text

Hur katodiska skyddssystem skyddar dina tillgångar och hur du håller dem igång smidigt

27 februari 2024

Lär dig hur katodiska skyddssystem förhindrar korrosion, hur de fungerar och varför du behöver Dreiym Engineering för att utforma, installera och underhålla dem åt dig.

Korrosion är en naturlig och oundviklig process som påverkar alla metallkonstruktioner som utsätts för miljöpåverkan. Korrosion kan orsaka allvarliga skador på dina tillgångar, t.ex. rörledningar, tankar, broar, fartyg, offshoreplattformar och mycket mer. Korrosion kan leda till läckage, sprickor, fel och till och med olyckor som kan skada människor och miljö. Därför behöver du ett tillförlitligt och effektivt sätt att förhindra korrosion och skydda dina tillgångar från dess skadliga effekter. Det är här katodiska skyddssystem kommer in i bilden.

Katodiska skyddssystem är en beprövad och allmänt använd metod för korrosionsskydd som använder elektriska strömmar för att skapa ett skyddande skikt på metallytan. Katodiska skyddssystem kan förlänga livslängden på dina tillgångar, minska underhållskostnaderna och förbättra säkerhet och prestanda. Men hur fungerar de och hur kan du säkerställa att de fungerar som de ska? I det här blogginlägget besvarar vi dessa frågor och visar varför du behöver Dreiym Engineering som din pålitliga partner för katodiska skyddstjänster.

Hur katodiska skyddssystem fungerar

Katodiska skyddssystem fungerar genom att göra metallstrukturen till katod, eller den negativa elektroden, i en elektrokemisk cell. Det innebär att metallkonstruktionen tar emot elektroner från en extern källa, t.ex. en offeranod eller ett system med påtryckt ström. Dessa elektroner neutraliserar de positiva joner som bildas på metallytan på grund av korrosion. På så sätt förhindrar katodiska skyddssystem att metallen förlorar elektroner och korroderar. Katodiska skyddssystem skapar också en skyddande film av metalloxider eller hydroxider på metallytan, vilket ytterligare förhindrar korrosion.

Det finns två huvudtyper av katodiska skyddssystem: offeranodsystem och system med påtryckt ström. Offeranodsystem använder metallanoder, t.ex. zink, magnesium eller aluminium, som är mer reaktiva än metallstrukturen. Dessa anoder är fästa vid metallstrukturen och korroderar istället för strukturen, vilket ger ett konstant flöde av elektroner. System med offeranoder är enkla, billiga och självreglerande, men de har en begränsad livslängd och kanske inte ger tillräckligt med ström för stora eller komplexa strukturer.

System med impregnerad ström använder en extern strömkälla, t.ex. en transformator-likriktare, för att ge en kontrollerad och justerbar ström till metallstrukturen. Strömmen levereras genom inerta anoder, t.ex. grafit, titan eller platina, som inte korroderar. System med tryckström är mer komplexa, dyrare och kräver regelbunden övervakning och underhåll, men de kan ge en högre och mer enhetlig skyddsnivå för stora eller komplexa strukturer.

Hur man underhåller system för katodiskt skydd

System för katodiskt skydd är inte en engångslösning. De kräver regelbunden inspektion, testning och underhåll för att säkerställa att de fungerar effektivt och ändamålsenligt. Några av de faktorer som kan påverka funktionen hos katodiska skyddssystem är

  • Förändringar i miljön, t.ex. markfuktighet, salthalt, temperatur eller pH
  • Skador på metallstrukturens beläggning, isolering eller ledningar eller på det katodiska skyddssystemet
  • Störningar från andra elektriska källor, t.ex. kraftledningar, rörledningar eller järnvägar
  • Åldrande eller utarmning av anoderna eller strömkällan

Till underhålla system för katodiskt skyddmåste du utföra regelbundna mätningar av metallstrukturens och det katodiska skyddssystemets elektriska potential, ström och resistans. Dessa mätningar kan hjälpa dig att avgöra om det katodiska skyddssystemet ger tillräckligt skydd, om det finns några problem eller defekter, och om några justeringar eller reparationer behövs. Du måste också inspektera metallkonstruktionens och det katodiska skyddssystemets fysiska skick och byta ut alla slitna eller skadade komponenter.

Att underhålla katodiska skyddssystem kan vara en utmanande och tidskrävande uppgift, särskilt om du har flera eller stora tillgångar. Det är därför du behöver en professionell och erfaren tjänsteleverantör som kan hantera alla aspekter av underhåll av katodiskt skydd åt dig. Det är därför du behöver Dreiym Engineering.

Varför du behöver Dreiym Engineering för tjänster inom katodiskt skydd

Dreiym Engineering är en ledande leverantör av tjänster inom katodiskt skydd i Texas, Louisiana, Oklahoma och New Mexico. Vi har över 20 års erfarenhet av att utforma, installera, testa och underhålla katodiska skyddssystem för en rad olika branscher, t.ex. olja och gas, vatten och avlopp, transport och marin. Vi har ett team av kvalificerade och certifierade ingenjörer, tekniker och inspektörer som kan hantera alla katodiska skyddsprojekt, stora som små. Vi använder den senaste tekniken och utrustningen för att säkerställa att dina katodiska skyddssystem fungerar optimalt och uppfyller alla relevanta standarder och föreskrifter.

På Dreiym Engineering erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster för katodiskt skydd, inklusive

  • Design och konstruktion av katodiskt skydd
  • Installation och idrifttagning av katodiskt skydd
  • Felsökning och reparation av katodiskt skydd
  • Provning och övervakning av katodiskt skydd
  • Utbildning och rådgivning om katodiskt skydd

Vi erbjuder även andra korrosionsrelaterade tjänster, t.ex. inspektion av beläggningar, hantering av rörledningars integritet, begränsning av vagabonderande strömmar med mera. Vi är fast beslutna att tillhandahålla högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar som uppfyller dina specifika behov och förväntningar. Vi är tillgängliga 24/7 för att svara på alla nödsituationer eller förfrågningar. Vi är din one-stop shop för alla dina behov inom katodiskt skydd och korrosion.

Om du vill skydda dina tillgångar mot korrosion och förlänga deras livslängd behöver du system för katodiskt skydd. Och om du behöver system för katodiskt skydd behöver du Dreiym Engineering. Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri offert eller för att lära dig mer om våra tjänster för katodiskt skydd. Vi ser fram emot att höra från dig och arbeta tillsammans med dig.

Dela denna artikel

Relaterade nyheter

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev