teksti

Työmaalla sattuneen sähköiskuvamman seuraukset

Angela
tammikuu 29, 2021

Ota yhteyttä Dreiym Engineeringiin, jos sinulla on korroosio-, sähkö- tai rikosteknisiä kysymyksiä.

Sähköiskun aiheuttamat vammat voivat olla hyvin vakavia ja joissakin tapauksissa jopa johtaa kuolemaan. Sähköiskun aiheuttamien vammojen jälkiseuraukset ovat mittaamattomat. Jos vahinko tapahtui työmaalla, myös yritykselle aiheutuu seurauksia.

Sähköiskuihin on suhtauduttava erittäin vakavasti ja niihin on puututtava välittömästi. Työpaikkojen tavoitteena ja vastuuna on tarjota työntekijöilleen turvallinen työympäristö. Sähköisku uhkaa työntekijöitä. Koulutuksen tarjoaminen ja sen varmistaminen, että tilat ovat OSHA-standardien mukaisia, on välttämätöntä sähköiskujen ehkäisemiseksi. Kun haluat tehdä laitoksestasi tai työmaastasi turvallisemman työntekijöille, yksi ensimmäisistä paikoista, joista kannattaa aloittaa, on sähköjärjestelmät. Tutustu työmaalla sattuneen sähköiskun seurauksiin.

Vahingoittuneen osapuolen seuraukset

Työmaalla sattuneella sähköiskulla on monia seurauksia. Ehkä vakavimmat seuraukset kohdistuvat vahingoittuneeseen osapuoleen. Vahingoittunut osapuoli on se, joka joutuu käsittelemään sähköiskun aiheuttamaa kipua ja kärsimystä ja jopa sähköiskun aiheuttamia pysyviä vaikutuksia. Alla on lueteltu yleisiä asioita, joita työmaasähköiskussa vahingoittuneen osapuolen on kestettävä.

Burns

Palovammat ovat yksi yleisimmistä sähköiskuvamman jälkivaikutuksista. Sähköiskun saaneella henkilöllä voi olla vakavia palovammoja ihollaan siinä kohdassa, jossa sähkövirta tuli hänen kehoonsa ja jossa se poistui hänen kehostaan.

Kaatumisvammat

Sähköiskun seurauksena henkilö voi menettää tajuntansa ja kaatua. Tämä voi olla vakavaa riippuen siitä, missä henkilö oli sähköiskun sattuessa. Esimerkiksi monilla työmailla työntekijät joutuvat viettämään pitkiä aikoja tikkailla tai telineillä. Tikkailta tai muulta korkealta maasta putoaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja, kuten selkärangan, aivojen ja niskan vammoja, joihin liittyy usein pysyviä hermovaurioita.

Sydänpysähdys ja sydänongelmat

Sähköisku voi aiheuttaa sydämen sykkeen epäsäännöllisyyttä ja jopa sydämen lyömisen loppumisen kokonaan. Tämä tapahtuu, kun sähkö kulkee henkilön sydämen läpi.

Aivovaurio

Sähköisku voi vaikuttaa aivoihin tai hermostoon. Tällöin sähköiskun saanut henkilö voi saada kohtauksia, muistinmenetystä ja sekavuutta, ja nämä oireet voivat joskus olla pitkäkestoisia.

Murtuneet luut

Kun henkilö saa sähköiskun, hänen lihaksensa saattavat supistua voimakkaasti. Tämä voi toisinaan aiheuttaa luiden murtumisen. Luut voivat murtua myös sähköiskun aiheuttamissa kaatumisvammoissa.

Vahingoittuneelle osapuolelle koituu paljon muitakin seurauksia, kun kyseessä on sähköisku työmaalla. Sähköisku voi aiheuttaa jopa kuoleman. Kyseessä on vakava asia, ja työmailla olisi tehtävä kaikki mahdollinen sähköiskujen ehkäisemiseksi.

Seuraukset yritykselle

Kun työntekijä saa sähköiskun työmaalla, seuraukset eivät ole pelkästään fyysisiä. Vahingoittuneen osapuolen on selviydyttävä fyysisistä ja tuskallisista seurauksista, mutta yritys joutuu itse maksamaan vammoista ja lukuisista kustannuksista. Alla on lueteltu joitakin yrityksille aiheutuvia seurauksia, kun työntekijä saa sähköiskun työmaalla:

  • Yhtiö voi olla vastuussa vahingoittuneen osapuolen sairauskuluista.
  • Vahingoittunut voi tarvita työkorvausta tai pidennettyä vapaata parantuakseen. Yritys maksaa edelleen palkkaa työntekijälle ja joutuu maksamaan lisää työvoimakustannuksia kattaakseen vahingoittuneen osapuolen työvuorot.
  • Yrityksen on ehkä järjestettävä työntekijöilleen lisää turvallisuuskoulutusta.
  • Yrityksen on ehkä palkattava rikostekninen konsultti tutkia vamman syy ja suojella työntekijöitä sähköiskun vaaroilta tulevaisuudessa.

Yrityksille, jotka kärsivät sähköiskusta, voi aiheutua paljon muitakin seurauksia. Sähköisku voi vakavuudesta riippuen johtaa myös työmaan tai sitä ympäröivien alueiden vahingoittumiseen. Sähköisku voi myös pysäyttää muiden työntekijöiden tuottavuuden tai kyvyn tehdä turvallisesti työtään työmaalla päiviksi tai jopa viikoiksi, kun sähköiskun syytä selvitetään.

Sähköiskujen ehkäisy paikan päällä

Paras tapa käsitellä sähköiskuvammoja työmaalla on välttää ne kokonaan. OSHA:lla on monia sääntöjä ja määräyksiä työntekijöiden suojelemiseksi sähköiskun vaaroilta. Näiden sääntöjen noudattaminen ja sen varmistaminen, että laitoksesi on kaikkien säännösten mukainen, voi auttaa estämään sähköiskun.

Oikeuslääketieteellisen konsultin palkkaaminen tapahtuu sähköiskun jälkeen, jotta voidaan määrittää syyt, vika ja ennaltaehkäisy tulevaisuudessa. Sähköiskuvammojen ennaltaehkäisemiseksi sähkötekniikan konsulttien palkkaaminen voi auttaa minimoimaan riskin ja ylläpitämään samalla turvallista työympäristöä työntekijöillesi.

Paras tapa ehkäistä sähköiskuja on palkata sähköalan asiantuntijakonsultteja tarkastelemaan työmaata ja laatimaan suunnitelma työmaan ja työntekijöiden sähköturvallisuuden parantamiseksi. Tätä palvelua olisi hyödynnettävä jokaisella työmaalla, jolla työskennellään sähkön kanssa.

Myös työntekijöiden säännöllisestä turvallisuuskoulutuksesta on hyötyä. Sähköturvallisuudesta koulutetut työntekijät tekevät harvemmin sähköiskuun johtavia virheitä. On myös hyödyllistä opettaa työntekijöille sähköongelmien varoitusmerkkejä, jotta he voivat huomata ja ilmoittaa työmaalla havaitsemistaan ongelmista. Tämä sähköturvallisuuden peruskoulutus voi lopulta pelastaa ihmishenkiä.

Laitosten olisi annettava työntekijöille riittävät henkilökohtaiset suojavarusteet. Kun työntekijät käyttävät henkilökohtaisia suojavarusteita, he kokevat vähemmän todennäköisesti sähköiskun äärimmäisiä vaikutuksia. Yritysten on myös otettava huomioon työolosuhteet. Työntekijöiden ei esimerkiksi pitäisi tehdä sähkötöitä märissä tai kosteissa ympäristöissä, ja yrityksen vastuulla on tiedottaa tästä työntekijöilleen.

Työmaalla sattuneella sähköiskulla on monia seurauksia kaikille osapuolille. Työntekijöille on tarjottava asianmukaiset henkilökohtaiset suojavarusteet ja riittävä koulutus, jotta sähköiskut voidaan estää työmaallasi.

Ota yhteyttä Dreiym Engineeringiin jo tänään saadaksesi lisätietoja sähkötekniikan konsulteistamme ja palveluistamme. Tarjoamme maadoituskatselmuksia, joissa testataan laitoksesi sähkölaitteiden nykytila organisaation standardeja vastaan. Tämä ei ainoastaan suojaa työntekijöitänne, vaan myös pitää laitteenne toiminnassa pidempään. Tarjoamme laajan valikoiman palveluja, joiden tarkoituksena on auttaa laitostasi tekemään työntekijöille turvallisemmaksi ja varmistaa samalla, että koko toimintasi on OSHA-standardien mukainen. Näin työntekijäsi ovat turvallisemmassa ja varmemmassa asemassa ja samalla varmistat, että noudatat kaikkia lakeja ja määräyksiä.

Työmaalla sattuneen sähköiskuvamman seuraukset

Jaa tämä artikkeli

Aiheeseen liittyviä uutisia

Rekisteröidy meidän

NewsLetter