tekst

Waarom commerciële gebouwen aardingssystemen moeten testen

Ashely
11 augustus 2023

Het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid binnen elk bedrijf is van het grootste belang. Een kritiek aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, is het testen van aarding. Een goede aarding is essentieel voor een groot aantal industrieën, waaronder productiebedrijven, de gezondheidszorg, datacenters en nog veel meer. Als u een bedrijfseigenaar bent, is het belangrijk om te begrijpen waarom uw commerciële gebouw getest moet worden op aardingssystemen. Overweeg deze redenen voor uw bedrijf om prioriteit te geven aan deze cruciale elektrische veiligheidsmaatregel.

Wat is het testen van aardingssystemen?

Aarding biedt een veilig pad voor elektrische stroom om naar de aarde te stromen, waardoor elektrische schokken en schade aan apparatuur worden voorkomen.

Het testen van aardingssystemen is een essentieel proces dat de veiligheid en functionaliteit van aardingssystemen in commerciële gebouwen garandeert. Het testen beoordeelt de integriteit van het aardingssysteem en identificeert eventuele fouten of tekortkomingen in het systeem.

Tijdens het testen van aardingssystemen gebruiken gecertificeerde technici gespecialiseerde instrumenten om de weerstand van aardelektroden te meten en de algehele effectiviteit van het systeem te beoordelen. Deze analyse helpt bij het opsporen van verslechteringen, corrosie of ondeugdelijke verbindingen die de veiligheid van de elektrische infrastructuur van het gebouw in gevaar kunnen brengen.

Wat zijn de redenen dat bedrijven aardingstesten nodig hebben?

Waarom moeten commerciële gebouwen op aardingssystemen getest worden? Er zijn verschillende belangrijke redenen waarom bedrijven zouden moeten investeren in het regelmatig testen van hun gebouwen, waaronder:

Elektrische risico's beperken

Aardingstests helpen bedrijfseigenaren om potentiële elektrische gevaren in hun gebouwen te identificeren en te beperken. Het zorgt ervoor dat elektrische systemen goed zijn aangesloten op de aarde, waardoor de opbouw van overmatige spanning wordt voorkomen en het risico op elektrische schokken of brand wordt verkleind.

Naleving van normen en voorschriften garanderen

Bedrijven moeten voldoen aan de elektrische veiligheidsnormen en voorschriften als ze legaal willen werken. Aardingstesten helpen bedrijven om aan deze vereisten te voldoen, waardoor de kans op boetes en juridische problemen afneemt.

Gevoelige apparatuur beschermen

Voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van elektronische apparaten en machines, zoals datacenters of laboratoria, is het testen van aarding zelfs nog crucialer. Een goede aarding beschermt gevoelige apparatuur tegen spanningspieken en voorkomt schade en kostbare stilstand.

Bescherming van werknemers en klanten

Aardingstesten helpen bedrijven om hun werknemers en klanten te beschermen tegen elektrische gevaren.

De stroomkwaliteit verbeteren

Elektrische ruis en interferentie kunnen ervoor zorgen dat apparatuur en machines niet optimaal werken, wat leidt tot een hoger energieverbruik. Regelmatige aardingstests helpen bij het identificeren en elimineren van deze problemen, waardoor de algehele stroomkwaliteit en energie-efficiëntie verbeteren.

Betrouwbaarheid van het systeem verbeteren

Ongeplande uitval door elektrische storingen kan schadelijk zijn voor de productiviteit en reputatie van een bedrijf. Aardingstesten zorgen ervoor dat elektrische systemen betrouwbaar werken, waardoor de kans op onverwachte storingen afneemt.

Fouten vroegtijdig opsporen

Door regelmatig aardingstests uit te voeren, kunnen bedrijven storingen in hun elektrische systemen in een vroeg stadium opsporen. Als problemen snel worden opgespoord, kunnen ze tijdig worden gerepareerd, waardoor mogelijke catastrofale storingen en dure reparaties in de toekomst worden voorkomen.

Geld besparen op de lange termijn

Investeren in het testen van aarding lijkt misschien een extra uitgave, maar op de lange termijn is het een kosteneffectieve maatregel. Testen helpt dure schade voorkomen en verlengt de levensduur van elektrische apparatuur, waardoor bedrijven uiteindelijk geld besparen op vervangingen en reparaties.

Wat kan er gebeuren als u aardingssystemen niet test?

Als bedrijven hun aardingssystemen niet testen, kunnen de resultaten verschillende veiligheids- en financiële risico's met zich meebrengen, waaronder:

Elektrische gevaren

Als bedrijven hun aardingssystemen niet testen, vergroten ze de kans op elektrische gevaren zoals schokken en boogflitsen. Deze gevaren kunnen apparatuur beschadigen en schade toebrengen aan werknemers of klanten.

Schade aan apparatuur

Onvoldoende aarding kan elektrische pieken veroorzaken. Deze elektrische pieken kunnen leiden tot kostbare schade aan gevoelige apparatuur en machines in het bedrijf.

Brandgevaar

Slecht geaarde elektrische systemen kunnen elektrische vonken veroorzaken, waardoor het risico op het uitbreken van brand toeneemt. Een uitslaande brand kan aanzienlijke schade aan een gebouw veroorzaken; het kan ook ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben voor iedereen die binnen opgesloten zit.

Juridische en verzekeringskwesties

Het verwaarlozen van het testen van aardingssystemen kan resulteren in het niet naleven van veiligheidsvoorschriften, wat kan leiden tot mogelijke juridische sancties en geschillen over verzekeringsdekking in het geval van ongelukken. Deze juridische zaken kunnen zeer tijdrovend en kostbaar zijn voor bedrijven.

Hoe vaak moeten bedrijven hun aardingssystemen testen?

Het regelmatig testen van aardingssystemen is cruciaal voor het behoud van een veilige en betrouwbare elektrische infrastructuur in commerciële gebouwen. Hoe vaak een bedrijf moet testen, hangt af van factoren zoals de grootte van het gebouw, de elektrische vraag en de omgevingsomstandigheden. Over het algemeen moeten bedrijven zich aan deze testschema's houden:

Eerste testen

Nieuw gebouwde commerciële gebouwen of gebouwen die aanzienlijke elektrische upgrades ondergaan, moeten een eerste test van het aardingssysteem uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat het aardingssysteem voldoet aan de industrienormen en plaatselijke elektrische verordeningen.

Routinematig onderhoud

Bedrijven moeten minstens om de één tot drie jaar een routinetest van hun aardingssystemen plannen. Regelmatig testen helpt bij het identificeren van problemen die na verloop van tijd kunnen ontstaan, zoals corrosie of een verhoogde aardingsweerstand.

Na belangrijke elektrische voorvallen

Na gebeurtenissen zoals stroompieken, blikseminslagen of grote elektrische storingen, moeten bedrijven het aardingssysteem onmiddellijk laten testen, omdat deze gebeurtenissen het aardingssysteem kunnen beschadigen. En als een bedrijf denkt dat hun aardingssysteem beschadigd is, moet het dit onmiddellijk laten beoordelen en repareren.

Renovaties of structurele veranderingen aan gebouwen

Wanneer bedrijven belangrijke structurele veranderingen of renovaties aan hun gebouwen uitvoeren, moeten ze het aardingssysteem testen. Veranderingen aan de elektrische lay-out van een gebouw kunnen de effectiviteit van het aardingssysteem beïnvloeden, waardoor het cruciaal is om te controleren of het systeem nog steeds werkt zoals bedoeld.

Naleving van industrienormen

Als de plaatselijke elektrische voorschriften of industrienormen veranderen, moeten bedrijven aardingssystemen testen om ervoor te zorgen dat ze aan de nieuwste voorschriften voldoen.

Het testen van aardingssystemen beschermt commerciële gebouwen tegen elektrische gevaren. Door te begrijpen wat het testen van aardingssystemen inhoudt en de aanbevolen testschema's te volgen, kunnen bedrijven een veilige elektrische infrastructuur onderhouden en hun gebouwen en de mensen die ze bezoeken beschermen tegen schade.

Aardingstesten Experts

Of u nu net een nieuw kantoorgebouw hebt gebouwd, toe bent aan uw jaarlijkse test of te maken hebt met problemen op het gebied van elektriciteit, Dreiym Engineering kan u helpen met testen. Wij zijn een grondtestbedrijf bestaat uit ervaren technici die begrijpen dat uw bedrijf een van uw grootste activa is. Wij nemen de tijd om grondige tests uit te voeren om er zeker van te zijn dat uw aardingssysteem aan de normen voldoet en geen gevaar vormt voor uw gebouw en personeel. Neem vandaag nog contact met ons op om uw elektrische aardingsbehoeften te bespreken en het testen van uw aardingssystemen te plannen.

Waarom commerciële gebouwen aardingssystemen moeten testen

Dit artikel delen

Gerelateerd nieuws

Meld u aan voor onze

NewsLetter