Metin

Katodik Koruma Mühendisleri

Angela
10 Mart 2023

Korozyon, Elektrik veya Adli Tıp ile ilgili sorularınız için Dreiym Mühendislik'e ulaşın.

Katodik koruma (CP), metali anot haline getirerek ve elektron akışını metalden uzağa çeken ve böylece korozyonu önleyen bir katot ekleyerek metal yüzeylerde korozyonu önlemek için kullanılan bir tekniktir. Bunlar, boru hatları, açık deniz tesisleri ve tanklar gibi çeşitli yapılar için katodik koruma sistemlerinin tasarlanması, kurulması ve bakımı konusunda eğitim almış profesyonellerdir. Katodik koruma mühendisliği alanı öncelikle elektrik mühendisleri ve kimya mühendisleri arasında bir melez olarak düşünülebilir. Sonuçta, katodik koruma uygulamak bir elektrokimyasal hücreyi kontrol etme sürecidir. Elektrik mühendisleri, korunması gereken yapıyı doğru bir şekilde tahmin edebilir, modelleyebilir ve gerekli elektrik akımını uygulayabilir. Kimya mühendisleri yüzey kimyasını doğru bir şekilde tahmin edebilir ve modelleyebilir.

Diğer mühendis türleri, erozyona yardımcı olan bir makine mühendisi veya korozyon meydana geldikten sonra yapının kalan gücünü değerlendiren bir inşaat mühendisi gibi farklı şekillerde yardımcı olabilir.

Katodik koruma, metal yapıların korozif bir ortama maruz kaldığı petrol ve gaz, denizcilik ve inşaat gibi sektörlerde çok önemlidir. Bu makalede, bir katodik koruma mühendisinin rolü ve sorumlulukları, korozyon önleme teknikleri, katodik koruma sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması, katodik koruma sistemlerinin izlenmesi ve bakımı ve katodik koruma mühendisliğinin geleceğini inceleyeceğiz.

Katodik koruma mühendisliği alanı, öncelikle aşağıdakiler arasında bir melez olarak düşünülebilir elektri̇k mühendi̇sleri̇ ve ki̇mya mühendi̇sleri̇.

Katodik Koruma Mühendisinin Rolü ve Sorumlulukları

Katodik koruma mühendisleri, metal yapıların korozyona karşı yeterince korunmasını sağlar. Korozyonu önlemek için elektrokimyasal prensipleri kullanan katodik koruma sistemleri tasarlar ve uygularlar. Katodik koruma mühendislerinin başlıca sorumlulukları arasında aşağıdakiler yer alır:

 • Performans Toprak Korozivite Analizi planlama aşamasında
 • Saha araştırmalarının yürütülmesi ve korozyon risklerinin değerlendirilmesi
 • Katodik koruma tasarımı endüstri standartlarını karşılayan sistemler
 • Proje planlarının ve maliyet tahminlerinin hazırlanması
 • Katodik koruma sistemlerinin kurulumunu ve uygulanmasını denetlemek
 • Sistemlerin doğru çalıştığından emin olmak için testler ve denetimler yapmak
 • Katodik koruma sistemlerinin bakım ve onarımı için tavsiyelerde bulunulması
 • Proje ekiplerine ve müşterilere teknik destek sağlamak
 • Katodik koruma sistemleri ile ilgili rapor ve dokümantasyon hazırlamak
Boru Domuzu

Boru Hattı Domuz bir boru hattındaki korozyonu değerlendirmek için hazırlıklı olmak

Korozyon Önleme ve Kontrol Teknikleri

Katodik koruma, korozyonu önlemede en etkili tekniklerden biridir. Katodik koruma mühendislerinin kullanabileceği diğer korozyon önleme ve kontrol teknikleri şunlardır:

 • Kaplamalar ve boyalar: Metal yüzeyleri çevreden korumak için boya ve kaplamaların uygulanması
 • Korozyon önleyiciler: Korozyon sürecini engelleyen kimyasalların kullanılması
 • Malzeme seçimi: Korozyona dayanıklı malzemelerin seçilmesi
 • Çevresel kontrol: Aşındırıcı maddelere maruziyeti azaltmak için ortamın kontrol edilmesi
 • Katodik koruma takviyeleri: Katodik korumayı geliştirmek için ilave yöntemler arasında daha fazla basınçlı akım veya kurban anot katodik koruması, kaplamalar, bağlama telleri, bağlama dirençleri ve kalkanlar yer alır.

Katodik Koruma Mühendisinin Nitelikleri

CP Mühendisi için Gerekenler

İnşaat için bir sistem tasarlamak veya başkaları tarafından kullanılmak üzere herhangi bir araştırma yapmak için kişi li̇sansli profesyonel mühendi̇s inşaat veya etütlerin yapılacağı veya profesyonel bir mühendis tarafından denetleneceği eyalette...

Bir mühendis ararken, birkaç şey gereklidir:

 • İnşaat için bir sistem tasarlayabilmek için mühendisin şu özelliklere sahip olması gerekir li̇sansli profesyonel mühendi̇s İnşaatın veya etütlerin yapılacağı eyalette. Bu, işe alacağınız herhangi bir danışman mühendisin sahip olması gereken en kritik niteliktir. Bu, tüm eyaletlerde yasal bir gerekliliktir. Lisansı olmadan bir sistem tasarlayan herhangi bir mühendis para cezasına tabidir ve sistemin lisanslı bir mühendis tarafından yeniden değerlendirilmesi gerekebilir, bu da çok maliyetli ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu lisans, mühendisin yaptığı işin arkasında durmasını ve sistemin işleyişine kendi adını koymaya istekli olmasını sağlar.
 • Özellikle katodik koruma mühendislerinin Elektrik Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği gibi ilgili bir alanda eğitim almış ve bu alanda lisans sahibi olmaları gerekir. Katodik koruma bir elektrokimyasal hücreyi kontrol eder; doğru endüstri deneyimine sahip üniversite elektrik ve kimya mühendisliği mezunları bunları tasarlamak ve sorunlarını gidermek için en iyi donanıma sahiptir.
 • Katodik koruma mühendisi lisanslı değilse, çalışmalarından sorumlu lisanslı bir profesyonel mühendis tarafından doğrudan denetlenmelidir. Bu kişi aynı şirketteki amirleri olmalıdır. Tercihen denetleyici mühendis, işin doğru yapılıp yapılmadığını incelemek ve doğrulamak için sahaya geziler düzenleyecektir.
 • Katodik Koruma Mühendisinin çalıştığı şirket, inşaatın veya araştırmaların yapılacağı eyaletteki mühendislik kurulundan lisans almış olmalıdır. Çoğu eyalet, şirketlerin kendi eyaletlerindeki mühendislik kuruluna kaydolmasını şart koşar, ancak hepsi bunu gerektirmez.

Bir CP Mühendisinin iyi ek nitelikleri

Mühendisin endüstri standartlarına göre eğitildiğinden emin olmak için bakılması gereken birkaç şey de vardır:

 • Sertifikasyon olarak AMPP CP4 (Katodik Koruma Uzmanı).  Bu, bir katodik koruma mühendisi için AMPP'den alınan en yüksek sertifikadır. Profesyonel bir mühendis olarak lisansın yerini almasa da, katodik koruma yöntemlerini derinlemesine anlayan bir kişinin iyi bir işaretidir.
 • Sertifikasyon olarak AMPP CP3 (Katodik Koruma Teknoloğu). CP4 kadar titiz olmasa da CP3 sertifikası, bireyin etkili bir katodik koruma sistemi tasarlamak ve uygulamak için yeterli anlayışa sahip olduğunu garanti edebilir.
 • Daha düşük sertifikasyon dereceleri (CP2) ve (CP1) öncelikle profesyonel bir mühendisin gözetimi altında saha değerlendirmeleri, veri toplama veya diğer benzer görevleri yerine getirecek kişiler içindir.

Herhangi bir yargı alanında açıkça gerekli olmasa da, CP4 ve CP3 sertifikalarının sağladığı nitelikler ve eğitim, bir mühendisin katodik koruma kurulumlarını ve sorunlarını ele almak için eğitim ve geçmişe sahip olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur.

CP Mühendislik Firmasının Nitelikleri

Baktığınız şirket, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir geçmişe sahip olmalıdır:

 • Güvenlik ihlalleri, OSHA ihlalleri veya saha işletim kurallarını içeren saha yaralanmaları yok veya çok az.
 • Lisanslı Mühendislik Firması
 • Firma, ürettikleri tasarımlar için mesleki sorumluluk da dahil olmak üzere makul bir seviyede sigortalı olmalıdır.
 • Firmanın çeşitli sektörlerde mükemmel referansları olmalıdır.
 • Firma, malzeme ve montaj yöntemlerini sağlayabilmelidir.
 • Firma, Ana yüklenici veya müşteri kurulum işlerinden herhangi birini gerçekleştirmek isterse, saha eğitimi ve yardımı sağlamaya istekli olmalıdır.
CP Tahvil Kutusu

CP Bond Kutusu Dreiym Mühendislik Tarafından Kuruldu

CP Sistemlerinin Tasarlanması ve Uygulanması

Katodik koruma sistemlerinin tasarımı ve uygulanması, metal yapıların uzun vadeli korunmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Katodik koruma mühendisleri, endüstri standartlarını karşılayan katodik koruma sistemlerini tasarlamak ve uygulamak için bir dizi araç ve teknik kullanır.

Tasarım süreci, koruma gerektiren alanları belirlemek için bir saha araştırması yapılmasını, yapıyı korumak için gereken akım yoğunluğunun hesaplanmasını, uygun katodik koruma sistemi türünün seçilmesini ve ayrıntılı bir proje planının hazırlanmasını içerir.

Uygulama, anotlar, kablolama ve izleme ekipmanı dahil olmak üzere katodik koruma sisteminin kurulmasını içerir. Katodik koruma mühendisleri sistemin doğru şekilde kurulmasını ve endüstri standartlarını karşılamasını sağlamalıdır. Katodik koruma mühendisleri şunları gerçekleştirebilir malzeme kalkışları ve malzemeleri derhal iş sahasına teslim edin.

Katodik Koruma Sondajı

Katodik Koruma Sondajı - Dreiym Mühendislik (ile Mini Yükleyici) ve innov8 bir sondaj kulesi ile El-Paso'daki bir inşaat sahasında CP derin kuyusu kuruyor

CP Sistemlerinin İzlenmesi ve Bakımı

Katodik koruma sistemlerinin izlenmesi ve bakımı, uzun vadeli etkinliklerinin sağlanması için çok önemlidir. Katodik koruma mühendisleri, katodik koruma sistemlerini izlemek ve bakımını yapmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanırlar:

 • Hepsine bağlı kalmak PHMSA sistemleriniz için geçerli olan yönetmelikler
 • Herhangi bir sorun veya problemi tespit etmek için tercihen yılda birden az olmamak üzere düzenli denetimler yapılması; ancak üç ayda bir yapılan denetimler eylemlerin zamanında ve düzeltmelerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Sistemin doğru çalıştığından emin olmak için testlerin yapılması
 • Gerektiği şekilde onarım ve bakım yapılması
 • Proje ekiplerine ve müşterilere teknik destek sağlamak
 • Katodik koruma sistemleri ile ilgili rapor ve dokümantasyon hazırlamak.

Bu izleme faaliyetleri genellikle AMPP sertifikalı CP1 veya CP2'ler tarafından, lisanslı bir profesyonel mühendisin (aynı zamanda tercihen CP4 olan) gözetiminde gerçekleştirilir.

Katodik Koruma Mühendisliğinin Geleceği

CP mühendisliği, gelecekte giderek daha kritik hale gelmesi muhtemel, büyüyen bir alandır. Endüstriler metal yapılara güvenmeye devam ettikçe, etkili korozyon önleme ve kontrol tekniklerine duyulan ihtiyaç da artacaktır. Katodik koruma mühendisleri, bu yapıları korozyondan koruyan katodik koruma sistemlerinin tasarlanmasında, uygulanmasında ve bakımında çok önemli olacaklardır. Küçük çaplı borular gibi bazı metal yapıların yerini alabilecek bazı ürünler piyasaya çıksa da, metal kullanımının birçok uygulama için yakın zamanda sona ermesi olası değildir.

Katodik koruma mühendisleri, metal yapıların korozyondan korunmasında kritik öneme sahip profesyonellerdir. Mühendisler, elektrokimyasal prensipleri kullanarak endüstri standartlarını karşılayan katodik koruma sistemleri tasarlar, uygular, izler ve bakımını yaparlar. Çeşitli sektörlerde etkili korozyon önleme ve kontrol tekniklerine yönelik artan talep nedeniyle katodik koruma mühendisliğinin geleceği parlaktır.

Bize ulaşın Katodik koruma sistemleri tasarımı veya değerlendirmesi konusunda yardıma ihtiyacınız varsa görüşmek için.

Bu Makaleyi Paylaş

İlgili Haberler

Bize kaydolun

NewsLetter