Metin

Adli Tıp Mühendisi Çalıştırmanız İçin Nedenler

Angela
28 Temmuz 2020

Korozyon, Elektrik veya Adli Tıp ile ilgili sorularınız için Dreiym Mühendislik'e ulaşın.

Bir adli tıp mühendisi birçok farklı konuda iyi eğitimlidir ve bu da onları adli mühendislik soruşturmaları için çoğu şirket için büyük bir varlık haline getirir. Genellikle bir projede veya işletmede bir şey başarısız olduğunda bir adli tıp mühendisi tutmanız gerekir. Onların görevi arızanın nedenini bulmaktır. Bu, araba kazalarından makine arızalarına ve hatta patlamalara veya yangınlara kadar her şeye fayda sağlayabilir. Bir adli tıp mühendisinin bir şirkette birçok amacı vardır. Bir olayda meydana gelen masraflardan, onarımlardan ve diğer zararlardan yasal olarak kimin sorumlu olduğunu belirlemeye yardımcı olabilirler. Ayrıca arızanın nedenini, kök nedenini belirlemekten ve hatta şirketinizde veya iş sahanızda gelecekte benzer sorunların önlenmesine yardımcı olmaktan sorumludurlar. Birçok sektör bir adli tıp mühendisi istihdam etmekten faydalanabilir. Adli tıp mühendisi tutmanızın nedenleri ve işletmeniz için neler yapabilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Yasal sorumluluğun belirlenmesine yardımcı olabilirler

İleri mühendislik derecelerine ve profesyonel mühendislik lisanslarına sahip olan Adli Tıp mühendisleri, birçok şirketin bir olayın neden olduğu maliyet ve zararlarda kimin sorumlu taraf olduğunu belirlemesine yardımcı olmak için istihdam edilmektedir. Kaza gibi büyük olaylarda Patlama İşçilerin yaralanmasına ve hatta ölümüne neden olan ve bir yapıya ya da çevresindeki alanlara zarar veren felaketlerde belirlenmesi gereken çok sayıda sorumluluk vardır. Adli bir mühendis, felaketten hangi tarafın sorumlu olduğu ve onarım masrafları ile diğer zararları kimin ödemesi gerektiği konusuna açıklık getirebilir. Bu durum, yaralanmalara yol açmayan ancak bir veya daha fazla araçta aşırı hasara neden olan bir otomobil kazası gibi daha az feci arızalar için de geçerlidir. Bu gibi durumlarda, adli tıp mühendisleri hasarlardan ve onarım veya değiştirme masraflarından yasal olarak kimin sorumlu olduğunu belirleyebilirler. Bir olaydan sonra hızla çalışan adli tıp mühendisleri notlar, fotoğraflar ve fiziksel kanıtlar toplar. Bu materyaller daha sonra güvenli bir şekilde saklanır ve olayla ilgili gelecekteki raporları desteklemek için muhafaza edilir.

Birçok kaza ve olay çok maliyetli olabileceğinden, sorumluluğun belirlenmesi çok önemlidir. Bunun bir örneği, bir konutta Yangın. Aile, büyük olasılıkla evlerinden çıkarıldıkları ve geçici bir ikametgahta kaldıkları için hızlı bir şekilde cevap istiyor. Yangının binanın yapısına verebileceği zarar ve yangını söndürmek için kullanılan su basıncından kaynaklanan küf oluşumu, küçük yangın hasarı olan bir evi bile aylarca, yıllarca ve hatta kalıcı olarak yaşanmaz hale getirebilir. Sigorta şirketleri genellikle bu masraflardan sorumlu olan taraftır. Bu gibi durumlarda, sigorta şirketleri bir adli tıp mühendisinin yardımından büyük ölçüde faydalanabilir, çünkü adli tıp mühendisi kusuru belirleyebilir ve bu da bazı durumlarda sigorta şirketinin olaydaki sorumluluğunu azaltabilir veya temize çıkarabilir. Bu durum diğer sorunlar ve olaylar için de geçerlidir.

Ürün Sorumluluğu konusunda yardımcı olabilirler

Ürün Sorumluluğunu Anlamak

Ürün sorumluluğu, bir ürünün üreticisinin, dağıtıcısının veya satıcısının o ürünün neden olduğu herhangi bir zarardan dolayı sahip olduğu yasal sorumluluğu ifade eder. Tüketicinin korunmasının çok önemli bir yönüdür ve şirketlerin, ürünlerinde yaralanmaya veya bireylere ya da mallara zarar veren kusurlardan sorumlu tutulmasını sağlar.

Tasarım hatalarından üretim hatalarına ve yeterli uyarı veya talimatların sağlanmamasına kadar uzanan çeşitli ürün sorumluluğu türleri vardır. Ürün sorumluluğunu ve bunun tüketicileri ve işletmeleri nasıl etkilediğini anlamak için, bu farklı türleri ve bunların potansiyel sonuçlarını incelemek önemlidir.

Ürün Sorumluluğu Türleri ve Örnekleri

Tasarım Hataları

Tasarım kusurları, bir ürün tasarımı nedeniyle doğası gereği tehlikeli olduğunda ortaya çıkar. Bu, ürünün amaçlanan tasarıma göre üretildiği, ancak tasarımın kendisinin kusurlu olduğu ve kullanıcılara zarar verme riski taşıdığı anlamına gelir. Tasarım hatalarına örnek olarak devrilmeye meyilli arabalar, küçük çocuklar tarafından yutulabilecek küçük parçalara sahip oyuncaklar ve istenmeyen yan etkilere neden olan ilaçlar verilebilir.

Üretim Hataları

İmalat kusurları üretim sürecinde ortaya çıkar ve amaçlanan tasarımın bir parçası değildir. Bu kusurlar hatalı malzemeler, kötü işçilik veya üretim sürecindeki diğer sorunlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Üretim hatalarına örnek olarak üretim sırasında kontamine olmuş bir ilaç partisi, fren sistemi arızalı bir araba veya yaralanmaya veya maddi hasara neden olan arızalı bir elektronik cihaz verilebilir.

Uyarılmama veya Yetersiz Talimatlar

Bazen bir ürün doğası gereği tehlikeli değildir, ancak belirli bir şekilde kullanılmazsa tehlikeli hale gelir. Bu durumlarda, zararı önlemek için yeterli uyarı ve talimatları sağlamak üreticinin sorumluluğundadır. Bunun yapılmaması ürün sorumluluğu taleplerine yol açabilir. Uyarılmama veya yetersiz talimatlara örnek olarak, potansiyel yan etkiler hakkında yeterli uyarıda bulunmayan reçeteli ilaçlar, kullanıcılara uygun güvenlik prosedürleri hakkında talimat vermeyen elektrikli aletler veya yanlış kullanıldığında zararlı olabilecek temizlik ürünleri verilebilir.

Ürün sorumluluğu, şirketleri ürünlerinin neden olduğu her türlü zarardan sorumlu tutan tüketici korumasının önemli bir yönüdür. Farklı ürün sorumluluğu türlerini anlamak, sorumluların sorumlu tutulmasını sağlarken yaralanmaları ve hasarı önlemeye yardımcı olabileceğinden, işletmeler ve tüketiciler için çok önemlidir. Ürün sorumluluğu sorunlarını tanıyarak ve ele alarak, herkes için daha güvenli ve daha hesap verebilir bir pazar oluşturabiliriz.

Arızaya neyin sebep olduğunu bulabilirler

Adli mühendisler arızanın nedeninin belirlenmesine yardımcı olabilir. Bu tespit, olayın temel nedenini anlamanıza yardımcı olur. Bunu sahayı inceleyerek ve hasar hakkında bilgi edinerek yaparlar. Aldıkları kapsamlı eğitim sayesinde sorunun nereden kaynaklandığını anlayabilirler. Sorunun kök nedenini belirlemek, sorunu ilk etapta arızalanan yere ve öğeye kadar izlediği için çok önemlidir. Arızanın veya olayın nedeninin belirlenmesi sigorta ve dava süreçleri için faydalıdır.

Sorunun nedenini keşfetmek sigorta için faydalıdır çünkü yasal sorumluluğun belirlenmesine yardımcı olur. Bu sayede sorumluluk sigorta şirketinden başka bir tarafa geçebilir. Birçok sigorta şirketi, daha karmaşık vakaları üzerinde çalışması için düzenli olarak güvenilir bir adli tıp mühendisi tutmaktadır. Bu, sigorta şirketlerinin yalnızca olaydan önce üzerinde anlaştıkları şartlardan sorumlu tutulmalarına yardımcı olur.

Birçok şirketin adli tıp mühendislerini işe almasının bir diğer nedeni de davalara yardımcı olmaktır. Adli tıp mühendisleri boru hattı, imalat, inşaat, dağıtım, taşımacılık vb. gibi birçok sektörde birden fazla şirket için büyük bir değerdir. Bir adli analiz, nedene ilişkin kanıtların belgelenmesine yardımcı olur ve bir adli tıp mühendisi karmaşık davalarda uzman tanık olarak bile hizmet verebilir.

Bir olay nedeniyle sorumluluk veya mahkeme davası konusunda bir mücadele içinde olduysanız veya şu anda içindeyseniz, şirketiniz bir adli mühendisin hizmetlerinden yararlanabilir.

Başarısızlığın neden olduğunu anlamanıza yardımcı olurlar

Adli tıp mühendisleri arızanın neden meydana geldiğini anlamanıza yardımcı olur. Bu, nedenin belirlenmesinden sonra gelen adımdır. Olayın nedeni doğru bir şekilde belirlendikten sonra, ilk etapta olayın meydana gelmesi için neyin yanlış gittiğini belirleyebilirsiniz. Bu farkın görselleştirilmesi, bir depo yangınının nedeninin devre kesici olabileceği, ancak bunun neden gerçekleştiğinin anlaşılmasının, kesicinin yangına neden olmak için yaşadığı arızanın tam olarak ne tür bir arıza olduğuna bakmak olacağıdır; bir seçenek hatalı kablolamadır. Dolayısıyla, temel neden bir devre kesici arızası olsa da, buna başlangıçta hatalı kablolama neden olmuştur. Bu nedenle, hata deponun ilk kablolamasına aittir. Bu da sözleşmelere bağlı olarak inşaatçıya, elektrikçiye ya da mevcut depo sahibine kadar uzanacaktır.

Arızanın neden meydana geldiğini anlamak şirketinizin geleceği için önemlidir. Bunun nedenini anlayabilmek ve çalışanlarınızın ve bir bütün olarak şirketinizin iyiliği için tekrarlanmayacağından emin olmak istersiniz. Arızanın başlangıçta neden meydana geldiğini anlamak, şirketiniz için güvenli bir gelecek sağlamak açısından çok önemlidir.

Gelecekteki olayları önlemenize yardımcı olabilirler

Arızanın neden meydana geldiğini anlamak operasyonunuzun gelecekteki sağlığı ve güvenliği için ne kadar önemliyse, bir felaketten sonra güvenli operasyonlara devam edebilmek için gelecekteki olayların aktif bir şekilde önlenmesi de o kadar önemlidir. Adli tıp mühendisleri, hata tespit edildikten sonra sizinle çalışmayı bırakmazlar ve ana hedefleri operasyonunuzun güvenliği olduğu için genellikle yukarıda ve öteye giderler. Sorunun nedenini, kök nedenini ve sorunun tekrar yaşanmasını önlemeye yönelik olası çözümleri belirlemeye yardımcı olabilirler. Ayrıca gelecekteki benzer sorunları önlemeye yardımcı olacak bir danışman bulmak için sizinle ve işletmenizle birlikte çalışabilirler.

Dreiym Mühendislik olarak biz adli̇ tip danişmanlarikorozyon mühendisleri, NACE sertifikalı elektrik mühendisleri ve işinizi, çalışanlarınızı, müşterilerinizi ve geleceğinizi korumak için birlikte çalışan diğer uzmanlar. Tüm adli mühendislik ihtiyaçlarınız için, hizmetlerimiz hakkında fiyat teklifi almak ve işletmenize özel olarak nasıl hizmet verebileceğimizi görüşmek üzere bugün bizimle iletişime geçin. Adli mühendislerimiz gerektiğinde karmaşık davalarda bilirkişi olarak da görevlendirilebilir.

Adli Mühendis ve Uzman Türleri

Adli Elektrik Mühendisleri - Elektrik arızaları, elektrikli araçlar, şoklar konusunda uzmanlaşmıştır, elektri̇k çarpmasikorozyon hatalarıve yangınlar.

Adli Yapı Mühendisleri - Büyük yapısal projeler, kapalı otopark yapıları ve büyük ölçekli inşaat projelerinde uzmanlaşmıştır.

Adli Makine Mühendisleri - Petrol/gaz, proses boruları ve benzinli araçlar konusunda uzmanlaşmıştır.

Adli İnşaat Mühendisleri - Konut, ticari, su/atık su ve diğer küçük ölçekli inşaat projelerinde uzmanlaşmıştır.

Adli Kimya Mühendisleri - Kimyasal süreçler, dökülme temizleme ve dökülme dumanı ölçümleri/tahminleri konularında uzmanlaşmıştır.

Yangın Müfettişleri - NFPA 1033 ve NFPA 921'e göre eğitilmiş olan bu uzmanlar; yangın modeli analizi, nedeni ve kaynağı, potansiyel halefiyet ve kanıt toplama.

Deneyim

Dreiym'in mühendisleri birçok farklı mühendislik ve araştırma disiplininde yılların deneyimine sahiptir. CV'lerinizin bir kopyasını almak ve benzer konulardaki önceki deneyimlerinizi görüşmek için bizimle iletişime geçin.

Bir Adli Mühendis İşe Alın

Bu Makaleyi Paylaş

İlgili Haberler

Bize kaydolun

NewsLetter