικές πυρκαγιές είναι κρίσιμες πτυχές κάθε ανάλυσης ηλεκτρικής βλάβης. Οι πιθανές ζημιές, βλάβες και αποτυχίες που μπορούν να προκαλέσουν αυτά τα ζητήματα αυξάνονται εκθετικά όσο περισσότερο μένουν αφύλακτα ή ελέγχονται.

Μια ποιοτική έρευνα θα πρέπει να καλύπτει όλα τα πιθανά προβλήματα, αλλά και να εξετάζει τι προκάλεσε την πυρκαγιά. Για παράδειγμα, υπήρξε κάποια υπερφόρτωση ρεύματος που κατέληξε σε υπερθέρμανση του εξοπλισμού που προκάλεσε την πυρκαγιά; Ή μήπως η μόνωση υποβαθμίστηκε και εξέθεσε παλιά ή ανεπαρκή καλώδια, οδηγώντας σε πυρκαγιά;

Όσο καλύτερα κατανοείτε τη βασική αιτία της πυρκαγιάς, τόσο πιο καλά εξοπλισμένοι είστε για να την αποτρέψετε στο μέλλον.

ShortCircuitBurntCableOnDarkColorBackground

2 - Κατανόηση των βλαβών του εξοπλισμού

Οι βλάβες στον εξοπλισμό είναι πιο συχνές από ό,τι θα ήθελε κανείς να παραδεχτεί. Όταν συνεργάζεστε με ιατροδικαστές ηλεκτρολόγους μηχανικούς, θέλετε να έχουν ειδικές γνώσεις για τον τύπο του εξοπλισμού με τον οποίο εργάζεστε.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια ανάκληση της κατασκευής ή ένα αρχικό σφάλμα σχεδιασμού μπορεί να είναι η αιτία της αποτυχίας. Οι ιατροδικαστές μηχανικοί μπορούν στη συνέχεια να σας βοηθήσουν να αναζητήσετε αποζημίωση από τον αρμόδιο φορέα. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επισημάνουν πότε η βλάβη συνέβη λόγω λάθους του χρήστη, κακής συντήρησης ή άλλων ηλεκτρικών ζητημάτων.

3 - Εξασφάλιση της επαλήθευσης της συμμόρφωσης

Σχεδόν κάθε βιομηχανία, ιδίως στον βιομηχανικό τομέα, διαθέτει κάποια μορφή επιτροπής εποπτείας ή ρυθμιστικού συμβουλίου. OSHA (Occupational Safety and Health Administration) έρχεται αμέσως στο μυαλό σας, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα ανάλογα με την εταιρεία, την επιχείρηση ή το σύστημα που διαχειρίζεστε.

Για να ανταποκριθείτε στα βασικά πρότυπα αυτών των ρυθμιστικών φορέων, χρειάζεστε ειδικούς που να γνωρίζουν τους παράγοντες που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση. Οι ειδικοί εγκληματολόγοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη θέση σας, να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με το τι είναι καλό, δίκαιο και χρειάζεται βελτίωση, ώστε να έχετε μια σαφή πορεία προς τη σωστή συμμόρφωση.

4 - Κερδίζοντας υποστήριξη σε δικαστικές υποθέσεις

Αν και κανείς δεν θέλει να περάσει από τη μακρά και συχνά δαπανηρή διαδικασία μιας αγωγής ή να ασχοληθεί με θέματα αποζημίωσης, το να έχει μια ομάδα εγκληματολογικών ηλεκτρολόγων μηχανικών να ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες κάνει την όλη κατάσταση πιο εύκολη στη διαχείριση. Αποκτάτε έγκυρη ανάλυση και μαρτυρία που βασίζεται σε τεχνική και επιστημονική επιχειρηματολογία, βοηθώντας στην επίλυση τυχόν διαφορών.

Καθώς είμαστε μια ανεξάρτητη, τρίτη εταιρεία μηχανικών που ειδικεύεται στην ανάλυση ηλεκτρικών βλαβών, συχνά καλούμαστε να δώσουμε πραγματογνωμοσύνη τόσο για ιδιωτικούς φορείς όσο και για δημόσιες επιχειρήσεις.

5 - Διενέργεια ελέγχων ασφαλείας

Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας είτε πρόκειται για ένα πετρελαιοπηγή είτε για ένα κέντρο διανομής στόλου για τοπικά σχολικά λεωφορεία. Οι εγκληματολογικοί επιθεωρητές βοηθούν να διασφαλίσετε ότι αντιμετωπίζετε τα τρέχοντα πρότυπα ασφαλείας που προστατεύουν τον εξοπλισμό, πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και κρατούν τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες ασφαλείς κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησής τους.

Τα ευρήματα κατά τη διάρκεια μιας ανάλυσης ηλεκτρικής βλάβης βοηθούν στη διόρθωση τυχόν άμεσων λεπτομερειών, αλλά και στην πρόληψη μελλοντικών περιστατικών. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους, το κοινό και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Εδώ, θέλετε μια ομάδα με εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια, ώστε η επακόλουθη έκθεση που λαμβάνετε να είναι ολοκληρωμένη και εφαρμόσιμη.

6 - Χειρισμός ασφαλιστικών απαιτήσεων

Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις είναι ένας κρίσιμος τομέας όπου η συνεργασία με δικανικούς ηλεκτρολόγους μηχανικούς προσθέτει σημαντική αξία στην εταιρεία σας. Αυτό δεν βοηθά μόνο στην εκτίμηση της αξίας οποιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή ηλεκτρικής καταστροφής, αλλά οι γνώσεις που αποκτάτε μπορούν να μειώσουν τα μηνιαία ή ετήσια ασφάλιστρα.

Οι εγκληματολογικοί επιθεωρητές προσφέρουν αδιάσειστα στοιχεία που διευκολύνουν μια πολύ πιο διαφανή διαδικασία ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Θα είστε σε θέση να ανακάμψετε από τις απώλειες πιο αποτελεσματικά, ενώ η απαίτηση επικυρώνεται, ώστε ο ασφαλιστής να έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να προχωρήσει. Και πάλι, αυτός είναι ένας τομέας όπου η εμπειρία κάνει μεγάλη διαφορά. Συνεργάζεστε πάντα με μια εταιρεία μηχανικών που κατανοεί τις μοναδικές πολυπλοκότητες του ασφαλιστικού κόσμου.

7 - Αναθεώρηση της ανάλυσης μετά την καταστροφή

Τέξας, όπου εδρεύει η ομάδα μας στην Dreiym Engineering, κατέχει την τρίτη θέση στη χώρα για φυσικές καταστροφές με κόστος ζημιών τουλάχιστον $1 δισεκατομμύριο. Τα πάντα, από τις πλημμύρες μέχρι τον ξαφνικό πάγο/παγετό, καταλήγουν να προκαλούν τεράστιο φόρο αίματος σε βιομηχανικές, εμπορικές και οικιστικές ιδιοκτησίες.

Κάθε φορά που ένα κτίριο ή μια κατασκευή υφίσταται βλάβη λόγω φυσικής καταστροφής, χρειάζεστε μια ομάδα με εμπειρία στην ανάλυση ηλεκτρικών βλαβών για να αποκαλύψετε τι συνέβη, την αιτία του συμβάντος, τι θα περιμένει να δει η ασφαλιστική εταιρεία και πώς να προχωρήσετε ώστε να μην ξανασυμβεί.

Καθώς η ομάδα μας ασχολείται με τα πάντα, από ζημιές από υπερτάσεις ενέργειας μέχρι τραυματισμούς από ηλεκτρικό τόξο, έχουμε την εμπειρία να αξιολογούμε τέτοιες καταστάσεις μετά από καταστροφές με τη λεπτομέρεια που χρειάζεστε.

Γιατί να επιλέξετε Dreiym Engineering

Το πρώτο μέρος που πρέπει να κοιτάξετε κάθε φορά που παρουσιάζεται μια βλάβη ή μια ηλεκτρική πυρκαγιά είναι το συνολικό ηλεκτρικό σύστημα. Το να ολοκληρωθεί αυτό εσωτερικά μπορεί να αποτελέσει ζήτημα, επειδή η προσωπική σύνδεση μπορεί να διαταράξει την προκατάληψη της ανάλυσης ή της έκθεσης ιδιοκτησίας.

Αντίθετα, θέλετε μια έμπειρη και αδειοδοτημένη επαγγελματική ομάδα ηλεκτρολόγων μηχανικών που να είναι αμερόληπτη. Με αυτόν τον τρόπο, ο δικαστικός σύμβουλος μπορεί να φτάσει στη βασική αιτία της βλάβης του συστήματος και να παράσχει τις προϋπάρχουσες συνθήκες που οδήγησαν στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Η ομάδα μας στην Dreiym Engineering μπορεί να σας δώσει οριστικές εξηγήσεις για το πώς, το γιατί και τι πρέπει να γνωρίζετε για οποιαδήποτε ηλεκτρική πυρκαγιά ή βλάβη. Προσφέρουμε ηλεκτρική ιατροδικαστική μηχανική ακριβείας στο Όστιν, το Χιούστον, το Σαν Αντόνιο, το Ντάλας και τις γύρω περιοχές και πολιτείες με αμερόληπτα αποτελέσματα στα οποία μπορείτε να βασιστείτε.

Με πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας στον κλάδο, είμαστε μια ομάδα με άδεια, εμπειρία και προσανατολισμένη στη λεπτομέρεια, εδώ για να σας βοηθήσουμε. Καλέστε μας σήμερα για να προγραμματίστε μια διαβούλευση ώστε να ξεκινήσουμε την έρευνά μας.

Συμπέρασμα

Οι ηλεκτρικές εγκληματολογικές επιθεωρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Είναι απαραίτητες για την κατανόηση του βαθύτερου προβλήματος που προκαλεί ηλεκτρικές πυρκαγιές και συστηματικές βλάβες. Με αυτή τη γνώση, μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση, να σχεδιάσετε το μέλλον και να αποτρέψετε προληπτικά την επανάληψη μελλοντικών περιπτώσεων.

Καθώς έρχεστε σε επαφή με διάφορους ηλεκτρολόγους εμπειρογνώμονες για να προσδιορίσετε τι συνέβη στην εγκατάστασή σας, επιλέγετε πάντα πλήρως αδειοδοτημένους ηλεκτρολόγους εμπειρογνώμονες με άμεση εμπειρία σε ασφαλιστικά θέματα, δικαστικές διαμάχες και την παραγωγή αμερόληπτων γνώσεων που είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση και την προστασία του μέλλοντος των δραστηριοτήτων σας. 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Σχετικές ειδήσεις

Εγγραφείτε στο

NewsLetter