Betydelsen av katodiskt skydd inom olje- och gasindustrin

Korrosion är sannolik den mest skadliga och riskfyllda formen av skada i samband med produktion och transport av olja och gas. Tyvärr kan nästan alla vattenmiljöer bidra till korrosion, vilket definieras som ett destruktivt angrepp på ett material av ämnen i dess omgivande miljö. Hotet om korrosionsproblem inom olje- och gasindustrin har gett upphov till skyddssystem som katodiskt skydd, vilket har visat sig vara ett ovärderligt verktyg för att skydda olje- och gasledningar. Här går vi igenom några av de vanligaste typerna av korrosion och visar hur viktigt det katodiska skyddet är inom olje- och gasindustrin.

text

 03a-ikoner1

Söt korrosion - CO2-korrosion

CO2-korrosion har plågat olje- och gasindustrin i många år. CO2-gas blir frätande när den löses upp i en vattenhaltig miljö. Detta beror på att den främjar en elektrokemisk reaktion mellan stålrörledningen och vattenmiljön. CO2 blandas med vattnet och bildar kolsyra, och den sura vätskan korroderar sedan röret. Detta kallas ofta för sötkorrosion. CO2-korrosion visar sig i följande vanliga former:

  • Korrosion av Pitting-typ
  • Mesa angrepp korrosion
CO2-korrosion har plågat olje- och gasindustrin i många år. CO2-gas blir frätande när den löses upp i en vattenhaltig miljö. Detta beror på att den främjar en elektrokemisk reaktion mellan stålrörledningen och vattenmiljön. CO2 blandas med vattnet och bildar kolsyra, och den sura vätskan korroderar sedan röret. Detta kallas ofta för sötkorrosion. CO2-korrosion visar sig i följande vanliga former:
</div
 03a-ikoner2

Sur korrosion - H2S-korrosion

När vätesulfid (H2S) och fukt kommer i kontakt med metall uppstår korrosion, så kallad sur korrosion. När vätesulfid löses upp i vatten blir det surt och en källa till korrosiva väteatomer. Dessa korrosiva biprodukter är järnsulfider (FeSx) och väte. Dessa är särskilt skadliga för borrör och resulterar i följande former av korrosion:

  • Uniform
  • Att sätta
  • Stegvis krackning
När vätesulfid (H2S) och fukt kommer i kontakt med metall uppstår korrosion, så kallad sur korrosion. När vätesulfid löses upp i vatten blir det surt och en källa till korrosiva väteatomer. Dessa korrosiva biprodukter är järnsulfider (FeSx) och väte. Dessa är särskilt skadliga för borrör och resulterar i följande former av korrosion:
</div
 03a-ikoner3

Korrosion orsakad av syre

Syre reagerar extremt snabbt med metall. När det löses upp i borrvätskor blir det en viktig orsak till korrosion av borrör. På grund av den hastighet med vilken borrvätskan färdas över en rörledning kommer även små koncentrationer av syre (så låga som fem delar per miljard) att orsaka konstant förstörelse av själva rörledningen. Faktum är att närvaron av syre faktiskt förvärrar de korrosiva effekterna av andra sura gaser, inklusive de tidigare nämnda CO2 och H2S. De former av korrosion som orsakas av syre är bl.a:

  • Enhetlig korrosion
  • Korrosion av Pitting-typ
Syre reagerar extremt snabbt med metall. När det löses upp i borrvätskor blir det en viktig orsak till korrosion av borrör. På grund av den hastighet med vilken borrvätskan färdas över en rörledning kommer även små koncentrationer av syre (så låga som fem delar per miljard) att orsaka konstant förstörelse av själva rörledningen. Faktum är att närvaron av syre faktiskt förvärrar de korrosiva effekterna av andra sura gaser, inklusive de tidigare nämnda CO2 och H2S. De former av korrosion som orsakas av syre är bl.a:
</div
 03a-ikoner4

Mikrobiologiskt inducerad korrosion

Mikrobiologiskt inducerad korrosion (MIC) är en form av korrosion som orsakas av bakterier. Bakterieavfall innehåller ofta CO2, H2S och andra organiska syror, vilket ökar toxiciteten hos de vätskor som passerar genom en olje- eller gasledning. Det kan identifieras genom förekomsten av svart avfallsmaterial på ytan av rörledningar och det kan orsaka gropar under dessa avfallsavlagringar.

Mikrobiologiskt inducerad korrosion (MIC) är en form av korrosion som orsakas av bakterier. Bakterieavfall innehåller ofta CO2, H2S och andra organiska syror, vilket ökar toxiciteten hos de vätskor som passerar genom en olje- eller gasledning. Det kan identifieras genom förekomsten av svart avfallsmaterial på ytan av rörledningar och det kan orsaka gropar under dessa avfallsavlagringar.
</div

Betydelsen av katodiskt skydd

text

Katodiskt skydd är en korrosionsreducerande metod som minimerar skillnaden mellan
i potential mellan en anod och en katod. Genom att applicera en elektrisk ström på strukturen (en olje- eller gasledning) skyddar vi strukturen från yttre korrosiva krafter, t.ex. de som anges ovan.

De olika tekniska framstegen inom korrosionsbekämpning, korrosionsförebyggande åtgärder och övervakning av rörledningar har gett otroliga resultat när det gäller att skydda olje- och gasledningarnas integritet. Ett korrekt katodiskt skyddssystem är visserligen ett viktigt sätt att minska korrosionen, men det är lika viktigt att noggrant övervaka rörledningens integritet.

Nu när du är medveten om den stora betydelsen av katodiskt skydd inom olje- och gasindustrin, om du vill veta mer om vår korrosionsprovningstjänster, inklusive utformning av system för katodiskt skyddoch provning av rörledningars integritetkontakta Dreiym redan idag.

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev