Ingenjörstjänster på beställning i Houston, TX

Tekniska tjänster på beställning

Det är inte alltid praktiskt att ha en ingenjör fast anställd. På Dreiym Engineering förstår vi det. Det är därför du inte behöver någon med våra ingenjörstjänster på jourtid i Houston, Texas. Vi ser till att du har en ingenjör till hands när du behöver hjälp. Vi kan rycka ut med kort varsel och efter behov vid problem och nödsituationer. Vi är baserade i Houston TX och kan rycka ut till din anläggning direkt.

Se nedan för ett urval av problem som Dreiym Engineerings jourhavande ingenjörer är beredda att reagera på snabbt. Våra el- och korrosionsingenjörer kan hjälpa till med:

Korrosionsingenjör på konsultbasis

 • Utvärdering av testdata
 • Stöd vid PHMSA-revisioner
 • Förändringar i markbäddens prestanda
 • Angrepp och begränsning av havslevande djur
 • Stöd för interferenstest
 • Analys av grundorsaker

Jourhavande elingenjör

 • Allmän felsökning
 • Problem med jordning av utrustning
 • Fel på motorn
 • HMI-frågor
 • PLC-frågor
 • Störande utlösning
 • Fel på elektrisk utrustning
 • Frågor om efterlevnad av koden
 • Analys av grundorsaker

Vi kanske också kan hjälpa till med andra vanliga el- och korrosionsproblem. Kontakta oss om du har några frågor.

På Dreiym Engineering arbetar vi för att tillhandahålla tillförlitliga och högkvalitativa tjänster till våra kunder. Med våra tekniska jourtjänster i Houston, Texas, behöver du inte vänta på den hjälp du behöver. Oavsett om det är en nödsituation eller ett mindre brådskande problem kan vi nå din anläggning direkt och lösa problemet, så att du säkert kan återgå till normal drift. Våra jourhavande tekniker är erfarna, skickliga och professionella. Du kan lita på att de utför snabba, högkvalitativa inspektioner och reparationsarbeten - även med kort varsel.

För att lära dig mer om våra tjänster inom el- och korrosionsteknik eller för att begära hjälp från en supportingenjör inom elteknik, Kontakta oss idag. Våra kunders säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar, och vi hjälper gärna till med vad du än behöver.

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev