Mekanisk kriminalteknisk undersökning

Att anlita kriminaltekniker för mekaniska fel kan hjälpa till att avgöra om skadorna efter ett mekaniskt fel uppstod på grund av händelsen eller om de faktiskt orsakade den. Dreiym tillhandahåller mekaniska kriminaltekniska undersökningar som leds av erfarna kriminaltekniker för att analysera orsaken till mekaniska fel och eventuella redan existerande förhållanden som kan ha bidragit.

De använder branschstandarder för att fastställa vilka delar eller material som orsakade felet och hur egenskaperna hos just den felande komponenten bidrog. Vid kriminaltekniska mekaniska undersökningar används vetenskapliga processer och utrustning för att analysera de material och den utrustning som var inblandade i felet. Efter analysen ger våra kriminaltekniker en slutgiltig förklaring till vad som hände och erbjuder lösningar på hur man kan förhindra att det upprepas.

Vad är egentligen ett mekaniskt fel? I grund och botten är det en allmän term för ett plötsligt eller oförutsett haveri på en komponent. Det kan gälla många olika system i våra hem och företag, inklusive HVAC, VVS, naturgas, vitvaror och till och med konstruktionsfel.

Systemfel kan leda till betydande problem som varierar i allvarlighetsgrad från driftstopp till kroppsskada. Att hitta grundorsaken till mekaniska fel för att förhindra att de inträffar igen är mycket viktigt, men kriminaltekniska undersökningar är också avgörande för resultatet av en försäkringsöversyn.

Dreiym Engineering erbjuder mekaniska felanalyser utförda av professionella kriminaltekniker i Austin, Houston, Dallas och de omgivande områdena i Texas, samt angränsande städer och län utanför staten. Kontakta oss för att diskutera detaljerna i ditt projekt, inklusive plats, så lovar vi att leverera ett snabbt svar inom ditt schema till din webbplats. Vi erbjuder även andra kriminaltekniska konsulttjänster, t.ex. inom el och brand.

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev