κείμενο

Συμβουλές ηλεκτρικής ασφάλειας για τους εργαζόμενους σε εργοτάξιο

Angela
Μάρτιος 3, 2020

Επικοινωνήστε με την Dreiym Engineering για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διάβρωση, τα ηλεκτρικά ή τα εγκληματολογικά θέματα.

Οι κατασκευές είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους κλάδους εργασίας. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε ένα εργοτάξιο. Πολλοί εργαζόμενοι τραυματίζονται ή ακόμη και σκοτώνονται κάθε χρόνο από αυτούς τους κυρίως αποτρέψιμους κινδύνους. Η ηλεκτροπληξία είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους κινδύνους σε ένα εργοτάξιο. Ενώ οι υπεύθυνοι του εργοταξίου θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη όσο το δυνατόν περισσότερων ηλεκτρικών κινδύνων, οι εργαζόμενοι στις κατασκευές θα πρέπει να λαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες προσωπικές προφυλάξεις για την περαιτέρω προστασία τους. Παρόλο που υπάρχουν πολλοί κανονισμοί ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από τη Διοίκηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (OSHA), πολλές φορές οι κανονισμοί αυτοί δεν ακολουθούνται απολύτως σωστά ή κόβονται γωνίες για να επιταχυνθεί η πρόοδος ενός εργοταξίου. Ακόμη και όταν ακολουθούνται όλοι οι καθορισμένοι κανονισμοί, οι εργαζόμενοι στον τομέα των κατασκευών εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν τραυματισμούς ή θάνατο λόγω εργατικών ατυχημάτων και κινδύνων. Μέρος του προβλήματος είναι ότι πολλοί εργαζόμενοι μπορεί να μην γνωρίζουν τους ακριβείς κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ελέγξτε αυτές τις συμβουλές ηλεκτρικής ασφάλειας για εργαζόμενους σε εργοτάξιο που καλύπτουν τις πιο συνηθισμένες αιτίες ηλεκτροπληξίας σε εργοτάξιο.

Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε με ή κοντά σε εναέριες γραμμές ρεύματος

Οι ηλεκτρικές γραμμές, όταν τροφοδοτούνται και ενεργοποιούνται, έχουν εξαιρετικά υψηλές τάσεις. Η επαφή με μια ηλεκτροφόρα γραμμή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα, ακόμη και ηλεκτροπληξία. Οι εναέριες ηλεκτρικές γραμμές είναι ένας κίνδυνος που οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε εργοτάξια γνωρίζουν, αλλά μπορεί να μην γνωρίζουν την έκταση των κινδύνων που παρουσιάζουν σε ένα εργοτάξιο. Ακόμα και έμπειροι εργάτες και διευθυντές μπορούν να πέσουν θύματα ηλεκτροπληξίας από εναέριες γραμμές ρεύματος. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές ασφαλείας από εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να έχετε κατά νου όταν βρίσκεστε σε ένα εργοτάξιο και οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποφυγή ενός πιθανού τραυματισμού ή θανάτου από ηλεκτροπληξία.

Να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας

Μία από τις σημαντικότερες συμβουλές ηλεκτρικής ασφάλειας για τους εργαζόμενους σε εργοτάξια είναι να κοιτάζουν ψηλά. Όταν ένας εργάτης φτάνει στο εργοτάξιο για την ημέρα, θα πρέπει να κοιτάζει ψηλά και να επιθεωρεί το περιβάλλον. Η επίγνωση των κινδύνων που αντιμετωπίζει μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην πρόληψη ατυχηματικών τραυματισμών. Κατά την επιθεώρηση του εργοταξίου, ο εργαζόμενος θα πρέπει να αναζητήσει τυχόν εμπόδια ή πινακίδες που υποδεικνύουν κινδύνους ή ηλεκτρικά καλώδια που μπορεί να βρίσκονται υπό τάση. Αυτές οι περιοχές πρέπει να αποφεύγονται με κάθε κόστος από όσους δεν έχουν την άδεια ή τα προσόντα να εργάζονται μέσα σε αυτές ή να διέρχονται από αυτές.

Διατήρηση απόστασης ασφαλείας

Θα πρέπει να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 10 ποδιών μεταξύ των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οποιουδήποτε εξοπλισμού στο χώρο του εργοταξίου. Αυτό ισχύει για κάθε εναέρια γραμμή με τάση έως 50 κιλοβόλτ. Εάν μια γραμμή έχει τάση άνω των 50 κιλοβόλτ, για κάθε 10 κιλοβόλτ άνω των 50 που έχει, προσθέστε τέσσερις ίντσες στην ελάχιστη απόσταση που πρέπει να τηρείται. Για παράδειγμα, εάν μια γραμμή έχει 80 κιλοβόλτ, κρατήστε απόσταση 11 ποδιών από αυτήν.

Λάβετε επιπλέον προφυλάξεις

Κατά την περιήγηση και την επιθεώρηση ενός εργοταξίου, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις εναέριες γραμμές ρεύματος και να ειδοποιούν τους υπευθύνους τους εάν κάτω από αυτές αποθηκεύεται εξοπλισμός ή άλλα αντικείμενα. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν τη χρήση μεταλλικών κλιμάκων όταν εργάζονται κοντά σε γραμμή ρεύματος. Τα ηλεκτροφόρα καλώδια θα πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται σαν να βρίσκονται υπό τάση και να είναι επικίνδυνα.

Εάν κάποιο άτομο ή εξοπλισμός βρίσκεται σε επαφή με εναέρια γραμμή ρεύματος, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να πλησιάζουν ή να αγγίζουν το άτομο ή το αντικείμενο, καθώς αυτό μπορεί γρήγορα να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία με αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο.

Ποτέ μην εργάζεστε με εκτεθειμένο εξοπλισμό ή εργαλεία

Τα κατεστραμμένα εργαλεία και ο εξοπλισμός μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και να προκαλέσουν εγκαύματα και ηλεκτροπληξία όταν λειτουργούν, ενεργοποιούνται ή απλώς συνδέονται με μια πηγή ρεύματος. Για την αποφυγή τραυματισμών μέσω κατεστραμμένου εξοπλισμού και εργαλείων, οι εργαζόμενοι θα πρέπει πάντα να επιθεωρούν σχολαστικά κάθε αντικείμενο πριν το συνδέσουν σε πηγή ρεύματος, το ενεργοποιήσουν ή το χρησιμοποιήσουν. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ελέγχουν για τυχόν ρωγμές, σπασίματα ή άλλες αποκλίσεις σε οποιοδήποτε καλώδιο, σύρμα, καλώδιο ή άλλο ηλεκτρικό εξάρτημα ενός εργαλείου ή εξοπλισμού. Εάν κάτι δεν είναι φυσιολογικό, ο εργαζόμενος δεν πρέπει να επιχειρήσει να διορθώσει το πρόβλημα- αντίθετα, ο εργαζόμενος πρέπει να απομακρυνθεί από τον εξοπλισμό ή το εργαλείο που έχει υποστεί βλάβη και να ειδοποιήσει έναν διευθυντή, ώστε να εντοπιστεί ένα άτομο με τα κατάλληλα προσόντα και να ξεκινήσει να διορθώνει το πρόβλημα.

Αποφεύγετε να εργάζεστε σε υγρές ή βρεγμένες συνθήκες.

Το νερό και ο ηλεκτρισμός δεν συνδυάζονται καλά. Εάν κατά την αρχική επιθεώρηση του εργοταξίου από έναν εργαζόμενο κατά την άφιξή του για την ημέρα, διαπιστωθεί υγρασία ή υγρασία, θα πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως ο υπεύθυνος. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επίσημη επιθεώρηση για να καθοριστεί η ασφάλεια του εργοταξίου για την ημέρα.

Εάν ένα εργοτάξιο έχει κριθεί ασφαλές, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν επιπλέον προφυλάξεις για να προστατεύονται από ενδεχόμενο τραυματισμό ή ηλεκτροπληξία. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επιθεωρούν σχολαστικά όλο τον εξοπλισμό για τυχόν σημάδια υγρασίας πριν τον χρησιμοποιήσουν. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να προσέχουν να μην στέκονται μέσα ή κοντά σε νερό όταν εργάζονται με ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Προσοχή στην ακατάλληλη γείωση

Η ακατάλληλη γείωση είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους ηλεκτρικούς κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν σε ένα εργοτάξιο. Εάν οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι ένα ηλεκτρικό καλώδιο είναι σωστά γειωμένο, μπορεί να αρχίσουν να το αντιμετωπίζουν ως τέτοιο. Εάν το καλώδιο δεν είναι σωστά γειωμένο, αλλά οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι είναι, μπορεί να αναλάβουν κινδύνους που διαφορετικά δεν θα αναλάμβαναν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς και θάνατο.

Η σωστή γείωση αποσκοπεί στην εξάλειψη της ανεπιθύμητης τάσης, η οποία μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η ακατάλληλη γείωση δημιουργεί στους εργαζομένους μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας και προστασίας.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ελέγχουν τις εργασίες γείωσης και να αναφέρουν τυχόν ανησυχίες σχετικά με την εγκυρότητα της γείωσης στους υπευθύνους τους, ώστε η γείωση των καλωδίων να ελεγχθεί από ειδικούς και να διορθωθεί, εάν είναι απαραίτητο.

Ως εργαζόμενος, η καλύτερη συμβουλή ασφαλείας για την αποφυγή τραυματισμού ή θανάτου λόγω ακατάλληλης γείωσης είναι να αντιμετωπίζετε κάθε καλώδιο ως καλώδιο υπό τάση, ακόμη και αν το καλώδιο υποτίθεται ότι είναι γειωμένο. Η προφύλαξη είναι πάντα η καλύτερη πρακτική στον κατασκευαστικό κλάδο και σε κάθε άλλη επικίνδυνη βιομηχανία.

Συνολικά, η ασφάλεια ενός εργοταξίου και των εργαζομένων σε αυτό είναι ευθύνη της διοίκησης και της εταιρείας, αλλά οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα πρόσθετα προληπτικά μέτρα για να προστατεύουν τους εαυτούς τους και τους συναδέλφους τους. Τακτικές επιθεωρήσεις και ανάλυση συντονισμού προστατευτικών διατάξεων μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και την πρόληψη των τραυματισμών και των θανάτων από ηλεκτροπληξία στα εργοτάξια και πρέπει να διεξάγεται σε όλα τα εργοτάξια.

Συμβουλές ηλεκτρικής ασφάλειας για κατασκευές

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Σχετικές ειδήσεις

Εγγραφείτε στο

NewsLetter