text

7 praktiska skäl att anlita kriminaltekniska elinspektörer

2 april 2024

Runt 33.470 kommersiell el bränder inträffar i USA varje år. Dessa bränder leder till betydande ekonomiska förluster och till och med 45 dödsfall och kostar cirka $1,36 miljarder i direkta egendomsskador. Om man tittar på elbränder i bostäder blir den siffran mycket större, mycket snabbare.

Även om det inte finns något sätt att 100% skydda ditt system från en oönskad katastrof, är det ett viktigt steg att proaktivt förhindra elbränder genom att låta utföra en analys av elektriska fel på din anläggning. Du undviker inte bara kostsamma försäkrings- och rättstvister, utan kan också förbättra den övergripande funktionaliteten och effektiviteten i din verksamhet.

Dessa utmaningar är anledningen till att du behöver anlita professionella forensiska elingenjörer. De bör vara licensierade och ha erfarenhet av försäkrings-, regress- och tvistemål, och de bör kunna rapportera om potentiella eller resulterande källor till eventuella problem.

Om du inte känner till vad forensiska elingenjörer gör eller hur de kan hjälpa till. Vi på Dreiym Engineering har sammanställt en kort lista över de vanligaste områdena där våra decennier av erfarenhet används inom branschen.

Vad är kriminaltekniska elinspektioner?

Målet med elfelsanalys som utförs av licensierade och erfarna rättsmedicinska elingenjörer är att kombinera det analytiska resonemanget om ett problem med de undersökningsstrategier som utformats för att diagnostisera, analysera och lösa eventuella fel i elsystemet.

De enda som bör genomföra sådana undersökningar är ingenjörsbyråer med direkt erfarenhet inom området. Det är så man vet att de har den teknik, kompetens och rapporteringsförmåga som krävs:

  • Avslöja grundorsaken till ett fel (felaktig kabeldragning, överbelastad krets, ljusbåge etc.)
  • Att uppfylla kraven i nationella och internationella säkerhetsbestämmelser.
  • Tillhandahålla bevis i en juridisk eller försäkringsrelaterad elektrisk fråga.
  • Upptäcka potentiella faror eller svagheter som kräver omedelbar uppmärksamhet.
  • Bedömning av skadans omfattning och de faktorer som lett till skadan.
  • Informera om möjligheter att förbättra systemet - särskilt i samband med katastrofer.

Målet för våra experter är att åtgärda omedelbara problem genom att utveckla nya strategier som förhindrar framtida problem - allt samtidigt som vi uppfyller lokala, statliga, nationella och internationella bestämmelser samt standarder.

De främsta skälen att anlita kriminaltekniska elinspektörer

1 - Utredning av elbränder

Elbränder är viktiga aspekter i alla analyser av elfel. De potentiella skador och fel som dessa problem kan orsaka växer exponentiellt ju längre de lämnas obevakade eller kontrolleras.

En kvalitetsutredning bör täcka alla potentiella problem, men också titta på vad som orsakade branden i första hand. Var det till exempel en strömstöt som ledde till att utrustningen överhettades och utlöste en brand? Eller var det isoleringen som försämrades och blottade gamla eller otillräckliga ledningar, vilket ledde till en brand?

Ju bättre du förstår grundorsaken till branden, desto bättre rustad är du för att förhindra den i framtiden.

ShortCircuitBurntCableOnDarkColorBakgrund

2 - Förståelse för fel på utrustning

Fel på utrustning är vanligare än någon skulle vilja erkänna. När du arbetar med rättsmedicinska elingenjörer vill du att de ska ha expertkunskaper om den typ av utrustning som du arbetar med.

I vissa fall kan en återkallelse från tillverkaren eller ett ursprungligt konstruktionsfel vara orsaken till felet. Forensiska ingenjörer kan då hjälpa dig att söka ersättning från rätt instans. De bör dock också kunna peka ut när felet uppstod på grund av användarfel, dåligt underhåll eller andra elektriska problem.

3 - Säkerställande av efterlevnad Verifiering

Nästan alla branscher, särskilt inom industrisektorn, har någon form av övervakningskommitté eller tillsynsstyrelse. OSHA (Occupational Safety and Health Administration) kommer direkt i åtanke, men det finns många fler beroende på vilket företag, verksamhet eller system du driver.

För att uppfylla de grundläggande kraven från dessa tillsynsmyndigheter behöver ni experter som är väl insatta i de faktorer som ligger till grund för efterlevnaden. Forensiska specialister ska kunna bedöma din anläggning och ge insikter om vad som är bra, rimligt och behöver förbättras så att du får en tydlig väg till korrekt efterlevnad.

4 - Att få stöd i rättstvister

Ingen vill gå igenom den utdragna och ofta dyra processen med en stämningsansökan eller hantera ersättningsfrågor, men att låta ett kriminaltekniskt elteknikteam ta sig an de små detaljerna gör hela situationen lättare att hantera. Du får en auktoritativ analys och ett vittnesmål som bygger på tekniska och vetenskapliga resonemang, vilket bidrar till att lösa eventuella tvister.

Eftersom vi är ett oberoende, tredjeparts ingenjörsföretag specialiserat på analys av elektriska fel, ombeds vi ofta att ge expertutlåtanden för både privata företag och offentligt ägda verksamheter.

5 - Genomförande av säkerhetsrevisioner

Säkerheten är av största vikt oavsett om du driver ett oljefält eller en distributionscentral för lokala skolbussar. Kriminaltekniska inspektörer hjälper till att säkerställa att du följer gällande säkerhetsstandarder som skyddar utrustningen, uppfyller kraven och ser till att anställda och gäster är säkra när de bedriver sin verksamhet.

Resultaten av en analys av elfel bidrar till att åtgärda omedelbara problem, men också till att förhindra framtida incidenter. Detta är viktigt för att säkerställa en säker arbetsmiljö för anställda, allmänheten och miljöhänsyn. Här vill du ha ett team som är extremt noga med detaljerna så att den rapport du får är heltäckande och användbar.

6 - Hantering av försäkringsskador

Försäkringsskador är ett kritiskt område där samarbete med forensiska elingenjörer ger ditt företag ett betydande mervärde. Detta hjälper inte bara till att bedöma värdet av eventuell ersättning om en elektrisk brand eller katastrof skulle inträffa, utan de insikter du får kan också sänka dina månatliga eller årliga premier.

Forensiska inspektörer erbjuder solid bevisning som underlättar en mycket mer transparent process för försäkringsanspråk. Du kommer att kunna återhämta dig från förluster mer effektivt medan kravet valideras, så att försäkringsgivaren har all information som krävs för att gå vidare. Återigen är detta ett område där erfarenhet gör stor skillnad. Arbeta alltid med en ingenjörsbyrå som förstår den unika komplexiteten i försäkringsvärlden.

7 - Granskning av analyser efter katastrofer

Texas, där vårt team på Dreiym Engineering är baserat, rankas på tredje plats i landet när det gäller naturkatastrofer med minst $1 miljard i skadekostnader. Allt från översvämningar till plötslig nedisning leder till omfattande skador på industri-, handels- och bostadsfastigheter.

När en byggnad eller struktur drabbas av ett fel på grund av en naturkatastrof behöver du ett team med erfarenhet av analys av elektriska fel för att ta reda på vad som hände, orsaken till incidenten, vad försäkringen förväntar sig att se och hur man går vidare så att det inte händer igen.

Eftersom vårt team arbetar med allt från överspänningsskador till skador orsakade av ljusbågar har vi den erfarenhet som krävs för att bedöma sådana situationer efter katastrofer med den noggrannhet du behöver.

Varför välja Dreiym Engineering

Det första man bör titta på när ett fel eller en elektrisk brand uppstår är det totala elsystemet. Om detta görs internt kan det vara ett problem eftersom personliga kopplingar kan störa opartiskheten i fastighetsanalysen eller rapporten.

Istället vill du ha ett erfaret och licensierat professionellt elteknikteam som är opartiskt. På så sätt kan den kriminaltekniska konsulten gå till botten med orsaken till systemfelet och ta reda på vilka befintliga förhållanden som ledde till det aktuella problemet.

Vårt team på Dreiym Engineering kan erbjuda definitiva förklaringar till hur, varför och vad du behöver veta om en elektrisk brand eller ett elektriskt fel. Vi erbjuder rättsmedicinsk elteknik med precision i Austin, Houston, San Antonio, Dallas och de omgivande områdena och staterna med opartiska resultat som du kan lita på.

Med över 30 års erfarenhet av branschen är vi ett licensierat, erfaret och detaljorienterat team som är här för att hjälpa till. Ring oss idag för att boka en konsultation så att vi kan påbörja vår utredning.

Slutsats

Elektriska kriminaltekniska inspektioner är avgörande för alla moderna företag. De är nödvändiga för att förstå grundorsaken till elbränder och systematiska fel. Med denna kunskap kan du söka ersättning, planera för framtiden och proaktivt förhindra att framtida händelser upprepas.

När du kontaktar olika elsakkunniga för att fastställa vad som hände på din anläggning ska du alltid välja auktoriserade elsakkunniga med direkt erfarenhet av försäkringsärenden, rättstvister och att generera de opartiska insikter som är avgörande för att stärka och skydda framtiden för din verksamhet. 

Dela denna artikel

Relaterade nyheter

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev