text

En kort introduktion till mätning av vågskvalp och transienter

Angela
7 februari 2023

Kontakta Dreiym Engineering om du har frågor om korrosion, el eller kriminalteknik.

Har din strömförsörjning gått sönder eller fungerat dåligt? Ring en kriminaltekniker för att utföra rippel- och transientmätningar på nätaggregatet. I den här korta introduktionen till transient- och ripplespecifikationer beskrivs funktionen hos ripple- och transientdata och effektiva mätmetoder diskuteras.

Vad är Ripple Voltage?

Inom elektronikområdet är rippelspänning den återstående likströmskomponenten (DC) i en strömförsörjning som kopplas internt från en växelströmskälla (AC). Belastningen, eller den del av kretsen som förbrukar energin, har en direkt effekt på mängden rippel. Mätningar av rippel på ett nätaggregat kräver i allmänhet att belastningen är full för att säkerställa korrekta resultat.

Mätning av krusningsspänning

För att få exakta och användbara resultat vid mätning av rippelspänning krävs en kriminaltekniska tjänster testar nätaggregatet vid full belastning och vid en mängd olika ingångsspänningar. De använder en enda oscilloskopprob för att mäta och placerar den över antingen utgångskondensatorn eller en extern kondensator som anges av tillverkaren.

Vad är transient respons?

Belastningen (se ovan) är i allmänhet inte alltid på full kapacitet. När belastningen ändras följer utspänningen med, vilket skapar en transient respons när kretsen justeras. Nivån på den transienta responsen avgör hur snabbt ett nätaggregat kan återhämta sig från en plötslig förändring av den elektriska belastningen.

Mätning av transient respons

Även om det bara behövs en oscilloskopprob för att mäta rippelspänning, kommer en ingenjör att använda två prober för att få en korrekt avläsning av transientresponsen. Den första proben placeras över nätaggregatets utgång och sedan används den andra proben med strömmen eller med en signal samtidigt som nätaggregatets belastning ändras. Den andra proben fungerar som en trigger, så att du tydligt kan se avvikelsen i utspänningen.

Oscilloskopteknik

Ingenjören som testar din strömförsörjning kommer att använda ett oscilloskop för att utföra avläsningen. Det finns två effektiva tekniker som minimerar den jordslinga som proben/proberna skapar för att säkerställa korrekta resultat.

Spets och pipa

En mätmetod innebär att markskyddet och sondklämman tas bort så att både sondspetsen och sondröret exponeras. Ingenjören fäster den exponerade spetsen vid utspänningen och vinklar hylsan så att den vidrör marken vid en punkt nära spetsen.

Paperclip

Denna metod liknar den med spets och hylsa, men med tillägg av en liten trådspiral runt probens hylsa. Trådens korta ledning skapar en spets på sonden som liknar en pincett, vilket möjliggör flexibel placering samtidigt som slingområdet hålls litet och begränsat.

Noggrann mätning av rippel och transienter hjälper en kriminaltekniker att fastställa orsaken till ditt elektriska fel. Vi på Dreiym Engineering hoppas att denna korta introduktion har hjälpt dig att förstå dessa två viktiga kretsmätningar.

Dela denna artikel

Relaterade nyheter

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev