text

Vad är forensisk ingenjörskonst? En expert på felanalys

28 februari 2024

Forensisk teknik är tillämpningen av tekniska principer och metoder för att undersöka orsakerna till och konsekvenserna av misslyckanden, olyckor och katastrofer. Forensiska ingenjörer använder sin expertis och analytiska förmåga för att undersöka bevis, rekonstruera händelser och fastställa de grundläggande orsakerna till problemen. Forensisk teknik kan också bidra till att förhindra framtida fel, förbättra säkerhet och prestanda samt ge juridiskt stöd och expertutlåtanden.

Den här artikeln tar upp olika aspekter av forensisk ingenjörskonst, t.ex. typer av fall, metoder och verktyg, utmaningar och möjligheter samt karriärutsikter. Den kommer också att ge några exempel på kriminalteknik i praktiken och hur den har bidragit till att lösa några av de mest komplexa och spännande tekniska mysterierna.

Om du är nyfiken på vad forensisk teknik är, hur det fungerar och varför det är viktigt, läs vidare och upptäck den fascinerande världen av forensisk teknik.

Typer av kriminaltekniska ingenjörer

- Kriminaltekniska ingenjörer inom struktur: Dessa ingenjörer undersöker fel och defekter i byggnader, broar, dammar, torn och andra strukturer. De analyserar strukturernas utformning, konstruktion, underhåll och belastning och identifierar de faktorer som bidrog till kollapsen eller skadan. De bedömer också den strukturella integriteten och säkerheten hos de återstående eller reparerade strukturerna och rekommenderar korrigerande eller förebyggande åtgärder.

- Kriminaltekniska ingenjörer inom mekanik: Dessa ingenjörer undersöker fel och funktionsstörningar i mekaniska system och komponenter, t.ex. motorer, maskiner, fordon, apparater och verktyg. De fastställer orsakerna till och effekterna av mekaniska fel, t.ex. slitage, utmattning, korrosion, brott, vibrationer eller överhettning. De utvärderar också de mekaniska systemens och komponenternas prestanda och tillförlitlighet och föreslår förbättringar eller alternativ.

- Kriminaltekniska ingenjörer inom el: Dessa ingenjörer undersöker fel och olyckor som involverar elektriska system och enheter, t.ex. kraftverk, överföringsledningar, transformatorer, generatorer, kretsar, strömbrytare och belysning. De analyserar elektriska fel, överspänningar, bränder, explosioner, stötar och elolyckor och fastställer källorna till och konsekvenserna av de elektriska problemen. De inspekterar också elsäkerheten och överensstämmelsen hos elektriska system och enheter och föreslår ändringar eller standarder.

- Kriminaltekniska civilingenjörer: Dessa ingenjörer hanterar fel och problem i samband med anläggningsprojekt och infrastruktur, t.ex. vägar, järnvägar, flygplatser, vattenförsörjning, dränering, avloppsvatten och markutveckling. De granskar utformning, konstruktion, drift och förvaltning av anläggningsarbeten och identifierar orsakerna till och effekterna av fel eller tvister. De bedömer också de miljömässiga och sociala aspekterna av civilingenjörsprojekten och tillhandahåller lösningar eller rekommendationer.

- Biomedicinska kriminaltekniker: Dessa ingenjörer fokuserar på fel och skador i samband med biomedicinska produkter och processer, t.ex. medicintekniska produkter, implantat, proteser, instrument och bioteknik. De studerar utformning, testning, tillverkning och användning av biomedicinska produkter och fastställer orsakerna till och resultaten av felen eller skadorna. De utvärderar också de biomedicinska produkternas effektivitet och säkerhet och ger råd om utformning eller reglering.

- Digitala kriminaltekniska ingenjörer: Dessa ingenjörer analyserar fel och brott som rör digitala system och data, t.ex. datorer, nätverk, programvara, databaser och digitala medier. De återställer, bevarar och undersöker digitala bevis och identifierar de digitala incidenternas ursprung, karaktär och påverkan. De hjälper också till vid utredning och åtal av digitala brott och rekommenderar säkerhets- eller kriminaltekniska åtgärder.

- Ingenjörer inom olycksrekonstruktion: Dessa ingenjörer rekonstruerar händelser och orsaker till olyckor som involverar fordon, fotgängare, cyklar, motorcyklar eller andra transportmedel. De samlar in och analyserar de fysiska, mekaniska och mänskliga faktorerna vid olyckor, t.ex. hastighet, riktning, påverkan, skador, personskador och beteende. De återskapar också scenarier och simuleringar av olyckor och tillhandahåller expertutlåtanden eller vittnesmål.

- Ingenjörer inom brandutredning: Dessa ingenjörer undersöker ursprung, orsak och spridning av bränder och explosioner i byggnader, fordon eller på andra platser. De undersöker brandplatsen, antändningskällorna, bränslet, syret och brandmönstren och fastställer brandens dynamik och mekanismer. De utvärderar också systemen för förebyggande och skydd mot brand och identifierar brandrisker eller överträdelser.

Detta är några av de vanligaste typerna av forensiska ingenjörer, men det finns många fler. Forensisk ingenjörskonst kan omfatta alla tekniska discipliner eller specialiteter, t.ex. kemi, material, flyg- och rymdteknik, programvara, kärnkraft eller industriell teknik. Forensiska ingenjörer kan också samarbeta med andra experter, t.ex. forskare, advokater, läkare eller utredare, för att lösa tekniska problem och utmaningar.

Hur man blir kriminaltekniker

Forensic engineering är en utmanande och givande karriär som kräver en kombination av tekniska, analytiska och kommunikativa färdigheter. För att bli kriminaltekniker måste man följa dessa steg:

- Ta en kandidatexamen i teknik eller ett relaterat område från en ackrediterad institution. Examen ska ge en solid grund i matematik, fysik, kemi och tekniska principer, samt en inblick i olika tekniska discipliner och tillämpningar.

- Skaffa relevant arbetslivserfarenhet inom teknisk design, analys, testning eller forskning. Detta kan göras genom praktik, co-op-program eller nybörjarjobb på ingenjörsbyråer, företag eller organisationer. Arbetslivserfarenhet kan bidra till att utveckla de praktiska färdigheter och kunskaper som behövs för forensic engineering, samt bygga upp ett professionellt nätverk och rykte.

- Ofta behöver du en PE-licens (Professional Engineer) i den delstat eller jurisdiktion där du avser att utöva forensisk ingenjörsverksamhet. En PE-licens är en legitimation som visar en ingenjörs kompetens och trovärdighet. För att få en PE-licens måste man uppfylla de krav på utbildning, erfarenhet och examination som ställs av den statliga styrelsen för ingenjörsvetenskap. Examen består vanligtvis av två delar: Fundamentals of Engineering (FE), som täcker allmänna tekniska ämnen, och Principles and Practice of Engineering (PE), som fokuserar på en specifik teknisk disciplin eller specialitet.

- Vidareutbilda dig inom kriminalteknik eller ett närliggande område. Det kan handla om kurser, workshops, seminarier eller webbseminarier som erbjuds av universitet, branschorganisationer eller andra organisationer. Dessa kurser kan behandla ämnen som olycksrekonstruktion, brandutredning, felanalys, bevisinsamling, rapportskrivning eller expertutlåtanden. Vissa kurser kan också ge fortbildningsenheter (CEU) eller professionella utvecklingstimmar (PDH) som krävs för att behålla PE-licensen eller andra certifieringar.

- Skaffa yrkescertifiering eller medlemskap inom forensisk ingenjörskonst eller ett relaterat område. Detta kan förbättra ens kvalifikationer och erkännande som forensisk ingenjör. Det finns olika alternativ för certifiering eller medlemskap, t.ex. Certified Fire and Explosion Investigator (CFEI), Certified Vehicle Fire Investigator (CVFI), Board Certified Diplomate in Forensic Engineering (BDFE) eller National Academy of Forensic Engineers (NAFE). Dessa alternativ kan ha olika behörighetskriterier, t.ex. utbildning, erfarenhet, examination eller etik.

Genom att följa dessa steg kan man bli en kvalificerad och kompetent forensisk ingenjör som kan tillämpa tekniska kunskaper och färdigheter vid utredning och analys av olyckor, fel, bränder eller andra incidenter som involverar tekniska system eller produkter.

Var ska man leta efter en kriminaltekniker?

Om du letar efter ett pålitligt och erfaret företag inom kriminalteknik bör du överväga Dreiym Engineering. Dreiym Engineering är specialiserat på kriminaltekniska utredningar inom el, korrosion och brand för olika branscher, såsom olja och gas, petrokemi, kraftgenerering, tillverkning och byggnation. Dreiym Engineering har ett team av licensierade yrkesingenjörer och certifierade utredare som kan utföra grundliga och objektiva undersökningar av komplexa och utmanande fall som rör elfel, korrosionsskador, brandorsak och brandorsak, explosionsanalys och produktansvar. Dreiym Engineering kan också tillhandahålla expertutlåtanden, stöd vid tvister och konsulttjänster för att hjälpa dig att lösa dina juridiska tvister eller försäkringstvister. Dreiym Engineering har åtagit sig att leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva forensiska tekniska lösningar som uppfyller dina behov och förväntningar. Kontakta Dreiym Engineering idag och ta reda på hur de kan hjälpa dig med dina forensiska ingenjörsbehov.

Dela denna artikel

Relaterade nyheter

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev