teksti

Syitä, miksi sinun on palkattava oikeusinsinööri

Angela
heinäkuu 28, 2020

Ota yhteyttä Dreiym Engineeringiin, jos sinulla on korroosio-, sähkö- tai rikosteknisiä kysymyksiä.

Oikeusinsinööri on hyvin koulutettu monissa eri asioissa, mikä tekee hänestä suuren hyödyn useimmille yrityksille oikeusinsinöörin tutkimuksissa. Oikeusinsinöörin palkkaaminen on yleensä tarpeen, kun jokin projektissa tai yrityksessä on epäonnistunut. Heidän tehtävänään on selvittää vian syy. Tästä voi olla hyötyä mitä tahansa auto-onnettomuuksista koneiden vikaantumiseen ja jopa räjähdyksiin tai tulipaloihin. Oikeusinsinöörillä on yrityksessä monia tehtäviä. Hän voi auttaa määrittämään, kuka on oikeudellisesti vastuussa tapahtuman kustannuksista, korjauksista ja muista vahingoista. Heidän tehtävänään on myös määrittää vian syy, perimmäinen syy ja jopa auttaa ehkäisemään vastaavia ongelmia yrityksessä tai työmaalla tulevaisuudessa. Monet toimialat voivat hyötyä oikeusinsinöörin palkkaamisesta. Lue lisää syistä, joiden vuoksi oikeusinsinöörin palkkaaminen on tarpeen, ja siitä, mitä hän voi tehdä yrityksesi hyväksi.

Ne voivat auttaa määrittämään oikeudellisen vastuun

Oikeusinsinöörit, joilla on korkeampi insinöörin tutkinto ja ammattitutkintolupa, auttavat monia yrityksiä määrittämään, kuka on vastuussa tapahtuman aiheuttamista kustannuksista ja vahingoista. Suuronnettomuudet, kuten räjähdys jotka loukkasivat tai jopa tappoivat työntekijöitä ja aiheuttivat vahinkoa rakennukselle tai ympäröiville alueille, on paljon vastuuta, joka on selvitettävä. Oikeusinsinööri voi tuoda selvyyttä siihen, mikä osapuoli on vastuussa katastrofista ja kenen on maksettava korjauskustannukset ja muut vahingot. Tämä koskee myös vähemmän katastrofaalisia vikoja, kuten auto-onnettomuutta, joka ei aiheuttanut loukkaantumisia, mutta joka kuitenkin aiheutti suuria vahinkoja yhdelle tai useammalle autolle. Tällaisissa tapauksissa oikeusinsinöörit voivat määrittää, kuka on oikeudellisesti vastuussa vahingoista ja korjaus- tai korvauskustannuksista. Oikeusinsinöörit keräävät nopeasti tapahtuman jälkeen muistiinpanoja, valokuvia ja fyysisiä todisteita. Aineisto tallennetaan turvallisesti ja säilytetään tapahtumaa koskevien tulevien raporttien tueksi.

Vastuun määrittäminen on olennaisen tärkeää, sillä monet onnettomuudet ja vaaratilanteet voivat tulla hyvin kalliiksi. Esimerkkinä tästä on asuinkoti tulipalo. Perhe haluaa nopeasti vastauksia, sillä heidät on todennäköisesti pakotettu ulos kodistaan ja he ovat väliaikaisessa asunnossa. Tulipalon aiheuttamat vahingot rakennuksen rakenteille ja tulipalon sammuttamiseen käytetyn vedenpaineen aiheuttama homekasvu voivat tehdä jopa vähäisistä palovahingoista kärsivän kodin asumiskelvottomaksi kuukausiksi, vuosiksi tai jopa pysyvästi. Vakuutusyhtiöt ovat usein vastuussa näistä kustannuksista. Näissä tilanteissa vakuutusyhtiöt voivat hyötyä suuresti oikeusinsinöörin avusta, sillä hän voi määrittää syyllisyyden, mikä joissakin tapauksissa voi vähentää vakuutusyhtiön vastuuta tapahtumasta tai vapauttaa sen siitä. Tämä koskee myös muita asioita ja tapauksia.

He voivat auttaa tuotevastuussa

Tuotevastuun ymmärtäminen

Tuotevastuu tarkoittaa oikeudellista vastuuta, joka tuotteen valmistajalla, jakelijalla tai myyjällä on tuotteen aiheuttamista vahingoista. Se on keskeinen osa kuluttajansuojaa, sillä sen avulla varmistetaan, että yritykset ovat vastuussa tuotteissaan olevista vioista, jotka aiheuttavat vammoja tai vahinkoa henkilöille tai omaisuudelle.

Tuotevastuuta on monenlaista, suunnitteluvirheistä valmistusvirheisiin ja riittävien varoitusten tai ohjeiden laiminlyöntiin. Tuotevastuun ja sen vaikutusten ymmärtämiseksi kuluttajiin ja yrityksiin on tärkeää tarkastella näitä eri tyyppejä ja niiden mahdollisia seurauksia.

Tuotevastuun tyypit ja esimerkit

Suunnitteluvirheet

Suunnitteluvirheestä on kyse silloin, kun tuote on luonnostaan vaarallinen suunnittelunsa vuoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tuote on valmistettu suunnitellun mallin mukaisesti, mutta itse malli on virheellinen ja aiheuttaa käyttäjille vahingonvaaran. Esimerkkejä suunnitteluvirheistä ovat autot, jotka ovat alttiita kaatumaan, lelut, joissa on pieniä osia, jotka pienet lapset voivat niellä, ja lääkkeet, jotka aiheuttavat tahattomia sivuvaikutuksia.

Valmistusvirheet

Tuotantovirheitä syntyy tuotantoprosessin aikana, eivätkä ne ole osa suunniteltua suunnittelua. Nämä viat voivat johtua virheellisistä materiaaleista, huonosta työnjäljestä tai muista valmistusprosessiin liittyvistä ongelmista. Esimerkkejä valmistusvirheistä ovat valmistuksen aikana saastunut lääke-erä, auto, jonka jarrujärjestelmä on viallinen, tai viallinen elektroniikkalaite, joka aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja.

Varoituksen laiminlyönti tai puutteelliset ohjeet

Joskus tuote ei ole luonnostaan vaarallinen, mutta siitä tulee vaarallinen, jos sitä ei käytetä tietyllä tavalla. Tällöin valmistajan vastuulla on antaa riittävät varoitukset ja ohjeet vahingon estämiseksi. Näiden laiminlyönti voi johtaa tuotevastuukanteisiin. Esimerkkejä varoituksen laiminlyönnistä tai riittämättömistä ohjeista ovat reseptilääkkeet, joissa ei varoiteta riittävästi mahdollisista haittavaikutuksista, sähkötyökalut, joissa käyttäjiä ei ohjeisteta asianmukaisista turvallisuusmenettelyistä, tai puhdistusaineet, jotka voivat olla haitallisia, jos niitä käytetään väärin.

Tuotevastuu on tärkeä osa kuluttajansuojaa, jonka avulla yritykset ovat vastuussa tuotteidensa aiheuttamista vahingoista. Tuotevastuun eri tyyppien ymmärtäminen on tärkeää yrityksille ja kuluttajille, sillä se voi auttaa ehkäisemään vammoja ja vahinkoja ja varmistaa, että vastuulliset joutuvat vastuuseen. Tunnistamalla ja käsittelemällä tuotevastuukysymyksiä voimme luoda turvallisemmat ja vastuullisemmat markkinat kaikille.

He voivat selvittää, mikä aiheutti vian

Oikeusinsinöörit voivat auttaa vian syyn määrittämisessä. Tämä määritys auttaa ymmärtämään häiriön perimmäisen syyn. He tekevät tämän tutkimalla kohdetta ja tutustumalla vaurioon. Laajan koulutuksensa ansiosta he voivat päästä käsitykseen siitä, mistä ongelma sai alkunsa. Ongelman perimmäisen syyn tunnistaminen on avainasemassa, sillä se jäljittää ongelman takaisin paikkaan ja kohteeseen, jossa vika alun perin ilmeni. Vian tai vaaratilanteen syyn selvittäminen on hyödyllistä vakuutus- ja oikeudenkäyntejä varten.

Ongelman syyn selvittäminen on hyödyllistä vakuutuksen kannalta, koska se auttaa määrittämään oikeudellisen vastuun. Tämä voi siirtää vastuun vakuutusyhtiöltä toiselle osapuolelle. Monet vakuutusyhtiöt palkkaavat säännöllisesti luotettavan oikeusinsinöörin käsittelemään monimutkaisempia tapauksiaan. Tämä auttaa vakuutusyhtiöitä vastaamaan vain täsmälleen niistä ehdoista, joista ne olivat sopineet ennen tapausta.

Toinen syy, miksi monet yritykset palkkaavat oikeusinsinöörejä, on auttaa oikeudenkäynneissä. Oikeusinsinöörit ovat suuri voimavara useille yrityksille monilla toimialoilla, kuten putkistojen, valmistuksen, rakentamisen, jakelun, kuljetuksen jne. alalla. Oikeuslääketieteellinen analyysi auttaa dokumentoimaan todisteet syistä, ja oikeusinsinööri voi jopa toimia asiantuntijatodistajana monimutkaisissa oikeudenkäynneissä.

Yrityksesi voi hyötyä oikeusinsinöörin palveluista, jos olet joskus ollut tai olet parhaillaan joutumassa vastuusta taisteluun tai oikeuskäsittelyyn jonkin tapahtuman vuoksi.

Ne auttavat sinua ymmärtämään, miksi epäonnistuminen tapahtui

Oikeusinsinöörit auttavat sinua ymmärtämään, miksi vika tapahtui. Tämä on vaihe, joka tulee syyn määrittämisen jälkeen. Kun häiriön syy on määritetty tarkasti, voit selvittää, mikä meni pieleen, jotta häiriö ylipäätään tapahtui. Tämän eron havainnollistaminen on, että varastopalon syynä saattoi olla katkaisija, mutta sen ymmärtäminen, miksi se tapahtui, olisi sen tarkasteleminen, minkä tyyppinen toimintahäiriö katkaisijassa ilmeni tulipalon aiheuttajana, yhtenä vaihtoehtona on viallinen johdotus. Vaikka perimmäinen syy on siis katkaisijan toimintahäiriö, sen aiheutti alun perin viallinen johdotus. Näin ollen vika on varaston alkuperäisessä johdotuksessa. Tämä jäljitettäisiin sopimuksista riippuen rakentajaan, sähköasentajaan tai nykyiseen varaston omistajaan.

Yrityksesi tulevaisuuden kannalta on tärkeää ymmärtää, miksi epäonnistuminen tapahtui. Haluat ymmärtää syyn ja luottaa siihen, että se ei tule toistumaan työntekijöidesi ja koko yrityksesi vuoksi. Ymmärrys siitä, miksi vika alun perin tapahtui, on olennaisen tärkeää yrityksesi turvallisen tulevaisuuden varmistamiseksi.

Ne voivat auttaa sinua estämään tulevat vaaratilanteet

Aivan kuten vian syiden ymmärtäminen on olennaisen tärkeää toimintasi tulevan terveyden ja turvallisuuden kannalta, myös tulevien vaaratilanteiden aktiivinen ehkäiseminen on välttämätöntä, jotta toiminta jatkuisi turvallisena katastrofin jälkeen. Oikeusinsinöörit eivät lopeta työskentelyä kanssasi, kun vika on todettu, ja he tekevät yleensä enemmänkin, koska heidän päätavoitteensa on toimintasi turvallisuus. He voivat auttaa määrittämään syyn, perimmäisen syyn ja mahdolliset ratkaisut, joilla estetään ongelman toistuminen. He voivat myös työskennellä kanssasi ja yrityksesi kanssa löytääkseen konsultin, joka auttaa ehkäisemään vastaavat ongelmat tulevaisuudessa.

Dreiym Engineeringin palveluksessa on rikostekniset konsultit, korroosioinsinöörejä, NACE-sertifioituja sähköinsinöörejä ja muita asiantuntijoita, jotka kaikki työskentelevät yhdessä suojellakseen yritystäsi, työntekijöitäsi, asiakkaitasi ja tulevaisuuttasi. Jos tarvitset rikosteknistä suunnittelua, ota meihin yhteyttä jo tänään ja pyydä tarjous palveluistamme ja keskustele siitä, miten voimme palvella juuri sinun yritystäsi. Oikeusinsinöörejämme voidaan tarvittaessa kutsua jopa asiantuntijatodistajiksi monimutkaisissa oikeustapauksissa.

Oikeusinsinöörien ja asiantuntijoiden tyypit

Forensic Electrical Engineers - Erikoistunut sähkövikoihin, sähköajoneuvoihin, sähköiskuihin, sähköiskutkorroosiovauriotja tulipalot.

Forensic Structural Engineers - Erikoistunut suuriin rakennushankkeisiin, pysäköintihallirakenteisiin ja laajamittaisiin siviilihankkeisiin.

Forensic Mechanical Engineers - Erikoistunut öljyyn/kaasuun, prosessiputkistoihin ja bensiiniajoneuvoihin.

Forensic Civil Engineers - Erikoistunut asuin-, liike-, vesi- ja jätevesihankkeisiin sekä muihin pienimuotoisiin siviilihankkeisiin.

Forensic Chemical Engineers - Erikoistunut kemiallisiin prosesseihin, vuotojen puhdistamiseen ja vuotojen aiheuttamien päästöjen mittauksiin ja arviointeihin.

Palontutkijat - Koulutettu NFPA 1033:n ja NFPA 921:n mukaisesti; nämä asiantuntijat keskittyvät palokuvioanalyysiin, palon syihin ja alkuperään, mahdollisiin palotilanteisiin ja palon syttymismahdollisuuksiin. sijaantulo ja todisteiden kerääminen.

Kokemus

Dreiymin insinööreillä on vuosien kokemus monilta eri suunnittelu- ja tutkimusaloilta. Ota meihin yhteyttä saadaksesi kopion CV:stä ja keskustellaksesi aiemmasta kokemuksesta vastaavista asioista.

Palkkaa oikeusinsinööri

Jaa tämä artikkeli

Aiheeseen liittyviä uutisia

Rekisteröidy meidän

NewsLetter