text

Är elektroteknik svårt?

Angela
27 februari 2023

Kontakta Dreiym Engineering om du har frågor om korrosion, el eller kriminalteknik.

Vad är elektroteknik?

Elektroteknik är en gren inom teknik som handlar om design, utveckling och tillämpning av elektriska system, enheter och tekniker. Elektroingenjörer arbetar med en mängd olika projekt, t.ex. kraftgenerering och distribution, kommunikationsnät, elektroniska kretsar, robotteknik, biomedicinsk utrustning och förnybara energikällor. Elektroteknik är en av de äldsta och bredaste ingenjörsdisciplinerna och kräver en stark bakgrund inom matematik, fysik och datavetenskap.

Vilka är ämnena inom elektroteknik?

När du läser elektroteknik kommer du att upptäcka att vissa studenter har en fallenhet för vissa ämnen och en svaghet för andra. Att hitta rätt ämne att specialisera sig inom kan vara en utmaning i sig. Denna lista förutsätter att studenten har funnit grundläggande kalkylering och linjär algebra relativt enkla till medelsvåra. Elektroteknik täcker ett brett spektrum av ämnen, till exempel:

Fält Beskrivning Svårighet Vad du behöver för att lyckas
Elektromagnetism Studier av samspelet mellan elektriska strömmar och magnetfält, inklusive Maxwells ekvationer, elektromagnetiska vågor, antenner och överföringsledningar. Utmanande Fysik, kalkyl, differentialekvationer
Analys av kretsar Studier av elektriska kretsars beteende och egenskaper, inklusive resistorer, kondensatorer, induktorer, dioder, transistorer och operationsförstärkare. Mellanliggande Fysik, kalkyl
Signaler och system Studier av representation, analys och bearbetning av signaler och system, såsom Fourierserier, Laplace- och Z-transformer, konvolution, sampling, filtrering och modulering. Utmanande Kalkyl, differentialekvationer, linjär algebra
Elektronik Studier av konstruktion och funktion hos elektroniska enheter och kretsar, t.ex. förstärkare, oscillatorer, logiska grindar, flip-flops, räknare, register och mikroprocessorer. Mellanliggande Fysik, kretsanalys, kalkyl
Kommunikationssystem studier av överföring och mottagning av information, t.ex. analog och digital kommunikation, modulering, kodning, kryptering och felkorrigering. Utmanande Signaler och system, sannolikhet och statistik
Styrsystem Studier av utformning och analys av system som kan reglera sitt eget beteende, t.ex. återkoppling, stabilitet, root locus, frekvenssvar och state space-metoder. Svårt Kalkyl, differentialekvationer, linjär algebra, signaler och system
Förnybar energi Studier av källor, omvandling och integration av förnybar energi, t.ex. sol, vind, vatten, biomassa och bränsleceller. Mellanliggande Fysik, kemi, termodynamik, kretsanalys
Kraftsystem studier av produktion, överföring, distribution och förbrukning av elkraft, t.ex. kraftverk, transformatorer, överföringsledningar, lastflöde, felanalys och skydd. Utmanande Kretsanalys, elektromagnetism, linjär algebra
Robotteknik Studier av konstruktion, programmering och styrning av robotar, t.ex. kinematik, dynamik, sensorer, ställdon och artificiell intelligens. Svårt Kalkylering, linjär algebra, programmering, styrsystem
Biomedicinsk teknik Studier av tillämpningen av elektrotekniska principer på medicin och biologi, t.ex. biosensorer, bioinstrumentering, medicinsk bildbehandling och neuralteknik. Utmanande Biologi, kemi, fysik, kalkyl, kretsanalys

Hur svårt är elektroteknik?

Elektroteknik är ett utmanande och krävande område som kräver mycket engagemang, kreativitet och problemlösningsförmåga. Studenter inom elektroteknik måste hantera komplexa och abstrakta begrepp, rigorösa matematiska och analytiska verktyg och snabbt föränderlig teknik. Kurser i elektroteknik anses ofta vara bland de svåraste inom ingenjörsutbildningen, och de kräver mycket tid och ansträngning för att bemästras. Studenter inom elektroteknik måste hantera en tung arbetsbörda, snäva tidsramar och höga förväntningar från sina professorer och kollegor. Elektroteknik är inte ett område för den som är svag i hjärtat, utan för den som är passionerad, nyfiken och uthållig.

Hur mycket kan man tjäna som elektroingenjör?

Elektroingenjör är ett givande och lukrativt yrke som erbjuder många möjligheter och fördelar. Enligt U.S. Bureau of Labor Statistics var den årliga medianlönen för elektroingenjörer 2019 $98 530, vilket är mycket högre än den årliga medianlönen för alla yrken på $39 810. De 10% elingenjörer som hade högst lön tjänade mer än $155 880, medan de 10% som hade lägst lön tjänade mindre än $63 020. De högst betalda branscherna för elektroingenjörer var olje- och gasutvinning, tillverkning av flyg- och rymdprodukter och delar, tillverkning av datorer och kringutrustning, vetenskaplig forskning och utvecklingstjänster samt tillverkning av halvledare och andra elektroniska komponenter. De högst betalda delstaterna för elektroingenjörer var Alaska, Kalifornien, District of Columbia, New Mexico och Maryland. Efterfrågan på elektroingenjörer förväntas öka med 5% från 2019 till 2029, vilket är snabbare än genomsnittet för alla yrken. Elingenjörer kan hitta jobb inom olika sektorer, såsom tillverkning, verktyg, telekommunikation, försvar, sjukvård och utbildning. Elingenjörer kan också utveckla sin karriär genom att skaffa sig yrkeslicenser, certifieringar och examina, eller genom att starta egna företag eller konsultfirmor.

Dela denna artikel

Relaterade nyheter

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev