tekst

Lühisõitude põhjused ja tagajärjed

Angela
märts 23, 2020

Pöörduge Dreiym Engineeringi poole, kui teil on küsimusi korrosiooni, elektri või kohtuekspertiisi kohta.

Sisemistest vigadest põhjustatud lühised on seadmetesse voolavad ebanormaalsed voolud. Lühise voolu loetakse hävitavaks energiaks. See energia tuleb seadmes kinni hoida, vastasel juhul võib sellel olla kohutavad tagajärjed. Kui lühis ei ole korralikult ohjeldatud, võivad tekkida varakahjud, masinate ülekuumenemine, tulekahju ja isegi plahvatused. Lugege rohkem lühise põhjuste ja mõjude kohta, et kaitsta oma rajatist paremini selle potentsiaalselt laastavate tagajärgede eest.

Põhjused

On mõned sündmused, mis võivad põhjustada lühise tekkimist. Isegi kui on olemas nõuetekohane kaitse, võib lühis mõnikord läbi murda kaitsmed ja kaitselülitid ning tekitada kahju. Siin on mõned lühise levinumad põhjused.

Turvameetmete puudumine

Kui kaitsmed ja kaitselülitid ei vasta seadme nõuetele, võib tekkida lühis. Ohutusmeetmeid tuleks regulaarselt kontrollida, et hinnata võimet hoida lühistest tulenevaid voolusid.

Seadmete kasutamine väljaspool selle tootepiirkonda

Seadmete kasutamine rajatises väljaspool nende tavapärast või eeldatavat funktsiooni võib põhjustada lühiseid. Seadmeid tohib kasutada ainult nende enda piirides.

Muudatused kommunaalteenuse pakkuja poolt

Mõnikord võib lühis tekkida isegi siis, kui rajatises ei ole tehtud mingeid muudatusi. Kui kommunaalteenuse osutaja teeb muudatusi, võib see mõjutada rajatises kasutatavaid seadmeid ja isegi suurendada lühise tekkimise ohtu.

Kasvav rajatis ilma ohutuse muutusteta

Kui rajatis laieneb, muutuvad tavaliselt seadmed ja kasutusviisid. Kui lühise eest kaitsvaid turvameetmeid ei ajakohastata, kui rajatise ja kasutuse kasvuga kaasneb, võivad lühisvoolud nüüdseks ebapiisavatest kaitsemeetoditest läbi murda.

Efektid

Mõned lühise tagajärjed on ülekuumenemine, tulekahju ja plahvatused. Need kõik võivad põhjustada märkimisväärseid kahjustusi ja isegi vigastusi. Üks kõige ohtlikumaid lühise tagajärgi on elektrivalgus. Kui lühise tagajärjeks on elektrilöögi plahvatus, siis võib tekkida äärmuslik tulekahju, mis seab ohtu inimesed nii rajatises kui ka selle ümbruses ning ohustab hoonet ja selles asuvat vara.

Lühisvoolude vältimine peaks olema rajatiste esmatähtis ülesanne. Rajatised saavad tasuta Kaarevälk tsitaat hinnata vajadust kaarlülituse hindamise järele, mis hõlmab objekti läbikäimist, tarkvara analüüsi, elektrilise koordineerimise analüüsi, lühise analüüsi, kaarlülituse analüüsiaruannet ja kaarlülituse märgiseid.

Jagage seda artiklit

Seotud uudised

Registreeru meie

NewsLetter