tekst

Aardlek vs. Kortsluiting: Het verschil en hoe riskante problemen te voorkomen

Angela
10 december 2021

Neem contact op met Dreiym Engineering voor vragen over corrosie, elektriciteit of forensisch onderzoek.

Wat is een aardlek?

Een aardlek is een soort elektrische storing die optreedt wanneer een elektrische stroom ontsnapt uit het bedoelde pad en via een onbedoelde geleider naar de aarde stroomt. Dit kan gebeuren wanneer een elektriciteitsdraad beschadigd, blootgelegd of nat is en in contact komt met een metalen voorwerp, een persoon of de aarde. Een aardlek kan een schok, brand of schade aan het elektrische systeem veroorzaken.

Wat is een kortsluiting?

Een kortsluiting is een ander type elektrische storing die optreedt wanneer een elektrische stroom zijn bedoelde pad omzeilt en rechtstreeks naar de stroombron vloeit. Dit kan gebeuren wanneer twee draden elkaar raken, waardoor een pad met lage weerstand voor de stroom ontstaat. Een kortsluiting kan een vonk, brand of schade aan het elektrische systeem veroorzaken.

Wat is het verschil tussen een aardlek en een kortsluiting?

Het belangrijkste verschil tussen een aardlek en een kortsluiting is de richting van de stroom. Bij een aardlek vloeit de stroom naar de aarde, terwijl bij een kortsluiting de stroom terugvloeit naar de stroombron. Een ander verschil is het potentiële gevaar van elk defect. Een aardlek kan gevaarlijker zijn voor mensen en dieren, omdat zij deel kunnen uitmaken van het stroompad en een schok kunnen krijgen. Een kortsluiting kan gevaarlijker zijn voor het elektrische systeem, omdat het een grote hoeveelheid warmte kan creëren en brand kan veroorzaken.

Hoe aardfouten en kortsluitingen voorkomen?

De beste manier om aardfouten en kortsluiting te voorkomen is om goede elektrische bedrading en apparaten te installeren en te onderhouden. Enkele apparaten die deze storingen kunnen helpen voorkomen zijn:

  • Aardlekschakelaars (GFCI's): Dit zijn apparaten die aardfouten detecteren en de stroom naar het betreffende circuit uitschakelen. Ze worden meestal geïnstalleerd in stopcontacten of stroomonderbrekers in de buurt van waterbronnen, zoals badkamers, keukens, wasruimtes, garages en buitenshuis. GFCI's hebben test- en resetknoppen waarmee u hun werking kunt controleren en de stroom kunt herstellen als ze uitvallen.
  • Boogfoutstroomonderbrekers (AFCI's): Dit zijn apparaten die boogfouten detecteren, dat zijn vonken of flitsen die ontstaan wanneer draden beschadigd of los zijn. Boogfouten kunnen aardfouten of kortsluiting veroorzaken, maar ook brand. AFCI's worden meestal geïnstalleerd in stroomonderbrekers die de bedrading in slaapkamers, woonkamers, eetkamers en andere ruimtes waar vlamboogfouten kunnen voorkomen, beveiligen. AFCI's hebben test- en resetknoppen waarmee u hun werking kunt controleren en de stroom kunt herstellen als ze uitvallen.
  • GFCI stopcontacten: Dit zijn stopcontacten waarin een aardlekschakelaar is ingebouwd. Ze worden gebruikt om standaard stopcontacten te vervangen in gebieden waar aardlekschakelaars vereist of aanbevolen zijn. Ze hebben test- en resetknoppen waarmee u de werking kunt controleren en de stroom kunt herstellen als ze uitvallen.

Hoe werken aardlekschakelaars?

Een aardlekschakelaar bewaakt de elektriciteitsstroom in een circuit en vergelijkt de hoeveelheid stroom die naar een apparaat of apparaat gaat en ervan terugkeert. Onder normale omstandigheden zou de stroom evenwichtig en gelijk moeten zijn. Als er echter een aardlek is, zoals een gerafelde draad die een metalen voorwerp raakt of een persoon die in contact komt met een draad onder spanning, ontsnapt een deel van de stroom uit het circuit en gaat via een andere weg naar de aarde. Dit creëert een onbalans in de stroomtoevoer, die de aardlekschakelaar detecteert en hierop reageert.

Wanneer de aardlekschakelaar een aardlek detecteert, onderbreekt hij snel de stroomtoevoer naar het circuit, waardoor elektrocutie, brand of schade aan de apparatuur wordt voorkomen. De aardlekschakelaar kan in slechts 1/40 van een seconde reageren, sneller dan een oogwenk. De aardlekschakelaar beschermt niet tegen overbelasting, kortsluiting of schokken die optreden tussen de hete en neutrale draden, die door zekeringen of stroomonderbrekers worden behandeld. De aardlekschakelaar beschermt alleen tegen schokken die optreden tussen de hete draad en de aarde, of tussen de neutrale draad en de aarde.

Om er zeker van te zijn dat de aardlekschakelaar goed werkt, is het aan te raden om deze maandelijks te testen aan de hand van deze stappen:

- Steek een lamp of ander apparaat in het GFCI stopcontact en zet het aan.

- Druk op de testknop op het GFCI stopcontact. De stroom moet uit gaan en de lamp of het apparaat moet uit gaan.

- Druk op de resetknop op het GFCI stopcontact. De stroom zou weer aan moeten gaan en de lamp of het apparaat zou aan moeten gaan.

- Als de aardlekschakelaar niet reageert zoals beschreven, kan deze defect zijn en moet deze worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien.

Hoe werken AFCI's?

- In tegenstelling tot aardlekschakelaars, die beschermen tegen aardfouten, beschermen AFCI's tegen boogfouten, wat vonken of flitsen zijn die ontstaan wanneer elektrische draden of snoeren beschadigd, gerafeld, los of oververhit zijn. Boogfouten kunnen brand en elektrische schokken veroorzaken door naburige materialen te ontsteken of een pad te creëren naar een persoon die een metalen voorwerp aanraakt.

- AFCI's werken door de karakteristieke stroom- en spanningspatronen te detecteren die op een boogfout wijzen. Ze bewaken het elektrische circuit constant en vergelijken het met een normale golfvorm. Als ze een afwijking detecteren, zoals een plotselinge stijging of daling in stroom of spanning, of een hoogfrequente ruis, onderbreken ze de stroomtoevoer en voorkomen ze dat de boogfout zich voortzet.

- AFCI's kunnen geïnstalleerd worden als stroomonderbrekers in het hoofdbedieningspaneel of als receptacles in de wandcontactdozen. Ze zijn ontworpen om niet alleen het stopcontact waar ze geïnstalleerd zijn te beschermen, maar ook de hele aftakking stroomafwaarts van dat punt. Volgens het NEC zijn AFCI's vereist op de volgende locaties:

Alle eenfasige 120-voltstroomkringen van 15 en 20 ampère die stopcontacten en apparaten voeden in slaapkamers, woonkamers, eetkamers, familiekamers, salons, bibliotheken, hobbykamers, veranda's, recreatieruimten, kasten, gangen en soortgelijke kamers of ruimtes van wooneenheden.

Waar zijn aardlekschakelaars en AFCI's vereist?

De Nationale Elektrische Code (NEC) is een verzameling normen en voorschriften die de installatie en het onderhoud van elektrische systemen in de Verenigde Staten regelen. Het NEC geeft aan waar aardlekschakelaars en AFCI's vereist of aanbevolen zijn om aardfouten en kortsluiting te voorkomen. Volgens het NEC zijn aardlekschakelaars vereist op de volgende locaties voor de meeste huishoudelijke toepassingen:

  • Alle 125 volt, eenfasige, 15 en 20 ampère stopcontacten die geïnstalleerd zijn in badkamers, garages, kruipruimtes, onafgewerkte kelders, keukens, wasruimtes, natte barwasbakken, boothuizen en buitenshuis.
  • Alle 125 volt, eenfasige, 15 en 20 ampère stopcontacten geïnstalleerd binnen 6 voet van de buitenrand van een gootsteen.
  • Alle 125 volt, eenfasige, 15 en 20 ampère stopcontacten die geïnstalleerd zijn op locaties waar de stopcontacten niet gemakkelijk toegankelijk zijn en gevoed worden door een aftakkingscircuit dat bestemd is voor elektrische apparatuur voor het smelten van sneeuw, ijsvrij maken of het verwarmen van pijpleidingen.

Volgens de NEC zijn AFCI's vereist op de volgende woonlocaties:

  • Alle 120 volt, eenfasige, 15 en 20 ampère aftakkingen die stopcontacten of apparaten voeden die geïnstalleerd zijn in keukens, familiekamers, eetkamers, woonkamers, salons, bibliotheken, slaapkamers, serres, recreatieruimtes, kasten, gangen, wasruimtes of soortgelijke kamers of ruimtes van wooneenheden.
  • Alle aftakcircuits die 120 volt, eenfasige, 15 en 20 ampère stopcontacten of apparaten voeden die in slaapzalen geïnstalleerd zijn.

Raadpleeg een ingenieur

Aardfouten en kortsluitingen zijn veel voorkomende soorten elektrische storingen die schokken, brand en schade aan het elektrische systeem kunnen veroorzaken. Ze kunnen worden voorkomen door de juiste elektrische bedrading en apparaten, zoals aardlekschakelaars en AFCI's, te installeren en te onderhouden. Het NEC geeft richtlijnen over waar deze apparaten vereist of aanbevolen zijn om veiligheid en naleving te garanderen. Door deze richtlijnen te volgen, kunt u uzelf, uw gezin en uw eigendommen beschermen tegen de gevaren van aardfouten en kortsluiting. Om er zeker van te zijn dat u uw installatie hebt beveiligd, moet u altijd een gediplomeerd ingenieur.

Dit artikel delen

Gerelateerd nieuws

Meld u aan voor onze

NewsLetter