Tjänster för elektrisk design

Dreiym Engineering PLLC:s konsulter inom elkonstruktion ger dig oöverträffade tjänster inom elkonstruktion.

Oavsett om du utvecklar eller optimerar ett elektriskt designsystem kan våra konsulter inom elektroteknik hjälpa dig att designa och förbättra nya eller befintliga system. Våra ingenjörer är extremt engagerade i att förse dig med säkra, fungerande elkraftsystem, och de har kvalifikationerna och erfarenheten för att göra det. Vi kombinerar vår expertkunskap om lagstadgade standarder med dina krav på elkonstruktion för att ge dig kostnadseffektiva lösningar som direkt tillgodoser dina specifika behov - eftersom ingen verksamhet är den andra lik.

Dreiym Engineering tillhandahåller tjänster inom elektrisk design, inklusive kostnadsberäkning och konceptuell design.Vi kan tillhandahålla tekniska ritningar inklusive detaljer, standarder och specifikationer.

 • Elektrisk utformning av anläggningar
 • Konstruktion av kraftdistributionssystem
 • Förberedelse av lastlista
 • Överspänningsskydd
 • Skydd mot blixtnedslag
 • Undersökningar av markresistens
 • Anläggningens reservgenerering
 • Belysningsplaner och uppskattning av belastning
 • Layout för anläggningens utrustning
 • Krav för elektrisk utrymning
 • Bestäm lämplig storlek på transformatorn

Kontakta oss om du har frågor om specifika applikationer.

Anlita Dreiym för el- och kraftteknik

Dreiym Engineering kan hjälpa dig att garantera säkerheten i dina elsystem. Vi kan se till att arbetet görs rätt från början, så att du aldrig behöver drabbas av kortslutningar, ljusbågar, brand eller andra elskador.

text

Vi sätter våra kunders säkerhet i främsta rummet. Om du letar efter elkonstruktionstjänster som du kan lita på och som utförs av välutbildade elteknikkonsulter, bör Dreiym Engineering vara ditt förstahandsval.

Dreiym betjänar Texas och de omgivande delstaterna. När du kontaktar oss behöver du inte jaga en expert och lämna telefonsvarare efter telefonsvarare för att få tag på rätt person. Du kommer direkt till en erfaren och kunnig medarbetare som är redo att diskutera ditt projekt. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig! Oavsett hur stort eller omfattande ditt kommande projekt är kommer vi att se till att arbetet slutförs enligt tidsplanen och att du tar dig igenom planerings- och genomförandefaserna utan problem.

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev