Säkerställa att din el- och kraftinfrastruktur är säker

Texas Electrical Engineers erbjuder designtjänster och skydd mot ljusbågar

När du anlitar en industriell elingenjör är det bra att ha en erfaren och skicklig yrkesman som utför arbetet. Din infrastruktur är säkrare när jobbet utförs på rätt sätt från början.

Dreiym tillhandahåller konsulttjänster inom elteknik i Texas och de omgivande delstaterna. Vårt team av skickliga konsulter inom elteknik arbetar för att hålla din elektriska infrastruktur säker.

Skydd mot ljusbågar och kortslutningar

Det är viktigt att du upprätthåller en säker arbetsplats som uppfyller OSHA-standarderna. En del av detta är att se till att minimera risken för ljusbågar. Ljusbågar är en typ av explosion som uppstår när det finns en svag anslutning.

De producerar farliga nivåer av värme, ljus och ljud. Vi erbjuder lösningar för att minska risken för ljusbåge och förbättra säkerheten på din anläggning.

 

Vi erbjuder även analys av kortslutningar. Detta kan bidra till att minska onormal ström som kan leda till materiella skador eller brand. De brytare och säkringar som du använder kan bara göra så mycket för att skydda din elektriska utrustning. En teknisk analys kan hjälpa dig att avgöra om du fortfarande är inom räckhåll. Följ länkarna nedan för mer information om skydd mot ljusbågar och kortslutning.

Riskanalys och riskreducering

Konsulter inom elektroteknik

Undersökningar av grundläggning

Med jordningsundersökningar kan du testa den aktuella statusen för din elektriska utrustning i förhållande till organisationsstandarder. De kan bidra till att öka säkerheten för dina anställda och hålla din utrustning igång längre.

Ta reda på mer om vad en grundundersökning kan göra för dig och vilka typer av undersökningar vi genomför.

Uppstart

Nybyggnation kan ofta medföra en rad nya problem. Den dokumentation du får från entreprenören kanske inte är fullständig. Allmänna genomgångar kan behövas när problem uppstår.

Vi erbjuder allmän elteknisk rådgivning samt provning och driftsättning till företag med nybyggnationer. Vi kan ta fram en mängd olika tester för företag som vill genomföra nya riskreduceringsstudier. Ta reda på mer om hur våra konsulttjänster inom elteknik för nya anläggningar kan hjälpa dig.

text
Anlita Dreiym för el- och kraftteknik

Dreiym Engineering kan hjälpa dig att garantera säkerheten i dina elsystem. Vi kan se till att arbetet görs rätt från början, så att du aldrig behöver uppleva kortslutningar, ljusbågar, brand eller andra elektriska skador. Vi sätter våra kunders säkerhet i främsta rummet.

Dreiym betjänar Texas och de omgivande delstaterna. När du kontaktar oss behöver du inte jaga en expert och lämna telefonsvarare efter telefonsvarare för att få tag på rätt person. Du kommer direkt till en erfaren och kunnig elteknisk konsult som är redo att diskutera ditt projekt. Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakt oss idag!

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev