teksti

Oikosulkujen syyt ja vaikutukset

Angela
maaliskuu 23, 2020

Ota yhteyttä Dreiym Engineeringiin, jos sinulla on korroosio-, sähkö- tai rikosteknisiä kysymyksiä.

Sisäisten vikojen aiheuttamat oikosulut ovat epänormaaleja virtoja, jotka kulkevat laitteisiin. Oikosulussa kulkevia virtoja pidetään tuhoavana energiana. Tämä energia on pidettävä laitteessa, tai siitä voi olla vakavia seurauksia. Omaisuusvahinkoja, koneiden ylikuumenemista, tulipaloja ja jopa räjähdyksiä voi tapahtua, kun oikosulkuja ei pidetä kunnolla kurissa. Lue lisää oikosulkujen syistä ja vaikutuksista, jotta voit paremmin suojata laitoksesi mahdollisesti tuhoisia vaikutuksia vastaan.

Syyt

Oikosulun voi aiheuttaa muutama tapahtuma. Vaikka asianmukaiset suojaukset on asennettu, joskus oikosulku voi rikkoa turvasulakkeet ja katkaisijat ja aiheuttaa vahinkoa. Seuraavassa on joitakin yleisiä oikosulun syitä.

Turvatoimien puute

Jos sulakkeet ja katkaisijat eivät vastaa laitoksen laitteiden vaatimuksia, voi syntyä oikosulkuja. Turvatoimenpiteet olisi tarkistettava säännöllisesti, jotta voidaan arvioida, miten hyvin ne kestävät oikosulkuvirrat.

Laitteen käyttö sen käyttöalueen ulkopuolella

Laitteiden käyttö laitoksessa niiden normaalin tai odotetun toiminnan ulkopuolella voi aiheuttaa oikosulkuja. Laitteita saa käyttää vain niiden omien rajoitusten puitteissa.

Yleishyödyllisten palvelujen tarjoajan tekemät muutokset

Joskus oikosulku voi syntyä, vaikka laitoksessa ei tehtäisi muutoksia. Jos sähkölaitoksen tarjoaja tekee muutoksia, se voi vaikuttaa laitoksessa käytettäviin laitteisiin ja jopa lisätä oikosulun riskiä.

Kasvava laitos ilman turvallisuusmuutoksia

Laitoksen laajentuessa laitteet ja käyttö muuttuvat tyypillisesti. Jos oikosululta suojaavia turvatoimia ei päivitetä laitoksen ja käytön kasvaessa, oikosulkuvirrat voivat murtautua nyt riittämättömien suojausmenetelmien läpi.

Vaikutukset

Oikosulkujen vaikutuksia ovat muun muassa ylikuumeneminen, tulipalo ja räjähdykset. Nämä kaikki voivat johtaa merkittäviin vaurioihin ja jopa loukkaantumiseen. Yksi oikosulun vaarallisimmista seurauksista on valokaarileimahdus. Jos oikosulku johtaa valokaariräjähdykseen, seurauksena voi olla äärimmäinen tulipalo, joka vaarantaa ihmiset sekä laitoksessa että ympäröivällä alueella ja uhkaa rakennusta ja siinä olevaa omaisuutta.

Oikosulkujen estämisen tulisi olla laitosten ensisijainen tavoite. Laitokset voivat saada ilmaisen valokaarisalamalähdettä koskeva lainaus arvioimaan valokaari-iskujen arvioinnin tarvetta, johon sisältyy paikan läpikäynti, ohjelmistoanalyysi, sähkökoordinaatioanalyysi, oikosulkuanalyysi, valokaari-iskuanalyysiraportti ja valokaari-iskumerkinnät.

Jaa tämä artikkeli

Aiheeseen liittyviä uutisia

Rekisteröidy meidän

NewsLetter