tekst

Is elektrotechniek moeilijk?

Angela
27 februari 2023

Neem contact op met Dreiym Engineering voor vragen over corrosie, elektriciteit of forensisch onderzoek.

Wat is elektrotechniek?

Elektrotechniek is een tak van techniek die zich bezighoudt met het ontwerpen, ontwikkelen en toepassen van elektrische systemen, apparaten en technologieën. Elektrotechnische ingenieurs werken aan verschillende projecten, zoals stroomopwekking en -distributie, communicatienetwerken, elektronische schakelingen, robotica, biomedische apparaten en hernieuwbare energiebronnen. Elektrotechniek is een van de oudste en breedste technische disciplines en vereist een sterke achtergrond in wiskunde, natuurkunde en computerwetenschappen.

Wat zijn de onderwerpen in Elektrotechniek?

Naarmate u verder komt in Electrical Engineering, zult u merken dat sommige studenten aanleg hebben voor bepaalde onderwerpen en zwak zijn voor andere. Het juiste onderwerp vinden om u in te specialiseren kan op zich al een uitdaging zijn. Deze lijst gaat ervan uit dat de student basisrekenen en lineaire algebra relatief gemakkelijk tot gemiddeld moeilijk vindt. Elektrotechniek omvat een breed scala aan onderwerpen, zoals:

Veld Beschrijving Moeilijkheid Wat u nodig hebt om te slagen
Elektromagnetisme de studie van de wisselwerking tussen elektrische stromen en magnetische velden, inclusief de vergelijkingen van Maxwell, elektromagnetische golven, antennes en transmissielijnen. Uitdagend Natuurkunde, Rekenen, Differentiaalvergelijkingen
Circuitanalyse de studie van het gedrag en de eigenschappen van elektrische circuits, inclusief weerstanden, condensatoren, inductoren, diodes, transistors en operationele versterkers. Intermediair Natuurkunde, Rekenen
Signalen en systemen de studie van de representatie, analyse en verwerking van signalen en systemen, zoals Fourierreeksen, Laplace- en Z-transformaties, convolutie, bemonstering, filteren en modulatie. Uitdagend Berekenen, Differentiaalvergelijkingen, Lineaire Algebra
Elektronica de studie van het ontwerp en de werking van elektronische apparaten en schakelingen, zoals versterkers, oscillatoren, logische poorten, flip-flops, tellers, registers en microprocessoren. Intermediair Natuurkunde, Circuitanalyse, Rekenen
Communicatiesystemen de studie van de overdracht en ontvangst van informatie, zoals analoge en digitale communicatie, modulatie, codering, versleuteling en foutcorrectie. Uitdagend Signalen en systemen, waarschijnlijkheid en statistiek
Besturingssystemen de studie van het ontwerp en de analyse van systemen die hun eigen gedrag kunnen regelen, zoals terugkoppeling, stabiliteit, root locus, frequentierespons en toestandsruimtemethoden. Moeilijk Berekenen, Differentiaalvergelijkingen, Lineaire Algebra, Signalen en Systemen
Hernieuwbare energie de studie van de bronnen, omzetting en integratie van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en brandstofcellen. Intermediair Natuurkunde, Scheikunde, Thermodynamica, Circuitanalyse
Energiesystemen de studie van de opwekking, transmissie, distributie en het verbruik van elektrische energie, zoals elektriciteitscentrales, transformatoren, transmissielijnen, belastingsstromen, foutenanalyse en beveiliging. Uitdagend Circuitanalyse, Elektromagnetisme, Lineaire Algebra
Robotica de studie van het ontwerp, de programmering en de besturing van robots, zoals kinematica, dynamica, sensoren, actuatoren en kunstmatige intelligentie. Moeilijk Berekenen, Lineaire Algebra, Programmeren, Besturingssystemen
Biomedische techniek de studie van de toepassing van elektrotechnische principes op geneeskunde en biologie, zoals biosensoren, bio-instrumentatie, medische beeldvorming en neurale techniek. Uitdagend Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Rekenen, Circuitanalyse

Hoe moeilijk is elektrotechniek?

Elektrotechniek is een uitdagend en veeleisend vakgebied dat veel toewijding, creativiteit en probleemoplossend vermogen vereist. Studenten elektrotechniek krijgen te maken met complexe en abstracte concepten, strenge wiskundige en analytische hulpmiddelen en snel veranderende technologieën. Elektrotechniekcursussen worden vaak beschouwd als een van de moeilijkste cursussen in het ingenieurscurriculum, en het kost veel tijd en moeite om ze onder de knie te krijgen. Studenten elektrotechniek hebben te maken met een zware werklast, strakke deadlines en hoge verwachtingen van hun professoren en medestudenten. Elektrotechniek is geen vak voor bangeriken, maar voor gepassioneerden, nieuwsgierigen en veerkrachtigen.

Hoeveel kunt u verdienen als elektrotechnisch ingenieur?

Elektrotechniek is een lonende en lucratieve carrière die veel mogelijkheden en voordelen biedt. Volgens het U.S. Bureau of Labor Statistics was het mediane jaarloon voor elektrotechnisch ingenieurs in 2019 $98.530, wat veel hoger is dan het mediane jaarloon voor alle beroepen van $39.810. De top 10% van elektrotechnische ingenieurs verdiende meer dan $155.880, terwijl de onderste 10% minder dan $63.020 verdiende. De bestbetaalde industrieën voor elektrotechnici waren olie- en gaswinning, productie van luchtvaartproducten en -onderdelen, productie van computers en randapparatuur, wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, en productie van halfgeleiders en andere elektronische componenten. De staten met de hoogste lonen voor elektrotechnisch ingenieurs waren Alaska, Californië, het District of Columbia, New Mexico en Maryland. De vraag naar elektrotechnisch ingenieurs zal van 2019 tot 2029 naar verwachting met 5% toenemen, wat sneller is dan het gemiddelde voor alle beroepen. Elektrotechnisch ingenieurs kunnen een baan vinden in verschillende sectoren, zoals productie, nutsbedrijven, telecommunicatie, defensie, gezondheidszorg en onderwijs. Elektrotechnische ingenieurs kunnen ook carrière maken door het behalen van professionele licenties, certificaten en diploma's, of door het starten van hun eigen bedrijf of adviesbureau.

Dit artikel delen

Gerelateerd nieuws

Meld u aan voor onze

NewsLetter