Utredare av skador orsakade av överspänning och blixtnedslag

Skador orsakade av blixtnedslag

Överspänningar med hög energi kan orsakas av blixtnedslag och/eller av ett elbolag. När en överspänning uppstår kan det leda till oåterkalleliga skador på utrustning och komponenter, och i vissa fall kan det till och med orsaka en brand.

Dreiym Engineerings utredare av skador till följd av överspänning och blixtnedslag använder en mycket systematisk metod för att utvärdera eventuella skador som kan ha uppstått som en direkt följd av blixtnedslag eller överspänning. Många skadereglerare eller utredare av blixtskador är inte riktiga experter på elektroteknik. Detta innebär att de felaktigt kan tillskriva skador till en överspänning när de inte borde, eller att de inte kan tillskriva vissa skador till den överspänning som de borde.

En skada orsakad av blixtnedslag kan snabbt bli omfattande, och en opartisk granskning av licensierade ingenjörer är nödvändig för att fastställa om en överspänningshändelse inträffade och den verkliga omfattningen av eventuella skador.Det är viktigt att utvärdera varje del av utrustningen i skadeanmälan för att hitta bevis på blixtskador.Vi dokumenterar varje utrustnings modellnummer, serienummer och försöker verifiera utrustningens ålder och typ av skada. Våra utredare av överspänningsskador kan också avgöra om en del av den elektriska utrustningen är en totalförlust eller om reparationer kan återställa den till funktionsdugligt skick.

Denna noggranna granskning av detaljer och noggranna utvärderingsprocess säkerställer att våra utredare av överspännings- och blixtskador får en korrekt bild av skadans omfattning. Detta ger också en tydligare förståelse för vilka fel på utrustningen som rimligen kan tillskrivas överspänningen eller blixtnedslaget, eftersom vi kontrollerar för andra faktorer som utrustningens ålder och dess genomsnittliga hållbarhetstid.

Tekniska undersökningar och utredningar

Låt vårt team av licensierade elektriska experter avgöra vad som hände.

  • Har ett blixtnedslag eller en överspänningshändelse faktiskt inträffat?
  • Hur omfattande är skadorna?
  • Var tillämpliga säkerhetssystem korrekt utformade och installerade?
  • Vad är den uppskattade kostnaden för reparationen?

Kontakta oss idag för noggranna och korrekta utredningar av skador orsakade av överspänning eller blixtnedslag.

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev