tekst

Tips til elektrisk sikkerhed for byggepladsarbejdere

Angela
3. marts 2020

Kontakt Dreiym Engineering, hvis du har spørgsmål om korrosion, elektricitet eller retsmedicin.

Byggeriet er en af de farligste brancher at arbejde i. Der er mange farer på en byggeplads. Mange arbejdere kommer hvert år til skade eller bliver endda dræbt af disse farer, der for det meste kan forebygges. Elektrisk stød er en af de mest almindelige farer på en byggeplads. Mens byggepladslederne bør tage alle de nødvendige skridt for at forhindre så mange elektriske farer som muligt, bør bygningsarbejderne tage så mange personlige forholdsregler som muligt for at beskytte sig selv yderligere. Selvom der er mange sikkerhedsbestemmelser, der er indført af Occupational Safety and Health Administration (OSHA), følges disse bestemmelser ofte ikke helt korrekt, eller der skæres hjørner for at fremskynde byggepladsens fremdrift. Selv når alle regler følges, er bygningsarbejdere stadig i fare for at komme til skade eller dø på grund af ulykker og farer på arbejdspladsen. En del af problemet er, at mange arbejdere måske ikke er klar over de nøjagtige risici, de står over for hver dag. Tjek disse tips om elektrisk sikkerhed for byggepladsarbejdere, der dækker de mest almindelige årsager til elektrisk stød på en byggeplads.

Vær forsigtig, når du arbejder med eller i nærheden af luftledninger.

Højspændingsledninger har ekstremt høje spændinger, når de er strømførende. Hvis man kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan det medføre alvorlige forbrændinger og endda elektrisk stød. Luftledninger er en fare, som de fleste byggepladsarbejdere er opmærksomme på, men de kender måske ikke omfanget af de farer, de udgør på en arbejdsplads. Selv erfarne arbejdere og ledere kan blive ofre for elektrisk stød fra luftledninger. Her er nogle sikkerhedstips til luftledninger, som man skal huske på, når man er på en byggeplads, og som kan være med til at forhindre en potentiel skade eller død ved elektrisk stød.

Vær opmærksom på dine omgivelser

Et af de vigtigste tips til elsikkerhed for byggepladsarbejdere er at kigge op. Når en arbejder ankommer til en byggeplads for en dag, bør vedkommende kigge op og inspicere omgivelserne. At være opmærksom på de farer, man står over for, kan gøre en stor forskel i forebyggelsen af utilsigtede skader. Når man inspicerer byggepladsen, skal man kigge efter barrierer eller skilte, der indikerer farer eller elektriske ledninger, der kan være strømførende. Disse områder skal for enhver pris undgås af dem, der ikke er godkendt eller kvalificeret til at arbejde i eller passere gennem dem.

Hold en sikker afstand

Der skal være mindst 3,5 meters afstand mellem luftledninger og alt udstyr på byggepladsen. Dette gælder for alle luftledninger med en spænding på op til 50 kilovolt. Hvis en ledning har mere end 50 kilovolt, skal der for hver 10 kilovolt over 50 lægges 10 cm til den minimumsafstand, der skal holdes. Hvis en ledning f.eks. har 80 kilovolt, skal der holdes en afstand på 11 fod.

Tag ekstra forholdsregler

Når man ser sig omkring og undersøger en arbejdsplads, skal man være meget opmærksom på luftledninger og advare sine ledere, hvis der opbevares udstyr eller andre genstande under dem. Medarbejderne bør også være forsigtige og undgå at bruge metalstiger, når de arbejder i nærheden af en højspændingsledning. Højspændingsledninger skal altid behandles, som om de er strømførende og farlige.

Hvis en person eller et udstyr er i kontakt med en luftledning, må medarbejderne ikke nærme sig eller røre ved personen eller genstanden, da det hurtigt kan resultere i elektrisk stød med personskade eller død til følge.

Arbejd aldrig med kompromitteret udstyr eller værktøj

Beskadiget værktøj og udstyr kan være ekstremt farligt og forårsage elektriske forbrændinger og elektrisk stød, når det betjenes, tændes eller blot tilsluttes en strømkilde. For at undgå skader på grund af beskadiget udstyr og værktøj bør medarbejderne altid inspicere hver enkelt genstand grundigt, før de tilslutter den til en strømkilde, tænder for den eller bruger den. Under inspektionen skal medarbejderne kontrollere, om der er revner, brud eller andre uoverensstemmelser på kabler, ledninger eller andre elektriske komponenter i et værktøj eller udstyr. Hvis noget er ud over det sædvanlige, bør medarbejderen ikke forsøge at løse problemet, men i stedet fjerne sig fra det kompromitterede udstyr eller værktøj og advare en leder, så en kvalificeret person kan findes og sættes i gang med at udbedre problemet.

Undgå at arbejde under våde eller fugtige forhold

Vand og elektricitet går ikke godt i spænd. Hvis en medarbejder ved sin første gennemgang af byggepladsen ved ankomsten opdager, at der er fugtigt eller vådt, skal lederen straks alarmeres. På dette tidspunkt bør der foretages en formel inspektion for at afgøre, om byggepladsen er sikker den pågældende dag.

Hvis en arbejdsplads er erklæret sikker, bør medarbejderne stadig tage ekstra forholdsregler for at beskytte sig mod potentielle skader eller elektrisk stød. Medarbejderne bør grundigt inspicere alt udstyr for tegn på fugt, før de bruger det. Arbejderne skal også være opmærksomme på ikke at stå i eller i nærheden af vand, når de arbejder med elektrisk udstyr.

Vær på vagt over for forkert jordforbindelse

Forkert jordforbindelse er en af de farligste elektriske farer, der kan være på en byggeplads. Hvis arbejderne tror, at en elektrisk ledning er korrekt jordet, kan de begynde at behandle den som sådan. Hvis ledningen ikke er korrekt jordet, men arbejderne tror det, kan de tage risici, som de ellers ikke ville have taget, hvilket kan føre til alvorlige skader og dødsfald.

Korrekt jordforbindelse er beregnet til at eliminere uønsket spænding, hvilket reducerer risikoen for elektrisk stød. Forkert jordforbindelse skaber en falsk følelse af sikkerhed og tryghed for arbejderne.

Medarbejderne bør tjekke jordforbindelsen og tage eventuelle bekymringer om jordforbindelsens gyldighed med til deres ledere, så eksperter kan tjekke ledningerne og udbedre dem, hvis det er nødvendigt.

Som arbejder er det bedste sikkerhedstip til at undgå skader eller dødsfald på grund af forkert jordforbindelse at behandle enhver ledning som en strømførende ledning, også selv om ledningen angiveligt er jordet. Det er altid bedst at være forsigtig i byggebranchen og i enhver anden farlig branche.

Overordnet set er sikkerheden på en byggeplads og for arbejderne på den ledelsens og virksomhedens ansvar, men arbejderne bør stadig tage alle de nødvendige ekstra forholdsregler for at beskytte sig selv og deres kolleger. Regelmæssige inspektioner og koordinationsanalyse af beskyttelsesanordninger kan hjælpe med at identificere og forebygge elektriske skader og dødsfald på byggepladser og bør udføres på alle byggepladser.

Tips til elektrisk sikkerhed i byggeriet

Del denne artikel

Relaterede nyheder

Tilmeld dig vores

Nyhedsbrev