Metin

Katodik Korumayı Etkileyen Faktörler

Angela
Ekim 22, 2020

Korozyon, Elektrik veya Adli Tıp ile ilgili sorularınız için Dreiym Mühendislik'e ulaşın.

Korozyon sayısız endüstri için bir tehdittir. Metallere zarar verir ve çok sayıda güvenlik tehlikesi yaratabilir. Korozyonu önlemenin birçok yolu olsa da katodik koruma en etkili yöntemdir. Katodik korumayı etkileyen ana faktörleri keşfedin.

 

Katodik Korumanın Temelleri

Katodik koruma, belirli uygulamalarda korozyonu önlemek için en etkili yöntemlerden biri olabilir, ancak karmaşık bir süreçtir.

Katodik koruma, bir anot ile katot arasındaki potansiyel farkını azaltan bir akordeon azaltma yöntemidir. Katodik koruma, tipik olarak bir petrol veya gaz boru hattı olan yapıya bir elektrik akımı uygulayarak ve ardından yapıyı dışarıdaki aşındırıcı maddelerden koruyarak yapılır.

Katodik koruma, yapıyı veya risk altındaki bir metali kurban bir metale bağlayarak çalışır. Bu süreç kurban kaplamaya benzer şekilde işler. Kurban metal oldukça aktif bir metaldir. Yüksek aktivite, anot olarak hareket etmesini sağlar, bu da bu metalin daha az aktif metal veya risk altındaki metal yerine korozyona uğramasına izin verir.

Katodik koruma, düzenli olarak korozif ortamlara ve maddelere maruz kalan yapılara uzun vadeli koruma sağlar. Her bir uygulamayı belirlemek, planlamak ve uygulamak için eğitimli uzmanlar gerektiren karmaşık bir süreçtir.

İletkenlik

İletkenlik, risk altındaki metallerde bir korozyon direnci veya önleme yöntemi olarak katodik korumanın etkinliğini etkileyen bir faktördür. Daha az iletken olan korozif malzemeler ve ortamlar daha yüksek dirence sahiptir. Bir ortamda ne kadar çok iletken elektrolit varsa, korozyon o kadar hızlı oluşabilir ve katodik koruma yöntemlerini geride bırakabilir. Ortamın iletkenliğinin anlaşılması, katodik korumanın ve diğer önleme yöntemlerinin ne kadar yakından izlenmesi gerektiğinin belirlenmesine yardımcı olur.

Su uygulamaları buna bir örnektir. Okyanus ve tuzlu sudaki korozyon oranı, tatlı su veya nemli ortamlara göre önemli ölçüde daha yüksektir. Bunun nedeni tatlı suyun deniz suyuna göre daha az iletken olmasıdır.

Koruyucu Kaplamaların Kullanımı

Koruyucu kaplamalar katodik korumayı etkileyen bir diğer faktördür. Koruyucu kaplamalar genellikle kurban kaplamalar olarak da adlandırılır. Kurban kaplama, risk altındaki metal uygulamalarına uygulanan ince bir boya benzeri madde tabakasıdır. Bu ince katmanlar, korozif malzemelerin asıl yapı yerine onları etkilemesine izin vererek yapıyı korozyondan korur. Koruyucu kaplamalar ve katodik koruma birlikte kullanılabilir. Bu korozyon önleme yöntemlerinin her ikisinin de belediyeler tarafından zorunlu tutulması alışılmadık bir durum değildir. Koruyucu kaplamalar veya kurban kaplamalar, korozif malzemeleri, korunan asıl yapı yerine onları korozyona uğratacak şekilde cezbetmeyi amaçlar. Bu kalıcı bir çözüm değildir ve yüksek korozif alanlarda çok uzun süre dayanmayabilir. NACE sertifikalı bir mühendisin her şeyi kapsayan bir korozyon önleme planının geliştirilmesine yardımcı olması çok önemlidir. Bu plan, yapınızı sağlam tutmak ve korozyondan etkilenmesini önlemek amacıyla yapınıza özel olarak tasarlanmalıdır. Farklı yapılar farklı hızlarda çürür ve farklı zamanlarda yeni koruyucu kaplama katmanları gerektirir. Yapınızın sağlığı ve güvenliği için bu durum yakından takip edilmelidir.

Yapının Metal Bileşimi

Korumaya çalıştığınız yapının yapıldığı metal türü, korozyona karşı duyarlı olma olasılığını etkileyebilir. Bu durum katodik korumayı büyük ölçüde etkiler. Bazı metaller, özellikle saf metaller, korozyonun etkilerine diğer metallerden daha yatkındır. Birçok metal alaşımı, belirli aşındırıcı malzemelere karşı güçlü tepki vermeyerek korozyonu önlemeye yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Mükemmel direnci garanti edebilecek hiçbir metal bulunmamakla birlikte, yapınızın içinde bulunacağı ortama dayanacak şekilde tasarlanmış bir alaşım kullanmak katodik korumanın daha etkili olmasına yardımcı olabilir. Bu, uygulamanızı geliştirirken veya inşa ederken dikkat etmeniz gereken bir bilgidir. Katodik koruma, özellikle düşük dirençli ortamlarda her metal türü için hala gereklidir, ancak bazı metal türlerinde diğerlerine göre daha az sıklıkta yapılması gerekebilir. Hem ortam hem de metal türleri bunu etkiler.

Yapının Diğer Metallere Yakınlığı

Diğer metallerin korunması gereken yapıya yakınlığı katodik korumayı etkileyebilir. Anot ve katot arasındaki iyon akışının gücü, korozif bir ortamda -özellikle su uygulamalarında- iki metal yapı arasındaki mesafeden etkilenir. Yakındaki diğer metaller, bu metallerin korozyon koruma yöntemlerine ve metal türüne bağlı olarak, o yapı sizinkinden daha fazla veya daha önce etkilenebilir veya bunun tersi de geçerlidir. Bu durum katodik koruma danışmanınız tarafından dikkate alınmalı ve koruma planınıza dahil edilmelidir.

Korozyon Türleri

Uygulamanızı tipik olarak etkileyen korozyon türü, katodik korumayı da etkileyebilecek bir diğer önemli faktördür. Sayısız korozyon türü vardır. En yaygın türü, aşındırıcı malzeme veya maddelere maruz kalmanın neden olduğu galvanik korozyondur. Tespit edilmesi ve önlenmesi daha zor olan gerilme korozyonu çatlaması gibi türleri de vardır. Yapınızın gelişme riski altında olduğu her bir korozyon türü ele alınmalıdır. Farklı korozyon türleri farklı önleme yöntemleri, güçleri ve inceleme sıklıkları gerektirir.

Katodik Korumanızı Kim Tamamlıyor?

Yapınızın katodik korumasını tamamlayan kişi veya ekip, katodik korumanın etkinliğini etkileyen belki de en önemli faktördür. Katodik korumanız bir katodik koruma uzmanı tarafından tasarlanmalı ve tamamlanmalıdır. Bu uzmanlar mevcut korozyon koruma sistemleri üzerinde kalite kontrollerini tamamlama konusunda güvenilir olmalı, onarım, bakım, değiştirme ve diğer gerekli düzeltmeleri listeleyebilmeli ve sorunları çözülmesi maliyetli ve külfetli hale gelmeden önce ele alabilmelidir.

Birçok farklı korozyon türü ve bunu en aza indirmek ve önlemek için birçok çalışma yöntemi vardır. Katodik koruma, birçok uygulamada korozyonu önlemenin en etkili yoludur. Dreiym Mühendislik ile bugün iletişime geçerek katodik korumanın katodi̇k koruma deneti̇mi̇ uygulamanız için yapabilecekleri. Yüksek eğitimli uzman mühendisler istihdam ediyoruz. Ayrıca katodik koruma araştırmaları da sunuyoruz. Bu incelemeler, çalışanlarınız için daha güvenli bir ortam ve altyapınız için uzun vadeli sağlık yaratacak yöntemlerin tanımlanmasını gerektirir. Doğrudan ve basit yaklaşımımızla gurur duyuyoruz. Katodik koruma etütlerimizin her biri NACE sertifikalı katodik koruma uzmanları ve kayıtlı profesyonel mühendisler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşımımız, sonuçları daha hızlı bir şekilde göstermemizi sağlar.

Katodik Korumayı Etkileyen Faktörler

Bu Makaleyi Paylaş

İlgili Haberler

Bize kaydolun

NewsLetter