Hitta grundorsaken till katastrofen

Anlita ett team av erfarna konsulter inom kriminalteknik

Dreiym Engineering är ett forensiskt ingenjörsföretag med forensiska ingenjörsexperter som kan sätta punkt för en katastrof genom att fastställa grundorsaken.

När kostnaderna snabbt hopar sig kan det vara bra att känna till orsaken för att kunna avgöra vem som är ansvarig. Vid t.ex. en bostadsbrand tvingas familjer ofta lämna sina hem.

Strukturella skador från branden och mögel från det efterföljande vattnet kan göra ett hem obeboeligt under lång tid.

Försäkringsbolagen får ofta stå för notan, såvida inte fastställandet av grundorsaken leder till att ansvaret förskjuts.

Dreiym Specialiteter inom kriminalteknisk rådgivning

Dreiym Engineering erbjuder vår expertis inom forensisk analys och kan hjälpa dig att fastställa grundorsaken till vanliga katastrofer i hushåll och kommersiella fastigheter, oavsett om det gäller tvister eller försäkringsändamål.

Vi erbjuder ett erfaret team av licensierade och professionella forensiska ingenjörskonsulter för att bedöma och kontrollera system. Vårt team fungerar ofta som expertvittnen i komplexa rättsfall.

Dreiym Specialiteter inom kriminalteknisk rådgivning

  • Korrosion Forensisk ingenjörskonst - Undersökning av läckor, vattenförluster, produktspill eller skadad strukturell integritet
  • Forensisk ingenjörskonst inom elområdet - Fel på elektriska system eller komponenter som leder till brand, strukturella skador eller personskador
  • Analys och utredning av bränder Utredning av grundorsaken till bränder i bostäder, kommersiella lokaler eller fordon
  • Forensisk civilingenjörsverksamhet - Utredning av haverier i byggnader, broar, garagestrukturer och nedgrävd infrastruktur

Våra kunder är ofta ansvariga för betydande förluster i samband med katastrofen. Att fastställa grundorsaken kan vara det första steget för att flytta ansvaret.

Vi erbjuder också våra kriminaltekniska tjänster för skogsbränder, explosioner och andra katastrofer. Våra kriminaltekniska experter utför omfattande kodforskning om standarder som National Fire Protection Association (NFPA), Institute of Electronics and Electrical Engineers (IEEE) och NACE International.

text
Arbeta med Dreiym

Dreiym hjälper dig direkt att hitta de svar du söker. När du ringer blir du inte kopplad till en sekreterare och hänvisad till olika röstbrevlådor. Du kommer att hitta en forensisk ingenjörskonsult inom den specialitet du letar efter som är redo att diskutera ditt projekt.

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra tjänster i hela delstaten Texas med omnejd. Vi är fast beslutna att tillhandahålla snabba och kompletta kriminaltekniska tjänster. Vill du tala med en av våra experter på kriminalteknik? Kontakt Dreiym idag! Vårt team kan snabbt mobilisera till Austin, TX - Houston, TX, och alla omgivande områden inklusive många omgivande stater.

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev