teksti

7 käytännöllistä syytä palkata sähköteknisiä tarkastajia

huhtikuu 2, 2024

Around 33 470 kaupallinen sähkö tulipaloja syttyy Yhdysvalloissa vuosittain. Nämä tulipalot aiheuttavat huomattavia taloudellisia tappioita ja jopa 45 kuolemantapausta, ja ne aiheuttavat noin $1,36 miljardin euron suorat omaisuusvahingot. Jos tarkastellaan asuinrakennusten sähköpaloja, luku kasvaa paljon suuremmaksi ja nopeammin.

Vaikka ei ole mitään keinoa 100% suojata järjestelmääsi ei-toivotulta katastrofilta, sähkövika-analyysin tekeminen laitoksessasi on ratkaiseva askel sähköpalojen ennaltaehkäisemiseksi. Sen lisäksi, että vältät kalliit vakuutus- ja oikeudenkäyntiasiat, voit parantaa toimintojesi yleistä toimivuutta ja tehokkuutta.

Näiden haasteiden vuoksi sinun on palkattava ammattitaitoinen oikeuslääketieteellinen sähköinsinööri. Heillä pitäisi olla toimilupa ja kokemusta vakuutus-, korvaus- ja oikeudenkäyntiasioista, ja heidän pitäisi pystyä raportoimaan mahdollisista tai syntyneistä huolenaiheiden lähteistä.

Jos et tiedä, mitä rikostekniset sähköinsinöörit tekevät tai miten he auttavat. Me Dreiym Engineeringissä olemme koonneet nopean luettelon yleisimmistä aloista, joilla vuosikymmenien kokemustamme hyödynnetään alalla.

Mitä ovat sähkötekniset tarkastukset?

Lisensoitujen ja kokeneiden rikosteknisten sähköinsinöörien suorittaman sähkövikojen analyysin tavoitteena on yhdistää ongelman analyyttinen päättely ja tutkintastrategiat, joiden tarkoituksena on diagnosoida, analysoida ja ratkaista mahdolliset sähköjärjestelmän viat.

Ainoat henkilöt, joiden pitäisi tehdä tällaisia tutkimuksia, ovat insinööritoimistot, joilla on suoraa kokemusta alalta. Siitä tiedetään, että heillä on tekniikka, taito ja raportointikyky:

  • vian perimmäisen syyn selvittäminen (viallinen johdotus, ylikuormitettu virtapiiri, valokaariongelmat jne.).
  • Kansallisten ja kansainvälisten turvallisuusmääräysten noudattaminen.
  • Todisteiden toimittaminen oikeudellisessa tai vakuutukseen liittyvässä sähköasioissa.
  • Havaitaan mahdolliset vaaratekijät tai heikkoudet, jotka vaativat välitöntä huomiota.
  • Vahinkojen laajuuden ja niihin johtaneiden tekijöiden arviointi.
  • Järjestelmän parantamismahdollisuuksista tiedottaminen - erityisesti katastrofeihin liittyvien huolenaiheiden osalta.

Asiantuntijoidemme tavoitteena on korjata kaikki välittömät ongelmat suunnittelemalla uusia strategioita, jotka estävät tulevat ongelmat - ja kaikki tämä noudattaen samalla paikallisia, valtiollisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä sekä standardeja.

Tärkeimmät syyt palkata sähköteknisiä tarkastajia

1 - Sähköpalojen tutkinta

Sähköpalot ovat olennainen osa sähkövikojen analysointia. Mahdolliset vahingot, haitat ja vikaantumiset, joita nämä ongelmat voivat aiheuttaa, kasvavat eksponentiaalisesti, mitä pidempään ne jätetään hoitamatta tai tarkastamatta.

Laadullisen tutkimuksen pitäisi kattaa kaikki mahdolliset ongelmat, mutta siinä pitäisi myös tutkia, mikä tulipalon alun perin aiheutti. Oliko kyseessä esimerkiksi virtapiikki, joka johti laitteiden ylikuumenemiseen ja sytytti tulipalon? Vai hajosiko eristys ja paljastuivatko vanhat tai riittämättömät johdot, mikä johti tulipaloon?

Mitä paremmin ymmärrät tulipalon perimmäisen syyn, sitä paremmat valmiudet sinulla on estää tulipalo tulevaisuudessa.

ShortCircuitBurntCableOnDarkColorBackground

2 - Laitevikojen ymmärtäminen

Laiteviat ovat yleisempiä kuin kukaan haluaisi myöntää. Kun työskentelet rikosteknisten sähköinsinöörien kanssa, haluat, että heillä on asiantuntevaa tietoa siitä, minkä tyyppisten laitteiden kanssa työskentelet.

Joissakin tapauksissa vian syynä voi olla valmistuksen takaisinkutsu tai alkuperäinen suunnitteluvirhe. Oikeusinsinöörit voivat tällöin auttaa sinua hakemaan korvauksia asianmukaiselta taholta. Heidän pitäisi kuitenkin myös pystyä osoittamaan, milloin vika johtui käyttäjän virheestä, huonosta huollosta tai muista sähköongelmista.

3 - Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Lähes jokaisella alalla, erityisesti teollisuudessa, on jonkinlainen valvontakomitea tai sääntelyneuvosto. OSHA (Occupational Safety and Health Administration) tulee heti mieleen, mutta niitä on paljon muitakin riippuen yrityksestä, yrityksestä tai järjestelmästä, jota käytät.

Näiden sääntelyelinten perusvaatimusten täyttämiseksi tarvitaan asiantuntijoita, jotka tuntevat vaatimustenmukaisuuden takaavat tekijät. Rikosteknisten asiantuntijoiden pitäisi pystyä arvioimaan sijaintisi ja tarjoamaan näkemyksiä siitä, mikä on hyvää, mikä reilua ja mitä on parannettava, jotta sinulla olisi selkeä tie asianmukaiseen vaatimustenmukaisuuteen.

4 - Oikeudenkäyntien tuen saaminen

Vaikka kukaan ei halua käydä läpi pitkää ja usein kallista oikeudenkäyntiä tai korvauskysymysten käsittelyä, rikosteknisen sähkötekniikan tiimin perehtyminen yksityiskohtiin helpottaa koko tilanteen hallintaa. Saat arvovaltaisen analyysin ja todistajanlausunnon, joka perustuu teknisiin ja tieteellisiin perusteluihin ja auttaa ratkaisemaan mahdolliset kiistat.

Koska olemme riippumaton, kolmannen osapuolen insinööritoimisto, joka on erikoistunut sähkövikojen analysointiin, meitä pyydetään usein antamaan asiantuntijalausuntoja sekä yksityisille yksiköille että julkisessa omistuksessa oleville yrityksille.

5 - Turvallisuusauditointien suorittaminen

Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää riippumatta siitä, onko kyseessä öljykenttä vai paikallisten koulubussien jakelukeskus. Rikostarkastajat auttavat varmistamaan, että noudatat nykyisiä turvallisuusstandardeja, jotka suojaavat laitteita, täyttävät vaatimustenmukaisuusvaatimukset ja pitävät työntekijät ja vieraat turvassa liiketoimintaa harjoittaessasi.

Sähkövikojen analyysin aikana tehdyt havainnot auttavat korjaamaan välittömät yksityiskohdat, mutta myös ehkäisemään tulevia tapauksia. Tämä on olennaisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa turvallinen työympäristö työntekijöille, yleisölle ja ympäristölle. Tässä tapauksessa haluat tiimin, joka kiinnittää erityistä huomiota yksityiskohtiin, jotta saamasi raportti on kattava ja toteuttamiskelpoinen.

6 - Vakuutuskorvausten käsittely

Vakuutuskorvaukset ovat kriittinen alue, jolla yhteistyö oikeuslääketieteellisten sähköinsinöörien kanssa tuo yrityksellesi merkittävää lisäarvoa. Tämä ei auta vain arvioimaan mahdollisen korvauksen arvoa sähköpalon tai sähkökatastrofin sattuessa, vaan saamasi tiedot voivat myös alentaa kuukausittaisia tai vuotuisia vakuutusmaksuja.

Rikostarkastajat tarjoavat vankkaa näyttöä, joka helpottaa paljon avoimempaa vakuutuskorvausprosessia. Voit toipua menetyksistä tehokkaammin, kun korvausvaatimus on vahvistettu, joten vakuutuksenantajalla on kaikki tarvittavat tiedot etenemistä varten. Tälläkin alalla kokemuksella on suuri merkitys. Työskentele aina insinööritoimiston kanssa, joka ymmärtää vakuutusmaailman ainutlaatuisen monimutkaisuuden.

7 - Katastrofin jälkeisen analyysin tarkastelu

Texasissa, jossa Dreiym Engineering -tiimimme sijaitsee, on kolmannella sijalla maassa vähintään $1 miljardin euron vahingot aiheuttaneiden luonnonkatastrofien osalta. Kaikki tulvista äkillisiin jäätymisiin ja jäätymisiin päätyy ottamaan valtavia veroja teollisuus-, liike- ja asuinkiinteistöiltä.

Aina kun rakennuksessa tai rakenteessa tapahtuu luonnonkatastrofin aiheuttama vika, tarvitset sähkövika-analyyseihin perehtyneen tiimin selvittämään, mitä tapahtui, mikä oli tapahtuman syy, mitä vakuutus odottaa näkevänsä ja miten edetä niin, ettei vahinko toistu.

Koska tiimimme työskentelee aina ylijännitevahingoista valokaarivammoihin, meillä on kokemusta tällaisten katastrofien jälkeisten tilanteiden arvioimisesta tarvitsemallasi tarkkuudella.

Miksi valita Dreiym Engineering

Ensimmäinen paikka, johon on syytä kiinnittää huomiota aina, kun vika tai sähköpalo ilmenee, on koko sähköjärjestelmä. Tämän suorittaminen talon sisällä voi olla ongelma, koska henkilökohtaiset yhteydet voivat häiritä kiinteistöanalyysin tai -raportin puolueellisuutta.

Sen sijaan haluat kokeneen ja lisensoidun ammattitaitoisen sähkösuunnittelutiimin, joka on puolueeton. Tällä tavoin oikeuslääketieteellinen konsultti voi selvittää järjestelmän vian perimmäisen syyn ja antaa tietoja edeltävistä olosuhteista, jotka johtivat käsillä olevaan ongelmaan.

Dreiym Engineeringin tiimimme voi tarjota lopullisen selityksen siitä, miten, miksi ja mitä sinun on tiedettävä sähköpaloista tai sähkövikojen yhteydessä. Tarjoamme tarkkaa sähköteknistä rikosteknistä suunnittelua Austinissa, Houstonissa, San Antoniossa, Dallasissa ja ympäröivillä alueilla ja osavaltioissa puolueettomilla tuloksilla, joihin voit luottaa.

Meillä on yli 30 vuoden kokemus alalta, ja olemme lisensoitu, kokenut ja yksityiskohtiin keskittyvä tiimi, joka on valmis auttamaan. Soita meille tänään varaa aika konsultaatioon, jotta voimme aloittaa tutkimukset.

Päätelmä

Sähkötekniset tarkastukset ovat ratkaisevan tärkeitä kaikille nykyaikaisille yrityksille. Ne ovat välttämättömiä, jotta voidaan ymmärtää sähköpaloja ja järjestelmällisiä vikoja aiheuttavat perimmäiset syyt. Tämän tiedon avulla voit hakea korvauksia, suunnitella tulevaisuutta ja estää ennakoivasti tulevien tapausten toistumisen.

Kun otat yhteyttä eri sähköalan asiantuntijoihin selvittääksesi, mitä laitoksessasi tapahtui, valitse aina täysin lisensoidut sähköalan asiantuntijat, joilla on suoraa kokemusta vakuutusasioista, oikeudenkäynneistä ja puolueettomien näkemysten tuottamisesta, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä toimintasi tulevaisuuden vahvistamiseksi ja suojaamiseksi. 

Jaa tämä artikkeli

Aiheeseen liittyviä uutisia

Rekisteröidy meidän

NewsLetter