Videon är tagen med Dreiyms X-Ray.

Röntgentjänster för kriminaltekniska undersökningar

När det gäller att undersöka källan till en brand eller olycka är det viktigt att se de nödvändiga komponenterna och samtidigt orsaka så lite skada på bevismaterialet som möjligt.

Dreiym Engineering erbjuder professionella röntgentjänster för kriminaltekniska undersökningar så att du snabbt och effektivt kan komma vidare i din utredning. Vi erbjuder en enkel och exakt metod för att upptäcka källan till en brand eller olycka utan att skära sönder ett föremål med en Dremel eller såg.

 röntgen1
Foto taget med Dreiyms X-Ray.

En idealisk lösning för försäkringsarbete

I Dreiyms oberoende laboratorium har vi en Nordson Dage Quadra 3 Röntgen som används för icke-förstörande undersökningar. Denna realtidsröntgen kan undersöka delar som är upp till 20 tum x 17,5 tum och väger upp till 11 pund.

Fel kan snabbt fastställas på plats, utan någon form av förstörande undersökning. Undersökningen behöver inte avbrytas för att invänta resultaten från en tredje parts röntgenundersökning, vilket påskyndar tidslinjen och minskar onödiga resekostnader.

Vi kan slutföra vårt arbete samtidigt som vi behåller objektets värde och samlar in alla nödvändiga uppgifter.

Få tillgång till de finaste detaljerna

Röntgenbilder från Dreiym har tydliga och lättolkade bilder som snabbt visar eventuella defekter på objektet. Maskinen har en rörlig sensor som roterar runt objektet för att identifiera områden som behöver undersökas. Vi kan justera positionen för att få bästa möjliga bild. Nordson har 7500x zoom för de allra minsta detaljerna på kretskort eller kontaktplattor.

Vi konstruerar sedan 3D-modeller och bilder som ger de svar du söker. Allt detta för att rätt part ska kunna hållas ansvarig för brand- och olycksskador.

Arbeta med Dreiym

Dreiym Engineering samarbetar med försäkringsbolag, advokater och oberoende kriminaltekniker för att tillhandahålla högkvalitativ utrustning för kriminaltekniska undersökningar. Våra kriminaltekniska experter arbetar tillsammans med dig för att hitta de svar som du förtjänar.

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra tjänster i Texas med omnejd. När du ringer oss får du direkt prata med någon som är kunnig inom forensisk ingenjörskonst. Vi är engagerade i snabb och vänlig service direkt.

Kontakt oss idag för att få de svar du söker!

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev