text

Korrosionens inverkan på kraftindustrin: Hur man förhindrar det

27 mars 2024

Vad är korrosion, och varför är det viktigt?

Korrosion är försämring av metallmaterial på grund av kemiska eller elektrokemiska reaktioner med omgivningen. Korrosion kan orsaka allvarliga problem för kraftindustrin, t.ex. minskad effektivitet, ökade underhållskostnader, säkerhetsrisker och miljöskador. Korrosion kan påverka olika komponenter i kraftproduktions- och distributionssystem, t.ex. gas- och vattenledningar, solcellsparker och betongkonstruktioner. I den här artikeln går vi igenom några av de vanligaste orsakerna till och effekterna av korrosion inom dessa områden, och hur man kan förhindra eller mildra dem med hjälp av Dreiym Engineering, ett ledande korrosionsteknikföretag med lång erfarenhet inom kraftindustrin.

Katodiskt skydd av gas- och vattenledningar för kraftverk

Gas- och vattenledningar är viktiga för driften av kraftverk, eftersom de förser turbinerna och generatorerna med bränsle och kylning. Ledningarna utsätts dock ofta för korrosiva miljöer, som jord, vatten eller kemikalier, vilket kan leda till att de rostar och läcker. Detta kan leda till försämrad prestanda, ökad energiförbrukning, brand- eller explosionsrisker samt förorening av omgivande mark och vatten. För att förhindra dessa problem måste gas- och vattenledningar skyddas mot korrosion med en teknik som kallas katodiskt skydd. Katodiskt skydd innebär att en elektrisk ström tillförs metallytan, vilket gör att den fungerar som en katod (negativ elektrod) och förhindrar att den förlorar elektroner till de korrosiva ämnena. Katodiskt skydd kan uppnås genom att använda offeranoder, som är metallstänger som korroderar snabbare än den skyddade metallen, eller genom att använda system med påtryckt ström, som drivs av en extern elkälla. Katodiskt skydd kan förlänga livslängden på gas- och vattenledningar, minska underhållskostnaderna och förbättra säkerheten och miljöskyddet.

Effekten av korrosion på solcellsparker

Solcellsparker är en förnybar och ren energikälla, men de är också känsliga för korrosion, särskilt i fuktiga områden eller kustområden. Korrosion kan påverka solpanelerna, metallramarna och de konstruktionsdelar som bär upp dem. Korrosion kan minska solpanelernas effektivitet och effekt, skada de elektriska anslutningarna och ledningarna samt äventyra konstruktionernas stabilitet och integritet. Korrosion kan också orsaka estetiska problem, som missfärgning och fläckar, vilket kan påverka allmänhetens uppfattning och acceptans av solcellsparker. För att förhindra korrosion på solcellsparker kan flera åtgärder vidtas, såsom att använda korrosionsbeständiga material, beläggningar och fästelement, tillämpa korrekt design och installationspraxis samt utföra regelbunden inspektion och underhåll. Korrosion kan också förebyggas genom att använda katodiskt skydd, särskilt för konstruktionsdelar som är inbäddade i jord eller betong, t.ex. pålar, fundament och förankringar. Katodiskt skydd kan skydda dessa delar från de korrosiva effekterna av fukt, klorid och syre, och förhindra spjälkning av betong, vilket är sprickbildning och flagning av ytan på grund av korrosion av stålförstärkningen.

Effekten av korrosion på betong

Betong är ett material som ofta används för att bygga väggar, golv och konstruktioner som broar, dammar och parkeringsgarage. Betong består av cement, vatten, sand och grus, och kan ha armeringsjärn eller ståltrådar inbäddade i sig. Betong har många fördelar, t.ex. hög hållfasthet, hållbarhet, brandmotstånd och mångsidighet. Men betong är också känslig för korrosion, särskilt när den utsätts för fukt, syre, koldioxid, klorid, sulfat eller syra. Korrosion kan orsaka följande problem för betong:

- Avskalning av betong: Detta är sprickbildning och avskalning av betongytan på grund av expansion av den korroderade stålarmeringen. Sprickbildning kan minska betongens tjocklek och hållfasthet, utsätta stålet för ytterligare korrosion och skapa säkerhetsrisker och estetiska problem.

- Förlust av bindning: Detta är en försvagning av vidhäftningen mellan betongen och stålarmeringen på grund av rostbildning. Förlust av bindning kan minska betongens bärförmåga och styvhet samt öka risken för sprickbildning och deformation.

- Alkali-kiseldioxidreaktion: Detta är den kemiska reaktionen mellan alkali i cement och kiseldioxid i sand eller grus, vilket ger en gelliknande substans som absorberar vatten och expanderar. Detta kan orsaka sprickbildning och svullnad i betongen och minska dess hållbarhet och prestanda.

För att förhindra eller mildra korrosion i betong kan katodiskt skydd användas. Katodiskt skydd är en teknik som applicerar en elektrisk ström på stålarmeringen, vilket gör att den fungerar som en katod (negativ elektrod) och förhindrar att den förlorar elektroner till de korrosiva ämnena. Katodiskt skydd kan uppnås genom att använda en av följande metoder:

- Anodpuckar: Små metallskivor av t.ex. zink, magnesium eller aluminium som fästs vid stålarmeringen och ansluts till en strömkälla. Anodpuckarna fungerar som offeranoder, som korroderar snabbare än stålet och ger en skyddande ström. Anodpuckar är enkla att installera och underhålla och kan användas för nya eller befintliga betongkonstruktioner.

- Specialfärger och byggmetoder: Vissa specialfärger kan användas på betong för att förhindra korrosion och ge en snygg finish. I vissa fall kan färgerna behöva stå i elektrisk kontakt med det underliggande armeringsjärnet, så det är viktigt att rådgöra med en erfaren ingenjör.

Dreiym Engineering: Din partner för korrosionslösningar

Om du letar efter ett pålitligt och erfaret företag inom korrosionsteknik som kan hjälpa dig att förebygga eller lösa korrosion problem inom kraftindustrin, titta inte längre än till Treym Engineering. Dreiym Engineering är ett Texas-baserat företag som är specialiserat på korrosionsteknik, katodiskt skydd och korrosionsövervakning. Dreiym Engineering har över 20 års erfarenhet av kraftindustrin och har framgångsrikt genomfört projekt för kraftverk, solcellsparker, vindkraftsparker och överföringsledningar. Dreiym Engineering kan erbjuda ett omfattande utbud av tjänster, t.ex. korrosionsbedömning, konstruktion, installation, provning, underhåll och felsökning av katodiska skyddssystem, korrosionsövervakningssystem och beläggningar. Dreiym Engineering kan också erbjuda utbildning, rådgivning och expertvittnestjänster. Dreiym Engineering har åtagit sig att leverera högkvalitativa, kostnadseffektiva och anpassade lösningar som uppfyller dina specifika behov och förväntningar. Kontakta Dreiym Engineering idag och låt oss hjälpa dig att skydda dina tillgångar från korrosion.

Dela denna artikel

Relaterade nyheter

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev