tekst

Hvad er retsmedicinsk teknik? En ekspert i fejlanalyse

28. februar 2024

Forensic engineering er anvendelsen af tekniske principper og metoder til at undersøge årsagerne til og konsekvenserne af fejl, ulykker og katastrofer. Retsmedicinske ingeniører bruger deres ekspertise og analytiske evner til at undersøge beviser, rekonstruere hændelser og fastslå de grundlæggende årsager til problemerne. Forensic engineering kan også hjælpe med at forhindre fremtidige fejl, forbedre sikkerhed og ydeevne og yde juridisk støtte og ekspertudsagn.

Denne artikel vil udforske de forskellige aspekter af forensic engineering, såsom typer af sager, metoder og værktøjer, udfordringer og muligheder samt karrieremuligheder. Den vil også give nogle eksempler på retsmedicinsk ingeniørarbejde i praksis, og hvordan det har hjulpet med at løse nogle af de mest komplekse og spændende ingeniørmysterier.

Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad forensic engineering er, hvordan det fungerer, og hvorfor det er vigtigt, så læs videre og opdag den fascinerende verden af forensic engineering.

Typer af retsmedicinske ingeniører

- Kriminaltekniske ingeniører: Disse ingeniører undersøger fejl og mangler ved bygninger, broer, dæmninger, tårne og andre strukturer. De analyserer design, konstruktion, vedligeholdelse og belastning af strukturerne og identificerer de faktorer, der har bidraget til kollapset eller skaden. De vurderer også den strukturelle integritet og sikkerhed af de resterende eller reparerede strukturer og anbefaler korrigerende eller forebyggende foranstaltninger.

- Mekaniske retsmedicinske ingeniører: Disse ingeniører undersøger svigt og funktionsfejl i mekaniske systemer og komponenter, såsom motorer, maskiner, køretøjer, apparater og værktøj. De bestemmer årsagerne til og virkningerne af mekaniske fejl, såsom slid, udmattelse, korrosion, brud, vibrationer eller overophedning. De evaluerer også de mekaniske systemers og komponenters ydeevne og pålidelighed og foreslår forbedringer eller alternativer.

- Elektriske retsmedicinske ingeniører: Disse ingeniører undersøger fejl og ulykker, der involverer elektriske systemer og enheder, såsom kraftværker, transmissionslinjer, transformatorer, generatorer, kredsløb, kontakter og belysning. De analyserer elektriske fejl, overspændinger, brande, eksplosioner, stød og elektrokutioner og fastslår kilderne til og konsekvenserne af de elektriske problemer. De inspicerer også den elektriske sikkerhed og overholdelse af de elektriske systemer og enheder og foreslår ændringer eller standarder.

- Kriminaltekniske civilingeniører: Disse ingeniører beskæftiger sig med fejl og problemer i forbindelse med anlægsprojekter og infrastruktur, såsom veje, jernbaner, lufthavne, vandforsyning, dræning, kloakering og landudvikling. De undersøger design, konstruktion, drift og ledelse af anlægsarbejderne og identificerer årsagerne til og konsekvenserne af fejlene eller tvisterne. De vurderer også de miljømæssige og sociale aspekter af anlægsprojekterne og kommer med løsninger eller anbefalinger.

- Biomedicinske retsmedicinske ingeniører: Disse ingeniører fokuserer på fejl og skader relateret til biomedicinske produkter og processer, såsom medicinsk udstyr, implantater, proteser, instrumenter og bioteknologi. De studerer design, test, fremstilling og brug af biomedicinske produkter og finder årsagerne til og resultaterne af fejlene eller skaderne. De evaluerer også effektiviteten og sikkerheden af de biomedicinske produkter og rådgiver om design eller regulering.

- Digitale retsmedicinske ingeniører: Disse ingeniører analyserer fejl og forbrydelser, der involverer digitale systemer og data, såsom computere, netværk, software, databaser og digitale medier. De genskaber, bevarer og undersøger de digitale beviser og identificerer de digitale hændelsers oprindelse, art og virkning. De hjælper også med efterforskning og retsforfølgelse af digitale forbrydelser og anbefaler sikkerheds- eller retsmedicinske foranstaltninger.

- Ingeniører til rekonstruktion af ulykker: Disse ingeniører rekonstruerer hændelser og årsager til ulykker, der involverer køretøjer, fodgængere, cykler, motorcykler eller andre transportformer. De indsamler og analyserer de fysiske, mekaniske og menneskelige faktorer ved ulykker, såsom hastighed, retning, sammenstød, skader, kvæstelser og adfærd. De genskaber også scenarier og simuleringer af ulykkerne og afgiver ekspertudtalelser eller vidneudsagn.

- Brandundersøgelsesingeniører: Disse ingeniører undersøger oprindelsen, årsagen og spredningen af brande og eksplosioner i bygninger, køretøjer eller andre steder. De undersøger brandstedet, antændelseskilderne, brændstoffet, ilten og brandmønstrene og bestemmer brandens dynamik og mekanismer. De evaluerer også brandforebyggelses- og beskyttelsessystemerne og identificerer brandfarer eller overtrædelser.

Dette er nogle af de vigtigste typer af retsmedicinske ingeniører, men der er mange flere. Retsmedicinsk ingeniørarbejde kan involvere enhver ingeniørdisciplin eller specialitet, såsom kemi, materialer, rumfart, software, atomkraft eller industriteknik. Retsmedicinske ingeniører kan også samarbejde med andre eksperter, f.eks. forskere, advokater, læger eller efterforskere, om at løse tekniske gåder og udfordringer.

Sådan bliver du retsmedicinsk ingeniør

Forensic engineering er en udfordrende og givende karriere, der kræver en kombination af tekniske, analytiske og kommunikative færdigheder. For at blive forensic engineer skal man følge disse trin:

- Få en bachelorgrad i ingeniørvidenskab eller et beslægtet område fra en akkrediteret institution. Uddannelsen skal give et solidt fundament i matematik, fysik, kemi og ingeniørprincipper samt kendskab til forskellige ingeniørdiscipliner og -applikationer.

- Få relevant erhvervserfaring inden for teknisk design, analyse, test eller forskning. Det kan ske gennem praktikophold, co-op-programmer eller entry-level jobs i ingeniørfirmaer, virksomheder eller organisationer. Erhvervserfaring kan hjælpe med at udvikle de praktiske færdigheder og den viden, der er nødvendig for forensic engineering, samt opbygge et professionelt netværk og omdømme.

- Ofte skal man have en PE-licens (Professional Engineer) i den stat eller jurisdiktion, hvor man har tænkt sig at udøve retsmedicinsk ingeniørvirksomhed. En PE-licens er en legitimation, der viser en ingeniørs kompetence og troværdighed. For at få en PE-licens skal man opfylde de krav til uddannelse, erfaring og eksamen, som det statslige ingeniørråd har fastsat. Eksamen består typisk af to dele: Fundamentals of Engineering (FE)-eksamen, som dækker generelle tekniske emner, og Principles and Practice of Engineering (PE)-eksamen, som fokuserer på en specifik teknisk disciplin eller specialitet.

- Få yderligere træning eller uddannelse inden for kriminalteknik eller et relateret område. Det kan være kurser, workshops, seminarer eller webinarer, der udbydes af universiteter, faglige sammenslutninger eller andre organisationer. Disse kurser kan dække emner som rekonstruktion af ulykker, brandundersøgelser, fejlanalyse, bevisindsamling, rapportskrivning eller ekspertudsagn. Nogle kurser kan også give efteruddannelsesenheder (CEU'er) eller professionelle udviklingstimer (PDH'er), der kræves for at opretholde PE-licensen eller andre certificeringer.

- Opnå professionel certificering eller medlemskab inden for forensic engineering eller et beslægtet område. Det kan forbedre ens kvalifikationer og anerkendelse som forensic engineer. Der er forskellige muligheder for certificering eller medlemskab, f.eks. Certified Fire and Explosion Investigator (CFEI), Certified Vehicle Fire Investigator (CVFI), Board Certified Diplomate in Forensic Engineering (BDFE) eller National Academy of Forensic Engineers (NAFE). Disse muligheder kan have forskellige kriterier for berettigelse, såsom uddannelse, erfaring, eksamen eller etik.

Ved at følge disse trin kan man blive en kvalificeret og kompetent forensic engineer, der kan anvende teknisk viden og færdigheder til undersøgelse og analyse af ulykker, svigt, brande eller andre hændelser, der involverer tekniske systemer eller produkter.

Hvor skal man lede efter en retsmediciner?

Hvis du er på udkig efter et pålideligt og erfarent kriminalteknisk ingeniørfirma, bør du overveje Dreiym Engineering. Dreiym Engineering har specialiseret sig i retsmedicinske undersøgelser af elektricitet, korrosion og brand for forskellige industrier, såsom olie og gas, petrokemisk industri, kraftproduktion, produktion og byggeri. Dreiym Engineering har et team af autoriserede professionelle ingeniører og certificerede efterforskere, der kan udføre grundige og objektive undersøgelser af komplekse og udfordrende sager, der involverer elektriske fejl, korrosionsskader, brandårsag, eksplosionsanalyse og produktansvar. Dreiym Engineering kan også levere ekspertvidneudsagn, støtte til retssager og konsulenttjenester, der kan hjælpe dig med at løse dine juridiske eller forsikringsmæssige tvister. Dreiym Engineering er forpligtet til at levere omkostningseffektive forensic engineering-løsninger af høj kvalitet, der opfylder dine behov og forventninger. Kontakt Dreiym Engineering i dag og find ud af, hvordan de kan hjælpe dig med dine forensic engineering-behov.

Del denne artikel

Relaterede nyheder

Tilmeld dig vores

Nyhedsbrev