Pålitligt test av markens korrosivitet

Den jord vi begraver vår infrastruktur i kan tyvärr vara mycket korrosiv. Beroende på var och i vilken omfattning din pipeline, tankbil eller andra projekt genomförs, kanske du inte kan göra så mycket för att bekämpa de befintliga markförhållandena och den ekonomiska börda de kan innebära.

Det första steget i bedömningen av ditt behov av en system för förebyggande av korrosionär ett korrekt och tillförlitligt korrosivitetstest för mark. Genom att låta korrosionsspecialisterna på Dreiym Engineering PLLC testa markens korrosivitet kan du planera för och konstruera runt eventuella begränsningar för att mildra de förödande effekterna av elektrokemisk korrosion på dina tillgångar.

När du beställer vår tjänst för korrosionstestning av mark mobiliserar Dreiym till platsen för att testa och utvärdera markens resistensegenskaper och för att samla in markprover. Proverna testas i ett laboratorium för pH, fukthalt, resistivitetstestning i laboratorium, sulfater, klorider och förekomst av bakterier, vilket kan påskynda korrosion på underjordiska tillgångar. Flera andra överväganden utvärderas under vår korrosivitetstestning av marken för att fastställa den mest kostnadseffektiva skyddsmetoden för dina system.

Kom igång med en offert

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation om din anläggning.

Klicka här

ISNETWORLD Medlem Entreprenör

text

Några av de faktorer som påverkar markens korrosivitet är

 03a-ikoner1

Luftning

Detta avser mängden luft som är instängd i din jord. Luftning påverkar både vattenretention och vattenavdunstning.

</div
 03a-ikoner2

Aciditet (pH-nivåer)

Jordar kan ha ett brett spektrum av pH-nivåer, vanligtvis mellan 2,5 och 10 pH. En pH-nivå på 7 är den mest önskvärda, men pH-nivåer under 5 kan skapa katastrofala nivåer av metallkorrosion.

</div
 03a-ikoner3

Jordmånens resistivitet

Jordens resistivitet är ett mått på hur mycket jorden motstår elektriskt flöde. Det påverkas i hög grad av markens fukthalt; studier tyder på att markens resistivitet minskar när fukthalten ökar. Det innebär att risken för korrosion ökar när fuktnivån ökar. Vatten, syre och metall krävs också för att elektrokemisk korrosion ska uppstå.

</div
 03a-ikoner4

Temperatur

Temperaturen spelar också en roll för korrosionspotentialen eftersom temperaturen påverkar markens resistivitet. Till exempel ökar markens resistivitet gradvis när vi närmar oss fryspunkten, medan ytterligare temperaturfall följs av en kraftig minskning av markens resistivitet. Detta ökar den korrosiva potentialen. De olika marktemperaturer som förekommer på dina anläggningar är därför inte något att ignorera.

</div
Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev