tekst

Tips voor elektrische veiligheid voor bouwvakkers

Angela
maart 3, 2020

Neem contact op met Dreiym Engineering voor vragen over corrosie, elektriciteit of forensisch onderzoek.

De bouw is een van de gevaarlijkste bedrijfstakken om in te werken. Er zijn veel gevaren op een bouwplaats. Veel arbeiders raken elk jaar gewond of komen zelfs om het leven door deze gevaren, die meestal te voorkomen zijn. Elektrocutie is een van de meest voorkomende gevaren op een bouwplaats. Terwijl de bouwplaatsmanagers alle noodzakelijke stappen zouden moeten nemen om zoveel mogelijk elektrische gevaren te voorkomen, zouden de bouwvakkers zoveel mogelijk persoonlijke voorzorgsmaatregelen moeten nemen om zichzelf verder te beschermen. Hoewel er veel veiligheidsvoorschriften zijn opgesteld door de Occupational Safety and Health Administration (OSHA), worden deze voorschriften vaak niet helemaal correct opgevolgd of worden er bochten afgesneden om de voortgang van een bouwplaats te versnellen. Zelfs als alle voorschriften worden nageleefd, lopen bouwvakkers nog steeds het risico op letsel of overlijden door ongevallen en gevaren op de werkplek. Een deel van het probleem is dat veel bouwvakkers zich niet bewust zijn van de exacte risico's waarmee ze elke dag te maken hebben. Bekijk deze elektrische veiligheidstips voor bouwplaatsmedewerkers die de meest voorkomende oorzaken van elektrocutie op een bouwplaats behandelen.

Wees voorzichtig bij het werken met of in de buurt van hoogspanningskabels

Stroomkabels hebben, wanneer ze onder spanning staan, extreem hoge spanningen. In contact komen met een onder spanning staande elektriciteitsleiding kan ernstige brandwonden en zelfs elektrocutie veroorzaken. Bovengrondse elektriciteitsleidingen zijn een gevaar waar de meeste bouwplaatsmedewerkers zich wel bewust van zijn, maar niet altijd weten hoe groot de gevaren zijn die ze op een bouwplaats vormen. Zelfs ervaren arbeiders en managers kunnen het slachtoffer worden van elektrocutie door bovengrondse elektriciteitsleidingen. Hier zijn enkele veiligheidstips voor bovengrondse elektriciteitsleidingen die u in gedachten moet houden wanneer u op een bouwplaats bent en die mogelijk letsel of de dood door elektrocutie kunnen helpen voorkomen.

Wees u bewust van uw omgeving

Een van de belangrijkste elektrische veiligheidstips voor bouwplaatsmedewerkers is omhoog kijken. Wanneer een arbeider op een bouwplaats aankomt, moet hij omhoog kijken en de omgeving inspecteren. Zich bewust zijn van de gevaren kan een groot verschil maken in het voorkomen van letsel door ongevallen. Bij het inspecteren van de bouwplaats moet de werknemer letten op barrières of borden die wijzen op gevaren of elektrische bedrading die onder spanning kan staan. Deze gebieden moeten koste wat het kost vermeden worden door mensen die niet bevoegd of gekwalificeerd zijn om er te werken of er doorheen te gaan.

Houd een veilige afstand aan

Er moet een minimumafstand van 10 voet worden aangehouden tussen bovengrondse elektriciteitsleidingen en alle apparatuur op het terrein. Dit geldt voor alle bovengrondse leidingen met een spanning tot 50 kilovolt. Als een lijn meer dan 50 kilovolt heeft, moet u voor elke 10 kilovolt meer dan 50 kilovolt vier centimeter toevoegen aan de minimumafstand die u in acht moet nemen. Als een lijn bijvoorbeeld 80 kilovolt heeft, moet u een afstand van 11 voet aanhouden.

Neem extra voorzorgsmaatregelen

Wanneer werknemers rondkijken en een werkterrein in de gaten houden, moeten ze goed op bovengrondse elektriciteitsleidingen letten en hun leidinggevenden waarschuwen als er apparatuur of andere voorwerpen onder worden opgeslagen. Werknemers moeten ook voorzichtig zijn en het gebruik van metalen ladders vermijden wanneer ze in de buurt van een elektriciteitsleiding werken. Elektriciteitskabels moeten altijd worden behandeld alsof ze onder spanning staan en gevaarlijk zijn.

Als een persoon of apparaat in contact komt met een bovengrondse elektriciteitsleiding, mogen werknemers de persoon of het apparaat niet benaderen of aanraken, omdat dit snel kan leiden tot elektrocutie met letsel of de dood tot gevolg.

Werk nooit met beschadigde apparatuur of gereedschappen

Beschadigde gereedschappen en apparatuur kunnen uiterst gevaarlijk zijn en elektrische brandwonden en elektrocutie veroorzaken wanneer ze worden bediend, aangezet of gewoon aangesloten op een stroombron. Om letsel door beschadigde apparatuur en gereedschappen te voorkomen, moeten werknemers elk item grondig inspecteren voordat ze het op een stroombron aansluiten, aanzetten of gebruiken. Tijdens de inspectie moeten werknemers controleren op scheuren, breuken of andere afwijkingen aan een kabel, draad, snoer of ander elektrisch onderdeel van een gereedschap of apparaat. Als er iets vreemds aan de hand is, moet de werknemer niet proberen om het probleem te verhelpen; in plaats daarvan moet de werknemer afstand nemen van de gecompromitteerde apparatuur of het gereedschap en een manager waarschuwen, zodat een gekwalificeerde persoon kan worden gevonden om het probleem te verhelpen.

Vermijd werken in natte of vochtige omstandigheden

Water en elektriciteit gaan niet goed samen. Als een arbeider tijdens zijn eerste inspectie van de bouwplaats bij aankomst vocht of nattigheid ontdekt, moet een manager onmiddellijk gewaarschuwd worden. Op dat moment moet er een formele inspectie plaatsvinden om de veiligheid van de bouwplaats voor die dag vast te stellen.

Als een werkterrein veilig is bevonden, moeten werknemers nog steeds extra voorzorgsmaatregelen nemen om zichzelf te beschermen tegen mogelijk letsel of elektrocutie. Werknemers moeten alle apparatuur grondig controleren op tekenen van natheid voordat ze deze gebruiken. Werknemers moeten ook opletten dat ze niet in of in de buurt van water staan als ze met elektrische apparatuur werken.

Pas op voor onjuiste aarding

Onjuiste aarding is een van de gevaarlijkste elektrische gevaren die op een bouwplaats kunnen voorkomen. Als bouwvakkers denken dat een elektriciteitsdraad correct is geaard, kunnen ze die ook als zodanig gaan behandelen. Als de draad niet goed is geaard, maar de arbeiders denken van wel, nemen ze misschien risico's die ze anders niet zouden nemen, wat kan leiden tot ernstige verwondingen en de dood.

Een goede aarding is bedoeld om ongewenste spanning te elimineren, waardoor het risico op elektrocutie afneemt. Onjuiste aarding creëert een vals gevoel van veiligheid en zekerheid voor werknemers.

Werknemers moeten het aardingswerk controleren en eventuele problemen met de geldigheid van de aarding aan hun leidinggevenden melden, zodat de aarding van de draden door deskundigen kan worden gecontroleerd en zo nodig hersteld.

Als arbeider is de beste veiligheidstip om letsel of de dood door onjuiste aarding te voorkomen, elke draad te behandelen als een draad onder spanning, zelfs als de draad zogenaamd geaard is. Voorzichtigheid is altijd het beste in de bouwsector en in elke andere gevaarlijke sector.

Over het algemeen vallen de veiligheid van een bouwplaats en de werknemers erop onder de verantwoordelijkheid van het management en het bedrijf, maar werknemers moeten toch alle nodige extra voorzorgsmaatregelen nemen om zichzelf en hun collega's te beschermen. Regelmatige inspecties en analyse van de coördinatie van beveiligingsapparaten kan helpen bij het identificeren en voorkomen van elektrische verwondingen en sterfgevallen op bouwplaatsen en moet op alle bouwplaatsen worden uitgevoerd.

Tips voor elektrische veiligheid in de bouw

Dit artikel delen

Gerelateerd nieuws

Meld u aan voor onze

NewsLetter